Munţii noştri curaţi, nu curãţaţi

ŞI NATURA ARE NEVOIE DE IUBIRE! (4)

Prof. univ. dr. Vasile Cristea, U.B.B. Cluj-Napoca,[i]

a. Dezvoltarea durabilă. Noul concept al dezvoltării durabile („ecodezvoltare”, „dezvoltare sustenabilă”), născându-se din necesitate imediată şi prevedere viitoare, din întrebări şi dezbateri, din dezastre şi reuşite, din idealism şi realism, dar mai ales, din abordări sistemice ale proceselor ecologice, sociale şi economice reprezintă, fără îndoială, unul din marile succese ale sfârşitului de secol XX, în materie de mediu înconjurător şi evoluţie a sistemelor socio-economice.

Fără a avea pretenţia de a fi originali, credem că dezvoltarea durabilă poate fi definită, mai larg, ca „ un concept global, central în materie de dezvoltare şi de mediu înconjurător, ce reuneşte un complex de strategii menite să conducă la o ameliorare a condiţiilor de viaţă ale tuturor comunităţilor umane, prin creştere economică raţională, prin respectarea capacităţii de protecţie şi de suport a ecosistemelor, prin valorificarea tradiţiilor culturale din fiecare regiune geografică şi prin echitate între generaţii” (Cristea 2010, in press). (…)

Schematic, dimensiunile acestui concept al dezvoltării durabile sunt reprezentate în figura de mai jos,  ilustrând şi complexele inter-relaţii dintre aceste dimensiuni, dar şi faptul că totul depinde de inteligenţa (înţelepciunea) speciei umane.

 

  b. Necesitatea lărgirii reţelelor de arii protejate. Creşterea demografică este un fapt real, la fel cum reală este şi sărăcia tocmai în ţările cu rată ridicată a natalităţii şi unde mortalitatea infantilă sporeşte datorită subnutriţiei şi malnutriţiei, precum şi din lipsa unei asistenţe medicale corespunzătoare.(…)

 De-a lungul timpului, tipurile de arii protejate s-au diversificat prin constituirea de rezervaţii ştiinţifice, monumente ale naturii, parcuri naturale, rezervaţii ale Biosferei etc., inclusiv prin constituirea conservatoarelor ex situ (conservatoarele de germoplasmă), toate cu particularităţi conservative şi de utilizare, cu avantaje şi dezavantaje.

Dar, experienţa dobândită după cca. jumătate de secol a demonstrat că speciile nu pot fi conservate pe termen lung decât în mediul lor natural (in situ), că o arie protejată izolată de fragmente asemănătoare ei prezintă puţine şanse de evoluţie viitoare. Astfel, s-au născut conceptele de coridoare ecologice şi reţele de arii protejate, care în prezent se încearcă a se implementa în toate ţările semnatare ale Convenţiei asupra Biodiversităţii (Rio de Janeiro, 1992), ale Convenţiei de la Berna (1979, ratificată de România prin Legea nr. 13/1993), ale Directivei Habitate (EEC 92/43, ratificată de România prin OUG 236/2000, Legea 462/2001 şi Legea 345/2006) etc.*

În plus, naturaliştii militează şi pentru o utilizare durabilă a ariilor seminaturale, în care activitatea umană să fie corelată cu capacitatea de producţie şi de suport a ecosistemelor, arii care nu au un statut special de protecţie (dar  joacă şi un important rol protectiv) şi a căror geneză are la bază utilizări tradiţionale ale spaţiului.


[i] In vol. Ecologie si Religie, Simpozion national (2011; Oradea, coord. Balas Orlando)

https://ecologiesireligie.wordpress.com/

*N.N.> Menționăm apariția Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Acest text  este cuprins în Broşura cu titlul RESPECTAŢI NATURA! editată în cadrul proiectului MUNŢII NOŞTRI CURAŢI, NU CURĂŢAŢI!  al Clubului Lions Bistriţa, cofinanţat de Consililul Judeţean Bistriţa-Năsăud. Proiectul a fost conceput urmare a constatării triste că unor semeni de-ai noştri nu le pasă, sunt indiferenţi la mediul înconjurător, aruncă sau lasă ambalaje şi alte gunoaie, oriunde şi peste tot! Suntem convinşi că cititorii acestui articol nu fac asemenea fapte... Dar, credem că trebuie să fim mai implicaţi, să luăm atitudine!

S.H., Clubul Lions Bistriţa, 01.06.2016

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5