Consilierii municipali, convocaţi în şedinţă extraordinară, pentru ghidul finanţărilor nerambursabile

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 14 martie 2016, ora 14,00

 

 

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

urgenţa determinată de necesitatea demarării proiectelor asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Bistriţa, care solicită finanţare de la bugetul local;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile art.39, alin.2 şi alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 14 martie 2016, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

ordine de zi:

1.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2016 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005

 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

 

AVIZ DE LEGALITATE

SECRETAR,

FLOARE GAFTONE

 

 

Bistriţa, la 10 MARTIE 2016

Nr. 217

OC/ex.4

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5