Consilierii municipali, convocaţi în şedinţă extraordinară

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 19 septembrie 2016, ora 14,00

 

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

urgenţa determinată de necesitatea înscrierii Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Bistriţa 2027 în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aceasta fiind o condiţie pentru solicitarea finanţării prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară: 5. “Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”;

necesitatea încheierii Actului adiţional nr. 3/2016 la contractul de finanţare pentru proiectul „Edificare şi construire Campus Şcolar Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu””, prin care se va prelungi termenul de finalizare a proiectului până la data de 31.08.2017, în vederea asigurării funcţionalităţii proiectului, sub condiţia transmiterii până la data de 30.09.2016, la ADR Nord-Vest;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile art.39, alin.2 şi alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 19 septembrie 2016, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

 

ordine de zi:

 

1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Bistriţa ca membru fondator, la constituirea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Bistriţa 2027

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.73/12.05.2016 „pentru prelungirea termenului de finalizare a proiectului Edificare şi construire Campus Şcolar Colegiul Naţional Liviu Rebreanu până la data de 31.08.2016”

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

 

AVIZ DE LEGALITATE

                                                         SECRETAR

FLOARE GAFTONE

 

 

Bistriţa, la 14 SEPTEMBRIE 2016

Nr. 782

SA/ex.4.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5