Şedinţa CL Năsăud

Legislativul local năsăudean se întruneşte în şedinţă extraordinară pentru a aproba cele opt proiecte de hotărâre iniţiate de primarul Dumitru Mureşan, sau a face unele amendamente, acolo unde vor crede de cuviinţă. Proiectele supuse dezbaterii sunt: cel privind aprobarea premierii olimpicilor năsăudeni, din sume cu această destinaţie, aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al CL Năsăud pe 2009; cel privind susţinerea financiară a unor activităţi sportive; privind susţinerea financiară a activităţii cultelor religioase; privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal funcţii publice, pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi pentru personalul contractual şi cel aferent activităţilor subordonate Consiliului Local Năsăud pe anul 2009; privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al Casei de Cultură “Liviu Rebreanu”; privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea “Zilelor Năsăudului”, ediţia a IX-a 2009; aprobarea Proiectului tehnic, a Caietului de sarcini, a documentaţiei de execuţie şi a Devizului general, reactualizat, în preţuri, martie 2009, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sediu Primărie oraş Năsăud şi cel privind aprobarea taxelor speciale pentru utilizarea Sălii de sport cu 150 de locuri a oraşului Năsăud, situată pe B-dul Grănicerilor, nr. 2A, pentru diferite acţiuni specifice, în afara timpului afectat programului de învăţământ.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5