Şedinţa Consiliului Local Beclean – octombrie 2012

În ziua de 15 octombrie Consiliul Local Beclean s-a întrunit, în Sala Mare a Primăriei oraşului, în şedinţă ordinară pentru a lua în discuţie şi pentru a aproba mai multe proiecte hotărâre, precum şi solicitări sau petiţii ale unor cetăţeni, persoane fizice sau juridice, adresate consiliului. Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Beclean, pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2012
2.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali ai oraşului Beclean care să facă parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale, a doi consilieri locali pentru Comisia de contestaţie, precum şi a membrilor supleanţi pentru aceste comisii.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ al oraşului Beclean, către soţia titularului contractului de închiriere, respectiv Nagy Ioana, în baza Raportului de evaluare întocmit de către expert evaluator ing. Bartha Csaba.
4.Proiect de hotărâre privind transferarea dreptului de prestare a serviciilor de operare a sistemelor cu apă şi canalizare în oraşul Beclean către operatorul selectat în condiţiile legii, desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte consiliul local şi să semneze în numele acestuia actul de transfer al dreptului de prestare a serviciilor de operare a sistemelor cu apă şi canalizare în oraşul Beclean.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor structurilor organizatorice şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Beclean şi al serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Beclean
6.Proiect de hotărâre privind reglementarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în oraşul Beclean.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici din documentaţia de avizare pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe din oraşul Beclean.
8.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean.
9.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean.
10.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Liceul Tehnologic Agricol Beclean
11.Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanţi din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean
12.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei la Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean.
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic Agricol Beclean.
14. Diverse
Domnul primar Nicolae Moldovan a propus suplimentarea Ordinii de zi cu încă două puncte şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Clubul copiilor Beclean.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic Agricol Beclean.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
S-a supus la vot ordinea de zi pe ansamblu şi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. După ce primarul oraşului, Nicolae Moldovan, a prezentat consilierilor prezenţi la şedinţă ordinea de zi, s-a trecut la discutarea pe rând a tuturor proiectelor aflate pe masa de lucru a aleşilor locali.
Toate proiectele analizate şi dezbătute de către consilieri au fost supuse votării şi au fost adoptate cu unanimitate de voturi din partea aleşilor locali. În continuare, la finalul şedinţei, la capitolul Diverse, au fost discutate propuneri, petiţii sau cereri venite din partea localnicilor, care au fost înaintate spre soluţionare birourilor şi serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Beclean.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5