Consiliul local Bistriţa, convocat în şedinţă extraordinară

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 7 noiembrie 2017, ora 16,00

 

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

nota justificativă nr.92007/03.11.2017 a Direcţiei Patrimoniu prin care se solicită convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 7 noiembrie 2017, ora 16,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

 

ordine de zi:

 

1.    Proiect de hotărâre privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a unor bunuri imobile în proprietatea publică a Municipiului Bistriţa

2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare a unui sector de drum naţional de pe raza municipiului Bistriţa, proprietatea statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului local al municipiului Bistriţa

 

PENTRU PRIMAR

VICEPRIMAR,

CRISTIAN MARIUS NICULAE

 

AVIZ DE LEGALITATE

                                                         SECRETAR

FLOARE GAFTONE

 

 

Bistriţa, la 3 NOIEMBRIE 2017

Nr. 647

GF/SA.ex.4

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5