Vezi ce dezbat consilierii bistriţeni în prima şedinţă din 2017

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 09 ianuarie 2017, ora 15,00

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

Urgența determinată de necesitatea respectării termenului prevăzut la pct.5.13.3. (1), lit.”b” din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul nr. 2890/2016 al Ministerului Finanțelor Publice;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile art.39, alin.2 şi alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 09 ianuarie 2017, ora 15,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

 

ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2017-2018
  3. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetar al anului 2015 a deficitului aferent anului 2016.
  4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa a bunurilor imobile, teren şi construcţii, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, în care îşi desfăşoară activitatea, sau situate în incinta acestora

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

 

AVIZ DE LEGALITATE

         PENTRU SECRETARUL MUNICIPIULUI

Bistriţa, la 4 IANUARIE 2017                                                      DIRECTOR EXECUTIV

Nr. 2                                                                                              CINCEA DUMITRU MATEI

CTT/ex.4

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5