La Şcoala Generală Nr. 4 Bistriţa,

Simpozion cu participare internaţională “Parteneriatul şcoală-familie, premisă a calităţii în învăţământul modern”

Sâmbătă, 15.11.2008, Şcoala Generală Nr. 4 Bistriţa, în calitate de organizator, având parteneri IŞJ BN, CCD BN, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică BN, a găzduit un necesar, instructiv şi motivant Simpozion cu participare internaţională, intitulat “Parteneriatul şcoală-familie, premisă a calităţii în învăţământul modern”, la care au participat 618 cadre didactice, din care 182 direct, iar restul indirect, cu un număr total de 418 lucrări, ceea ce justifică, pe deplin, tema aleasă , fiind una de mare actualitate în condiţiile în care părinţii multor elevi sunt plecaţi în străinătate, copiii fiind lăsaţi la bunici, mătuşi, vecini, prieteni, alte rude sau cu un singur părinte, cu grave consecinţe uneori pentru copii, inclusiv în procesul instructiv-educativ.

De menţionat faptul că la această stringentă temă, aleasă la momentul oportun de factorii decizionali din şcoală, au participat cu lucrări opt persoane din şapte ţări europene, care au pus pe tapet problema colaborării şcoală-familie în ţările respective.

Coordonatorii simpozionului – prof. MARIANA-DANIELA DANEA – director, prof. ANDREEA SĂPLĂCAN – dir.adj., prof. FLOAREA VARVARI – dir.educativ ţi înv. MARIANA DOBOACĂ, de la Şcoala Generală Nr. 4 Bistriţa au asigurat un cadru optim şi stabirea concluziilor, obiectivele generale urmărite fiind: Dezvoltarea abilităţilor de lucru cu părinţii elevilor; Implicarea elevilor şi părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare; Întărirea colaborării eficiente cu familiile elevilor şi Cunoaşterea exemplelor de bune practici din alte ţări europene.

Grupul ţintă al acestui simpozion au fost cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, consilierii şcolari şi managerii educaţionali, programul de desfăşurare fiind structurat pe trei secţiuni: Implicarea părinţilor elevilor în activităţile şcolare şi extraşcolare – element de marketing educaţional, Modalităţi de antrenare a elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate în acţiuni extraşcolare şi Modele de bună practică în colaborarea şcoală-familie.

Evaluarea acestei activităţi se va regăsi în faptul că toate lucrările vor figura în CD-ul editat cu ISBN al simpozionului, iar fiecare autor va primi prin poştă diploma de participare şi CD-ul cu lucrările participante.

Comisia de organizare alcătuită din 46 cadre didactice a pus la dispoziţia participanţilor materialele necesare, iar la deschiderea festivă, de la ora 10, au vorbit despre importanţa simpozionului, valoarea acestuia, salutând prezenţa în sală a profesorilor şi învăţătorilor prof. MARIANA-DANIELA DANEA – director Şcoala Generală Nr. 4, prof. MIHAI MUREŞAN – inspector şcolar general şi alţii.

Merită de scos în evidenţă, în mod aleatoriu, participanţii din Europa, prezenţi la simpozion cu lucrări bine documentate şi care au abordat această sensibilă temă a simpozionului, specifică fiecărei ţări.

Astfel ANAMARIA BENŢEA de la UNIVERSITÉ DE GENÈVE din ELVEŢIA a elaborat p pertinentă lucrare intitulată “WAYS OF INVOLVING PARENTS IN THEIR CHILDREN’S EDUCATION” în care specifică: “Numeroase studii arată că reuşitele elevilor în domeniul şcolar sunt strâns legate de implicarea pozitivă a părinţilor în educaţia copiilor lor. Părinţii şi şcolile trebuie să lucreze în strânsă legătură pentru a-i putea ajuta pe elevi să aibă parte de rezultate cât mai bune la învăţătură.

De altfel, părinţii reprezintă primii şi cei mai importanţi profesori ai copiilor”. Au trimis lucrări SOLMEN BIANCA MIHAELA din AALBORG – DANEMARCA, RICHARD THARP din LONDRA, JOHN CARR din BOURNEMOUTH – MAREA BRITANIE, ANEMONA-MARIANA IVAŞ din PARIS, ALEXANDRA ISTRATI din DUBLIN – IRLANDA, FULGENCIO HERNANDEZ GARCIA din MURCIA – SPANIA şi VANESSA BAUSBACK din HEIDELBERG – GERMANIA.

A fost o acţiune reuşită şi necesară în contextul în care accentul cade mai mult pe educaţia informală, iar aceste acţiuni constituie un real ajutor pentru părinţi, şcoala trebuie să ofere alternative viabile prin activităţile extraşcolare pe care le propune elevilor rămaşi singuri, fără supraveghere, realizate în parteneriat cu familia şi comunitatea. Felicitări organizatorilor şi celor care au participat cu lucrări.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5