Şedinţă extraordinară a CL Bistriţa, pentru aprobarea listei cu beneficiarii de locuinţe ANL!

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 13 februarie 2017, ora 14,00

 

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

urgenţa determinată de aprobarea listei finale de prioritate a persoanelor îndreptăţite să beneficieze de locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, până la sfârşitul lunii februarie 2017, luând în calcul şi eventualele constestaţii (listă finală pe care ar putea fi aprobată în şedinţa ordinară din luna februarie);

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 13 februarie 2017, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

ordine de zi:

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2017 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

 

AVIZ DE LEGALITATE

                                                         SECRETAR

FLOARE GAFTONE

 

 

 

 

Bistriţa, la 9 FEBRUARIE 2017

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5