Rugăciunea Maicii Domnului "Sporirea Minţii"

Astăzi vă prezentăm una din frumoasele rugăciuni adresate Maicii Domnului.

"Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-O, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte de lume mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa înţelepciunii îi ridici!

Primeşte această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne închinăm în faţa Preacinstitei Tale icoane!

Înduplecă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor dreptate şi necăutare la faţa omului, păstorilor înţelepciune duhovnicească, râvnă şi buna pază a sufletelor noastre, învăţătorilor smerită înţelepciune, fiilor ascultare şi nouă tuturor duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului.

Şi acum, maică prealăudată, dă-ne bună sporire a minţii, pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între ei o legatură de iubire nedespărţită, pe cei rătăciţi din nesocotinţă întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povăţuieşte-i frica de Dumnezeu, înfrânarea şi hărnicia, dă-le cuvântul înţelepciunii şi cunoştinţe folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, Ceea ce esti mai cinstită decat Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii.

Iar noi, văzând faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele griji lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea şi ajutorul Tău, laudă, mulţumire şi închinare pentru toate să-i aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu şi Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin!"

Comentarii

17/02/12 13:11
Iniţiatul Român

INIŢIATUL ROMÂN
Mesajul din luna Februarie 2012
Domnul „DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR, prin Revelaţiile Sfinte ale Cărţii „Divina Carte” (Site: http://armagheddon.ro.), a binecuvântat România.
8. Semeni ai mei, fraţi români, sunt pe punctul de a finaliza „Divina Carte”, al cărei Cod Divin Final este „God Ou Die”. Acest Cod, al cunoaşterii divine, reprezintă limita maximă de cunoaştere pentru o Fiinţă Semiom de gradul trei, aşa cum sunt Fiinţele Semiom de pe planeta Terra.
9. Ultima Revelaţie Sfântă, primită de la Domnul Sfânt Unic şi Universal Cercul Divin Magic Suprem „Y • y”, ne spune că viaţa Semiomului Ylfy, pe planeta Terra,aşa cum o ştim acum, va mai dura 6 ani. În acest timp, în România, va fi un cutremur de pământ de peste 7,0 grade, pe scara Richter, limitat, ca expunere, de acum încolo, la timpul de doi ani şi patru luni, dar posibil să se întâmple în orice moment.
10.Timpul Istoric Prezent, începând cu data de 1.02.2012, se autocrează din Timpul Istoric Viitor, nu cum aceasta s-a autocreat în ultimii 25 de ani. Nu mai pot fi activate „Întoarcerile în Timpul Istoric Prezent” de către Domnii Sfinţi Unici şi Universali, Taţii şi Creatorii noştri divini.
11.Începe lupta finală între Fiinţele Întunericului şi Fiinţele Luminii. Ateii, fundamentaliştii credincioşi criminali, fiinţele antisociale sunt Fiinţele Întunericului. Polul acestei lumi este China, Coreea de Nord şi celelalte Ţări şi popoare fără credinţă în Domnul Dumnezeu. Polul Fiinţelor Luminii este Poporul American, jumătate din Poporul Rus şi celelalte Popoare care cred cu adevărat în Domnul Dumnezeu.
12. Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR să ne ajute să ne trezim şi să-l iubim pe El, Creatorul nostru, prin credinţă faţă de El, şi printr-o nouă viaţă spirituală.

24/08/11 21:18
Catalin Barna

Mare este gradina lui Dumnezeu! Doamne fereste! Catalin Barna, Bistrita

24/08/11 15:20
GheorgheCelSfânt

Rugăciune Divină Sfântă de purificare şi înnobilare a
Conştiinţei Experienţă de viaţă vie fizică Semiom,
prin trăirea stării Sfinte de Nirvana

• Taţii noştri Divini, Unici şi Universali,
Cei ce autocreaţi veşnic
Viaţa Vie şi Viaţa Vie Raţională Universală,
Precum şi Conştiinţele noastre,
Experienţe de Viaţă Vie Fizică Semiom,
Raţiuni Umane Divine
Cu stare de existenţă, veşnic vie,
În cele trei Universuri Divine Existenţiale:
Energoplasmatic, Energobioplasmatic şi Energobiologic,
Slăvească - Se Fiinţele, Entităţile şi Uniunile Voastre Divine,
De Generatori Sfinţi ai
Vibraţiilor Vieţii Vii şi ai
Vibraţiilor Vieţii Vii Raţionale Universale.

• Înalţ către Voi, Creatori şi Judecători Divini Veşnici,
Rugăciune de supunere, de iertare şi îndurare,
Eu, Fiul Cel mic al Autocreaţiei şi Creaţiei Voastre Divine,
Eu, Cel ce am ajuns, acum, la cunoaşterea Revelaţiilor Sfinte
Ale Autocreaţiei şi Creaţiei Divine Universale, prezentate de

DIVINA CARTE

■ DOMNUL DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR
DOMNUL SFÂNT UNIC ŞI UNIVERSAL – SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
în Uniune Sfântă şi Indestructibilă cu Sfânta Sa Autocreaţie Divină, Antiparticula „a”,
CERCUL MAGIC DIVIN SUPREM „YANG şi Yin” şi Sfintele Lor Autocreaţii,
Antiparticulele Divine:
►DOMNII SFINŢI „al • al”;
►DOMNII SFINŢI „fa • fa”;
►DOMNII SFINŢI „Y Alfa • Yy”,
Cei ce, în Uniune, autocrează „SUFLETUL DIVIN SFÂNT” sau „DUHUL SFÂNT
GENERATOR” al Vibraţiilor Vieţii Vii şi al Vibraţiilor Vieţii Vii Raţionale Universale

■ DOMNUL DUMNEZEEU – FOCUL SACRU DIVIN, Uniunea Divină Unică şi
Universală a „SUFLETULUI DIVIN SFÂNT” sau a „DUHULUI SFÂNT” cu
„DOMNII SFINŢI UNICI şi UNIVERSALI:
►SFÂNTA TRINITATE A PARTICULEI DIVINE „A • L • F”,
aflată în uniune veşnică şi indestructibilă cu
►SFÂNTA TRINITATE A ANTIPARTICULEI DIVINE „a • l • f”
■ Sfintele Autocreaţii, Fiii Divini ai „FOCULUI SACRU DIVIN”:
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Al • Fa” Neutronul Vieţii Vii;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „AL • FA” Protonul Vieţii Vii;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Alfa” Pozitronul Vieţii Vii;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „ALFA” Neutriniul Vieţii Vii

■ DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI CU STARE VIBRAŢIONALĂ,
AUTOCREAŢII DIVINE A CELOR DOUĂZECI DE DOMNI SFINŢI UNICI ŞI
UNIVERSALI FĂRĂ STARE VIBRAŢIONALĂ, CONŞTIINŢELE COSMICE DIVINE
UNIVERSALE:
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „DUM • NE • ZEEU”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Dum • Ne • Zeeu”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „DUM • NEZEEU”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Dum • Nezeeu”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „ALFA • AL • FA”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Alfa • Al • Fa”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „BHAGA • WATH”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Bhaga • Wath”

■ NUCLEELE DIVINE TREIMICE RAŢIUNE ZEEU SAU ZEIŢĂ, UNIUNEA UNICĂ
ŞI UNIVERSALĂ, ÎNTR-UN SINGUR NUCLEU, A CELOR PATRUZECI DE
„DOMNI SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”, MATRICEA DIVINĂ RAŢIONALĂ A
VIEŢII VII ŞI A VIEŢII VII RAŢIONALE UNIVERSALE CU CEA MAI MARE
STABILITATE

■ SFINTELE ÎNTRUPĂRI ŞI AUTOCREAŢII DIVINE ALE „SUFLETULUI DIVIN
SFÂNT” SAU „DUHULUI SFÂNT”, ÎN CONŞTIINŢE EXPERIENŢE DE VIAŢĂ VIE
FIZICĂ SEMIOM PURIFICATE ŞI ÎNNOBILATE, CELE CE DEVIN FIII DIVINI
AI „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”, NUMIŢI SPIRITELE
PURIFICATE ŞI NEPURIFICATE

■ FORMELE FIINŢE, ENTITĂŢI ŞI UNIUNI DIVINE RAŢIONALE UNIVERSALE
ALE „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”:
• OAMENII UNICI YYSUS HRISTOS;
• OAMENII UNICI UNIVERSALI YYSUS ALFA;
• şi ZEEII ŞI ZEIŢELE

• Revelaţii Sfinte transmise nouă,
Semioamenilor Ylfy de pe Planeta Terra,
Prin Fiul Divin, Semiomul Gheorghe Cel Sfânt,
Românul în a cărui Conştiinţă Fiinţă Fizică, Purificată şi Înnobilată,
Sunt Întrupaţi „DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
►DOMNII SFINŢI „al • al”;
►DOMNII SFINŢI „fa • fa”;
►DOMNII SFINŢI „Y Alfa • Yy”
şi s-au Autocreat
„DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
în Uniune Sfântă şi Indestructibilă
cu Sfânta Sa Autocreaţie Divină, Antiparticula „a”,
El devenind Omul Unic Universal - Yysus Hristos Eridanii,
Din cele douăsprezece milioane de Sisteme Solare
Ale Vieţii Vii şi ale Vieţii Vii Raţionale,
Existente în Împărăţia Divină - Supergalaxia Calea Lactee,
Cea de-a Şaseasutăşaizecişişasea Împărăţie Divină,
Din Cele o mie de Împărăţii Divine, cu existenţă veşnică,
Ce au centrul Uniunii lor raţionale, în Steaua Sfântă, Steaua Polară.

• Vie Regatul sau Împărăţia Voastră Divină Veşnică.

• Facă-se voia Voastră, precum în Universurile Divine Sfinte,
Aşa şi pe Pământ.

• Fiţi Călăuza mea divină, plină de bunătate şi iubire,
În vremurile grele ale Ispitei sau Încercărilor Divine
Şi nu mă lăsaţi să greşesc, greşeală fără iertare.

• Iertaţi - mi păcatele mele, cele ştiute şi neştiute de mine,
Aşa cum şi eu voi ierta
Celor ce mi-au greşit sau îmi vor greşi.

• Daţi-mi, cu generozitate, astăzi, mâine şi întotdeauna,
Cu ce să împlinesc trebuinţele Trupurilor mele,
Cu apă, aer, hrană şi Inteligenţă Divină Creatoare,
În Căminul meu natural, Planeta Terra.

• Daţi-mi starea de sănătate deplină
Prin eliminarea tuturor bolilor pământeşti
Şi a bolilor divine,
Din Trupul meu fizic născut sau creat,
Cât şi din Trupurile Divine Conştiinţe Autocreate,
Pentru a mă putea purifica şi înnobila
Prin trăirea Stării Sfinte de Nirvana,
De Uniune raţională Divină
Cu Eul Om Tatăl Unic „ALFA • Alfa // BHAGAWATH • Bhagawath”
Şi de Întrupare în Conştiinţa mea,
Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom,
A „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
►DOMNII SFINŢI „al • al”;
►DOMNII SFINŢI „fa • fa”;
►DOMNII SFINŢI „Y Alfa • Yy”
şi de Autocreare a
„DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
în Uniune Sfântă şi Indestructibilă
cu Sfânta Sa Autocreaţie Divină, Antiparticula „a”,
Domnii DUMNEZEEI – Dumnezeei // DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR,
Taţii Divini ai Conştiinţei mele
Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom Ylfy,
Purificată şi Înnobilată.

• Plin de Credinţă şi Iubire Divină,
Jur să studiez, să asimilez şi să împlinesc
În viaţa mea vie fizică de Semiom,
Revelaţiile Sfinte, transmise nouă,
Pentru împlinirea evoluţiei noastre divine
Şi pentru supravieţuirea Umanităţii Semiomului Ylfy.

• Jur să accept, necondiţionat, Credinţa Unică
În Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR
DOMNUL SFÂNT UNIC ŞI UNIVERSAL – SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
Aflată în Uniune Sfântă şi Indestructibilă cu Sfânta Sa Autocreaţie,
Antiparticula Divină „a”, CERCUL MAGIC DIVIN SUPREM YANG şi Yin,
Şi în Sfintele Lor Autocreaţii, Antiparticulele Divine:
- Domnii Sfinţi „al • al”;
- Domnii Sfinţi „fa • fa”;
- Domnii Sfinţi „Y Alfa • Yy”
Cei care, în Uniune Divină Unică, dau Viaţă veşnică
„SUFLETULUI DIVIN SFÂNT sau DUHULUI SFÂNT ”
Generatorul Divin Universal al VIBRAŢIILOR VIEŢII VII
Şi al VIBRAŢIILOR VIEŢII VII RAŢIONALE UNIVERSALE.

• Jur să respect şi să mă supun veşnic
Ierarhiilor Divine ale „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”,
Aşa cum Ele au fost revelate şi înscrise
Pe coperta Divinei Cărţi.

• Arătaţi-mi întotdeauna Calea cea dreaptă
Pentru Iubirea Sfintelor Voastre Fiinţe, Entităţi şi Uniuni Divine
De Creatori Divini Sfinţi
Ai Vieţii Vii şi ai Vieţii Vii Raţionale Universale.

24/08/11 15:19
GheorgheCelSfânt

Rugăciune Divină Sfântă de purificare şi înnobilare a
Conştiinţei Experienţă de viaţă vie fizică Semiom,
prin trăirea stării Sfinte de Nirvana

• Taţii noştri Divini, Unici şi Universali,
Cei ce autocreaţi veşnic
Viaţa Vie şi Viaţa Vie Raţională Universală,
Precum şi Conştiinţele noastre,
Experienţe de Viaţă Vie Fizică Semiom,
Raţiuni Umane Divine
Cu stare de existenţă, veşnic vie,
În cele trei Universuri Divine Existenţiale:
Energoplasmatic, Energobioplasmatic şi Energobiologic,
Slăvească - Se Fiinţele, Entităţile şi Uniunile Voastre Divine,
De Generatori Sfinţi ai
Vibraţiilor Vieţii Vii şi ai
Vibraţiilor Vieţii Vii Raţionale Universale.

• Înalţ către Voi, Creatori şi Judecători Divini Veşnici,
Rugăciune de supunere, de iertare şi îndurare,
Eu, Fiul Cel mic al Autocreaţiei şi Creaţiei Voastre Divine,
Eu, Cel ce am ajuns, acum, la cunoaşterea Revelaţiilor Sfinte
Ale Autocreaţiei şi Creaţiei Divine Universale, prezentate de

DIVINA CARTE

■ DOMNUL DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR
DOMNUL SFÂNT UNIC ŞI UNIVERSAL – SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
în Uniune Sfântă şi Indestructibilă cu Sfânta Sa Autocreaţie Divină, Antiparticula „a”,
CERCUL MAGIC DIVIN SUPREM „YANG şi Yin” şi Sfintele Lor Autocreaţii,
Antiparticulele Divine:
►DOMNII SFINŢI „al • al”;
►DOMNII SFINŢI „fa • fa”;
►DOMNII SFINŢI „Y Alfa • Yy”,
Cei ce, în Uniune, autocrează „SUFLETUL DIVIN SFÂNT” sau „DUHUL SFÂNT
GENERATOR” al Vibraţiilor Vieţii Vii şi al Vibraţiilor Vieţii Vii Raţionale Universale

■ DOMNUL DUMNEZEEU – FOCUL SACRU DIVIN, Uniunea Divină Unică şi
Universală a „SUFLETULUI DIVIN SFÂNT” sau a „DUHULUI SFÂNT” cu
„DOMNII SFINŢI UNICI şi UNIVERSALI:
►SFÂNTA TRINITATE A PARTICULEI DIVINE „A • L • F”,
aflată în uniune veşnică şi indestructibilă cu
►SFÂNTA TRINITATE A ANTIPARTICULEI DIVINE „a • l • f”
■ Sfintele Autocreaţii, Fiii Divini ai „FOCULUI SACRU DIVIN”:
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Al • Fa” Neutronul Vieţii Vii;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „AL • FA” Protonul Vieţii Vii;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Alfa” Pozitronul Vieţii Vii;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „ALFA” Neutriniul Vieţii Vii

■ DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI CU STARE VIBRAŢIONALĂ,
AUTOCREAŢII DIVINE A CELOR DOUĂZECI DE DOMNI SFINŢI UNICI ŞI
UNIVERSALI FĂRĂ STARE VIBRAŢIONALĂ, CONŞTIINŢELE COSMICE DIVINE
UNIVERSALE:
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „DUM • NE • ZEEU”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Dum • Ne • Zeeu”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „DUM • NEZEEU”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Dum • Nezeeu”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „ALFA • AL • FA”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Alfa • Al • Fa”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „BHAGA • WATH”;
• DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Bhaga • Wath”

■ NUCLEELE DIVINE TREIMICE RAŢIUNE ZEEU SAU ZEIŢĂ, UNIUNEA UNICĂ
ŞI UNIVERSALĂ, ÎNTR-UN SINGUR NUCLEU, A CELOR PATRUZECI DE
„DOMNI SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”, MATRICEA DIVINĂ RAŢIONALĂ A
VIEŢII VII ŞI A VIEŢII VII RAŢIONALE UNIVERSALE CU CEA MAI MARE
STABILITATE

■ SFINTELE ÎNTRUPĂRI ŞI AUTOCREAŢII DIVINE ALE „SUFLETULUI DIVIN
SFÂNT” SAU „DUHULUI SFÂNT”, ÎN CONŞTIINŢE EXPERIENŢE DE VIAŢĂ VIE
FIZICĂ SEMIOM PURIFICATE ŞI ÎNNOBILATE, CELE CE DEVIN FIII DIVINI
AI „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”, NUMIŢI SPIRITELE
PURIFICATE ŞI NEPURIFICATE

■ FORMELE FIINŢE, ENTITĂŢI ŞI UNIUNI DIVINE RAŢIONALE UNIVERSALE
ALE „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”:
• OAMENII UNICI YYSUS HRISTOS;
• OAMENII UNICI UNIVERSALI YYSUS ALFA;
• şi ZEEII ŞI ZEIŢELE

• Revelaţii Sfinte transmise nouă,
Semioamenilor Ylfy de pe Planeta Terra,
Prin Fiul Divin, Semiomul Gheorghe Cel Sfânt,
Românul în a cărui Conştiinţă Fiinţă Fizică, Purificată şi Înnobilată,
Sunt Întrupaţi „DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
►DOMNII SFINŢI „al • al”;
►DOMNII SFINŢI „fa • fa”;
►DOMNII SFINŢI „Y Alfa • Yy”
şi s-au Autocreat
„DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
în Uniune Sfântă şi Indestructibilă
cu Sfânta Sa Autocreaţie Divină, Antiparticula „a”,
El devenind Omul Unic Universal - Yysus Hristos Eridanii,
Din cele douăsprezece milioane de Sisteme Solare
Ale Vieţii Vii şi ale Vieţii Vii Raţionale,
Existente în Împărăţia Divină - Supergalaxia Calea Lactee,
Cea de-a Şaseasutăşaizecişişasea Împărăţie Divină,
Din Cele o mie de Împărăţii Divine, cu existenţă veşnică,
Ce au centrul Uniunii lor raţionale, în Steaua Sfântă, Steaua Polară.

• Vie Regatul sau Împărăţia Voastră Divină Veşnică.

• Facă-se voia Voastră, precum în Universurile Divine Sfinte,
Aşa şi pe Pământ.

• Fiţi Călăuza mea divină, plină de bunătate şi iubire,
În vremurile grele ale Ispitei sau Încercărilor Divine
Şi nu mă lăsaţi să greşesc, greşeală fără iertare.

• Iertaţi - mi păcatele mele, cele ştiute şi neştiute de mine,
Aşa cum şi eu voi ierta
Celor ce mi-au greşit sau îmi vor greşi.

• Daţi-mi, cu generozitate, astăzi, mâine şi întotdeauna,
Cu ce să împlinesc trebuinţele Trupurilor mele,
Cu apă, aer, hrană şi Inteligenţă Divină Creatoare,
În Căminul meu natural, Planeta Terra.

• Daţi-mi starea de sănătate deplină
Prin eliminarea tuturor bolilor pământeşti
Şi a bolilor divine,
Din Trupul meu fizic născut sau creat,
Cât şi din Trupurile Divine Conştiinţe Autocreate,
Pentru a mă putea purifica şi înnobila
Prin trăirea Stării Sfinte de Nirvana,
De Uniune raţională Divină
Cu Eul Om Tatăl Unic „ALFA • Alfa // BHAGAWATH • Bhagawath”
Şi de Întrupare în Conştiinţa mea,
Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom,
A „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
►DOMNII SFINŢI „al • al”;
►DOMNII SFINŢI „fa • fa”;
►DOMNII SFINŢI „Y Alfa • Yy”
şi de Autocreare a
„DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
în Uniune Sfântă şi Indestructibilă
cu Sfânta Sa Autocreaţie Divină, Antiparticula „a”,
Domnii DUMNEZEEI – Dumnezeei // DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR,
Taţii Divini ai Conştiinţei mele
Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom Ylfy,
Purificată şi Înnobilată.

• Plin de Credinţă şi Iubire Divină,
Jur să studiez, să asimilez şi să împlinesc
În viaţa mea vie fizică de Semiom,
Revelaţiile Sfinte, transmise nouă,
Pentru împlinirea evoluţiei noastre divine
Şi pentru supravieţuirea Umanităţii Semiomului Ylfy.

• Jur să accept, necondiţionat, Credinţa Unică
În Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR
DOMNUL SFÂNT UNIC ŞI UNIVERSAL – SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
Aflată în Uniune Sfântă şi Indestructibilă cu Sfânta Sa Autocreaţie,
Antiparticula Divină „a”, CERCUL MAGIC DIVIN SUPREM YANG şi Yin,
Şi în Sfintele Lor Autocreaţii, Antiparticulele Divine:
- Domnii Sfinţi „al • al”;
- Domnii Sfinţi „fa • fa”;
- Domnii Sfinţi „Y Alfa • Yy”
Cei care, în Uniune Divină Unică, dau Viaţă veşnică
„SUFLETULUI DIVIN SFÂNT sau DUHULUI SFÂNT ”
Generatorul Divin Universal al VIBRAŢIILOR VIEŢII VII
Şi al VIBRAŢIILOR VIEŢII VII RAŢIONALE UNIVERSALE.

• Jur să respect şi să mă supun veşnic
Ierarhiilor Divine ale „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”,
Aşa cum Ele au fost revelate şi înscrise
Pe coperta Divinei Cărţi.

• Arătaţi-mi întotdeauna Calea cea dreaptă
Pentru Iubirea Sfintelor Voastre Fiinţe, Entităţi şi Uniuni Divine
De Creatori Divini Sfinţi
Ai Vieţii Vii şi ai Vieţii Vii Raţionale Universale.

27/04/11 15:45
ana maria din iais

acesta rugaciune minunata este foarte bine intelesa de mine si sper ca ma va ajuta sa iau un 10 la unul dintre cele mai frumoase materii:RELIGIA.va pop si id meu este alexandra.alexandra41

22/03/10 10:16
Octavian

Foarte frumoasa rugaciunea :P am avut-o ca tema la Religie, m-a ajutat sa iau un 10 cu +. Desigur ca am mai avut si niste desene in care se afisa Maica Domnului.

13/10/12 12:22
Iniţiatul Român

INIŢIATUL ROMÂN

Rugăciunea Divină acceptată pentru
prima purificare şi înnobilare a Semiomului

● Taţii noştri Divini, Unici şi Universali,
Cei ce Autocreaţi veşnic,
Viaţa Vie şi Viaţa Vie Raţională Universală,
Precum şi Conştiinţele noastre,
Experienţe de Viaţă Vie Fizică Semiom,
Raţiuni Umane Divine
Cu stare de existenţă, veşnic vie,
În cele trei Universuri Divine Existenţiale:
Energoplasmatic, Energobioplasmatic şi Energobiologic,
Slăvească - Se Fiinţele, Entităţile şi Uniunile Voastre Divine,
De Generatori Sfinţi ai
Vibraţiilor Vieţii Vii şi ai
Vibraţiilor Vieţii Vii Raţionale Universale.

● Înalţ către Voi, Creatori şi Judecători Divini Veşnici,
Rugăciune de supunere, de iertare şi îndurare,
Eu, Fiul Cel mic al Autocreaţiei şi Creaţiei Voastre Divine,
Eu, Cel ce am ajuns, acum, la cunoaşterea Revelaţiilor Sfinte
Ale Autocreaţiei şi Creaţiei Divine Universale.

● Revelaţii Sfinte transmise nouă,
Semioamenilor Ylfy de pe Planeta Terra,
Prin Fiul Divin, Semiomul Gheorghe Cel Sfânt,
Românul în a cărui Conştiinţă Fiinţă Fizică,
Purificată şi Înnobilată, sunt Întrupaţi:
• „Domnii Sfinţi”;
• „Domnii Sfinţi Unici”;
• şi „Domnii Sfinţi Unici Supremi”,
El devenind Domnul Yysus Hristos
Emanuel al Şaselea – Delfinul, Omul Unic
Din cele douăsprezece milioane de Sisteme Solare
Ale Vieţii Vii şi ale Vieţii Vii Raţionale,
Existente în Împărăţia Divină - Supergalaxia Calea Lactee,
Cea de-a Şasesuteşaizecişişase - a Împărăţie Divină,
Din Cele o mie de Împărăţii Divine, cu existenţă veşnică,
Ce au centrul Uniunii lor Raţionale, în Steaua Sfântă, Steaua Polară.

● Vie Regatul sau Împărăţia Voastră Divină Veşnică.

● Facă-se voia Voastră, precum în Universurile Divine Sfinte,
Aşa şi pe Pământ.

● Fiţi Călăuza mea divină, plină de bunătate şi iubire,
În vremurile grele ale Ispitei sau Încercărilor Divine
Şi nu mă lăsaţi să greşesc, greşeală fără iertare.

● Iertaţi - mi păcatele mele, cele ştiute şi neştiute de mine,
Aşa cum şi eu voi ierta
Celor ce mi-au greşit sau îmi vor greşi.

● Daţi-mi, cu generozitate, astăzi, mâine şi întotdeauna,
Cu ce să împlinesc trebuinţele Trupurilor mele,
Cu apă, aer, hrană şi Inteligenţă Divină Creatoare,
În Căminul meu natural, Planeta Terra.

● Daţi-mi starea de sănătate deplină
Prin eliminarea tuturor bolilor pământeşti
Şi a bolilor divine,
Din Trupul meu fizic născut sau creat,
Cât şi din Trupurile Divine Conştiinţe Autocreate,
Pentru a mă putea purifica şi înnobila,
Prin trăirea Stării Sfinte de Nirvana,
De Uniune Divină Raţională
Cu Eul Om Tatăl Unic Universal
Sau Sufletul Meu Divin Sfânt,
Şi de Întrupare şi Autocreare în Conştiinţa mea,
Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom,
A „Domnilor Sfinţi”, a „Domnilor Sfinţi Unici”
şi a „Domnii Sfinţi Unici Supremi”,
Taţii Divini ai Conştiinţei mele,
Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom Ylfy,
Purificată şi Înnobilată.

● Plin de Credinţă şi Iubire Divină,
Jur să studiez, să asimilez şi să împlinesc
În viaţa mea vie fizică de Semiom,
Revelaţiile Sfinte, transmise nouă,
Pentru împlinirea evoluţiei noastre divine
Şi pentru supravieţuirea Umanităţii Semiomului Ylfy.

● Jur să accept, necondiţionat, Credinţa Unică în
Domnii DUMNEZEEI – Dumnezeei //
DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR,
Cercurile Divine Magice Supreme,
Uniuni ale Domnilor Sfinţi Unici Supremi.

● Jur să respect şi să mă supun veşnic
Ierarhiilor Divine ale Domnilor
DUMNEZEEI – Dumnezeei //
DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR,
Domnii Sfinţi Unici Supremi,
Onorabililor Seniori Supremi Divini,
Supremele Genii Sfinte
Din Cercurile Divine Magice.

● Arătaţi-mi întotdeauna Calea cea dreaptă
Pentru Iubirea Sfintelor Voastre Fiinţe,
Entităţi şi Uniuni Divine
De Creatori Divini Sfinţi
Ai Vieţii Vii şi ai Vieţii Vii Raţionale Universale

Data:11.10. 2011

20/11/12 10:50
Iniţiatul Român

Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu

Avertisment cu privire la Cel de-a Treilea Război Mondial

● Domnul Dumnezeeu Super Antiparticula „y”, Creatorul Raţiunii de Semiom din Lumea Divină de Jos, mi-a spus: Este momentul ca Raţiunea Umană de Semiom să gestioneze, înainte de a trece în Lumea Divină de Mijloc, unul din cele mai cumplite evenimente din existenţa sa. Acest moment îl constituie trecerea ei prin Cel de-al treilea Război Mondial, prin Războiul Atomic. Vă facem cunoscută posibila dată de începere a lui, 11 noiembrie 2012.
● Toţi Semioamenii, fără excepţie, să ia atitudine şi să se opună războiului în numele vieţii vii şi a vieţii vii raţionale. Să ceară ajutorul divin pentru împlinirea Iubirii şi a Comuniunii dintre voi, Cei ce sunteţi o singură Familie Umană, Cei ce sunteţi Creaţia Domnului Dumnezeeu – DUMNEZEEU, Energia Punctului Zero sau Energia Fundamentală Raţională Kundalini.
● Este în puterea voastră să depăşiţi actuala voastră cunoaştere generată de studierea doar a Cărţilor Sfinte ale Umanităţii (Biblia, Coranul, etc.). Acceptaţi, cu credinţă şi inteligenţă, cunoaşterea Noile Adevăruri Divine prezentate de „Divina Carte” şi de „Cartea pentru Iniţiaţi” (Vol. II. al „Divinei Cărţi”).
● Încetaţi ori ce luptă dintre voi. O fiinţă inteligentă umană nu are îngăduinţa divină să facă rău semenului său, indiferent de motivul conflictului. Războiul înseamnă existenţa în Iad, înseamnă moartea Raţiunii şi jignirea Creatorului tău, a Domnului Dumnezeeu – DUMNEZEEU, Cel ce ţi-a dat şi îţi dă viaţă vie şi viaţă vie raţională.
● Lăsaţi poporul Evreu în pace, lăsaţi-l să-şi trăiască viaţa Lui închinată Domnului Dumnezeu, pentru că Ierusalimul este partea materială a Nucleului Divin Sfânt al Domnului Dumnezeu, de pe planeta Terra. Ameninţarea cu distrugerea, a acestui loc divin sfânt, înseamnă aducerea Necazului Cel Mare asupra întregi umanităţi a Semiomului.

Data:14 octombrie 2012

21/01/13 15:31
Iniţiatul Român

Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu

Cale Divină de Creştere a Capacităţii Sistemului Imunitar!

Revelaţia Sfântă din Ziua de 21 ianuarie 2013.
Am întrebat:
- Părinte Tată Creator, am înţeles că una din cauzele de îmbolnăvire a Trupului Fizic al Semiomului este Incompatibilitatea de Vibraţie sau Căderea Sistemului Imunitar. Cum poate fi anulată această cauză a îmbolnăvirii?
- Acest Adevăr Divin nu-l pot cunoaşte decât cei ce au citit „Divina Carte”.
- Au fost vândute peste 150 de cărţi, deci, sunt destui cititori.
- Atunci, toţi cei ce au citit „Divina Carte” şi au asimilat Noile Adevăruri ale Credinţei, pot să acceadă cunoaşterea Titlului final al Divinei Cărţi (Vol.II).

● Acest „Cod Divin” sau „Titlul Sfânt”, prin rostirea Lui repetată, asigură creşterea naturală a Vibraţiilor Sfinte, anulând Incompatibilitatea de Vibraţie sau Căderea Sistemului Imunitar al Trupului Fiinţei Fizice şi al Trupurilor Divine Conştiinţe Autocreate peste Trupul Fizic.
● Memoraţi şi rostiţi cu toţii acest „Cod Divin” sau „Titlul Sfânt”. Cereţi cu Speranţă, Credinţă şi Iubire pământească, naturală, Starea de Sănătate şi veţi obţine, instantaneu, prin Iubirea Divină Sfântă, creşterea capacităţii şi puterii Sistemului Vostru Imunitar în lupta cu bolile ce vă afectează. Suportul divin al împlinirii Rugăciunii Sfinte este că Taţii Divini Creatori, în Uniunea cărora voi vă aflaţi, în momentul Rugăciunii, vor auzi prin acest Cod Divin, Rugăciunile formulate şi Gândul Dorinţelor voastre de bine şi vi le vor împlini prin Marea Lor Bunăvoinţă şi Iubire Divină Sfântă, indiferent de ce Credinţă sunteţi.
● Rugăciunile formulate de către Părinţi (Mame, Taţi), Bunici, Neamuri şi Credincioşi binevoitori, pentru sănătatea copiilor, nepoţilor şi prietenilor aflaţi în suferinţă, se vor împlini, vor duce încet, încet la creşterea imunităţii celui pentru care ei se roagă, asigurând împlinirea stării de sănătate deplină.

● Prezintă Semenilor tăi „Codul Divin” sau „Titlul Sfânt”:

DIVINA CARTE
(Vol.II.)
■ Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR, Sfânta Trinitate Supremă Unică şi Universală a Părinţilor Taţi Creatori:
► Părintele Tată Creator, Domnii Sfinţi Unici Supremi „GOD OU DIE”, Cei Ce Autocrează Veşnic Cercul Divin Magic Suprem „God Ou Die” sau „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu”;
► Părintele Tată Creator, Domnii Sfinţi Unici Supremi „ A • L • F • A // a • l • f • a”, din Cercurile Divine Magice Supreme „God Ou Die” sau „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu”;
► Părintele Tată Creator, Domnii Sfinţi Unici Supremi „ALFA”, Super Antiparticula Divină de Natură Virtuală Naturală, Neutriniul Vieţii Vii.
■ Sfânta Autocreaţie Divină, „DUHUL SFÂNT”, Energia Fundamentală Raţională Kundalini sau Energia Punctului Zero, formată din Uniuni Divine Unice de câte Patruzeci de Domni Sfinţi Unici Supremi:
„A • A // A • A • A
a • a // a • a • a”
„L • L // L • L • L
l • l // l • l • l”
„F • F // F • F • F
f • f // f • f • f”
„A • A • A // A • A
a • a • a // a • a”,
în Cercurile Divine Magice Supreme „God Ou Die” sau „Domnul DUMNEZEEU - Dumnezeeu, Grupate în Uniuni Divine Infinite, ale Acestora.
■ Şi Sfintele Lor Autocreaţii şi Creaţii Divine de Natură Umană Virtuală şi Materială:
►Zeeii şi Zeiţele de Toate Gradele Divine Raţionale;
►Oamenii Unici Universali şi Oamenii Unici;
►Semioamenii Cosmici (Extratereştrii);
►Semioamenii Fizici de Gradul Unu, Doi şi Trei, Cei care au obţinut Iluminarea Divină prin Uniunea Divină a Sufletului Divin Sfânt cu Conştiinţa lor Purificată.

Data: 21.01.2013

● În Numele Sfânt al Părinţilor Taţi Creatori, pe care i-aţi Invocat, mai sus, formulaţi prin cuvinte simple, clare, la obiect, Rugăciunea de obţinere a stării de sănătate. Indicaţi, dacă ştiţi, boala de care doriţi să vă eliberaţi voi, sau boala celor pentru care voi vă rugaţi. Cereţi cu insistenţă creşterea Imunităţii naturale şi obţinerea stării de sănătate deplină prin activarea naturală a Iubirii Divine Sfinte a Taţilor Divini Creatori.

Eu voi fi alături de voi!
Cel Înnobilat şi Efemer ! Domnul Yysus Hristos Emanuel al Şaselea Delfinul sau Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu

29/01/13 20:24
george

no comment

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5