La Agrieş,

Timpul dăltuieşte valori la început de an şcolar

Anul şcolar a debutat în comuna Târlişua, la Agrieş, sub semnul credinţei străbune, a artei şi a clipei în care timpul încrustează momente inedite. Cei 105 elevi de la Şcoala Generală Agrieş au fost binecuvântaţi la început de an şcolar de părintele Timoftei Găurean, un vrednic apărător al valorilor străbune, credinţa şi tradiţiile mergând mână în mână.

În virtutea apropierii şcolii de biserică, dar şi în virtutea relaţiilor cadrelor didactice cu biserica, precum şi datorită implicării Bisericii în comunitate, putem spune că dintotdeauna cele două instituţii, prin reprezentanţii lor, au contribuit pozitiv pentru îmbălsămarea sufletului şi a minţii.

Cu o bucurie fără margini copiii au primit din lumina sfintelor învăţături de credinţă ale părintelul Găurean. Cei prezenţi au ascultat cu mare interes sfaturile duhovniceşti despre marea iubire faţă de oameni a lui Dumnezeu. Învăţăturile de credinţă propovăduite de biserică sunt încărcate de pilde şi de îndemnuri care ne spun cum să ne comportăm în relaţiile cu semenii. Fiecare predică este o lecţie de educaţie creştină, dar şi civică. Preotul din Agrieş promovează valori morale care culminează cu iubirea de Dumnezeu şi de aproapele. Aceste valori contribuie decisiv la formarea unor caractere în care să predomine valori ca dreptatea, cinstea, spiritul de sacrificiu, dorinţa de a duce o viaţă curată, compasiunea pentru cei aflaţi în nevoi etc.

Rolul Bisericii ca instituţie, dar şi al Şcolii, precum şi cel al familiei, în formarea omului în general şi al tânărului în special, din punct de vedere moral, cultural şi social, este foarte important. De aceea este necesar să fie educaţi copiii noştri, încă de la cea mai fragedă vârstă în lumina valorilor morale şi spirituale. Aşa cum am văzut că se întâmplă la Agrieş. Astfel sinergia biserică, şcoală, familie este condiţia sine qua non în formarea caracterelor creştine pentru că educaţia nu este un act sau efort exclusiv uman, ci un act teandric.

La Agrieş am văzut legătura vie a copiilor cu parohia, mărturisitoare şi rugătoare, plină de duhul înţelepciunii. Prin proiectele iniţiate de preotul şi omul de cultură Timoftei Găurean, Biserica se străduieşte să-i integreze pe copii în comunităţi care se întemeiază pe cultura iubirii fraterne şi a solidarităţii practice.

” Biserica îi cheamă pe învăţători, profesori şi părinţi la o conlucrare permanentă, în spiritul comuniunii fraterne şi al solidarităţii practice, ca educaţia copiilor să devină o preocupare comună majoră. Iar parohiile şi mănăstirile sunt chemate să ajute cât mai mult copiii săraci să înveţe carte, pentru viaţă, unind credinţa cu ştiinţa şi cuvântul înţelept cu fapta cea bună. La început de an şcolar, rugăm pe Milostivul Dumnezeu, Izvorul Iubirii şi al Înţelepciunii, să binecuvânteze pe toţi elevii, învăţătorii, profesorii şi părinţii, ca împreună să se bucure de lumina vie şi creatoare a educaţiei care cultivă demnitatea umană şi comuniunea frăţească în societatea de azi marcată în acelaşi timp de secularizare şi de individualism", spune Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la început de an şcolar. Preotul din Agrieş respectă întocmai acest mesaj, prin ajutorul copiilor talentaţi sau foarte dotaţi intelectual să-şi cultive darurile native, cu bucurie şi speranţă.

Am rămas plăcut impresionaţi să vedem expoziţie de sculptură a două eleve din Agrieş. Cu sprijinul maestrului Timoftei Găurean, în zile de vară, elevele Andreea Blai, din clasa a VIII-a, şi Mariana Bujor, din clasa a VII-a, au dăltuit în atelierul de sculptură nemurirea.

Sculptura este o artă a volumelor în spaţiu care încearcă să atingă coarda sensibilă a persoanelor umane prin expunerea spaţială a diferite obiecte reale, tridimensionale. Elevele de la Agrieş, ucenice ale părintelui Găurean, au demonstrate colegilor, dascălilor şi întregului judeţ, că prin dăruire, vacanţa de vară poate fi productivă, reper pentru eternitate.

Bucuria a fost împărtăşită de dascălii şcolii, coordonaţi de directorul Ioan Mircea Nicula. Din partea autorităţilor locale a transmis mesajul primarul Ştefan Negrean, care alături de părintele Găurean a răsplătit munca elevelor şi cu o sumă consistentă.

La Agrieş pare a fi o altfel de lume. Una a valorilor adevărate, unde soarele binecuvintează pământul, iar lumea nemureşte autenticitatea, clipă cu clipă, ceas cu ceas, într-o atmosferă în care harul divin se coboară peste sat.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5