SPIRIT ECOLOGIC ÎN MEDIUL RURAL

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice derulează în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” o campanie de informare și conştientizare a publicului şi are ca obiectiv general acordarea de sprijin Guvernului României în vederea alinierii la cerințele Directivei Nitraţilor a UE prin reducerea poluării cu nutrienţi a corpurilor din apă, promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional şi sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi a capacității instituționale.
In perioada 18-21 martie 2013 a avut loc desfăşurarea celei de-a patra etape a campaniei de informare - Seminarii pentru Formare de formatori, din cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”. Aceste seminarii au avut loc intr-un număr de trei comune din judeţul Bistriţa Năsăud: Ilva Mică, Bistriţa Bârgăului şi Urmeniş, comune care au fost desemnate ca fiind zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi care sunt nominalizate în lista conţinută de Ordinul 1552/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa Năsăud a participat alături de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud şi ai administraţiei publice locale, la seminarul desfăşurat în comuna Bistriţa Bârgăului în data de 19 martie 2013. La acest seminar au obţinut diplome de Formatori – Educaţie Ecologică în domeniul Controlului integrat al poluării cu nutrienţi din partea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cadre didactice din cadrul învăţământului primar şi gimnazial din comuna Bistriţa Bârgăului. Obiectivul acestui seminar a fost acela de a forma promotori locali care să sensibilizeze opinia publică şi tânăra generație cu privire la problemele de sănătate din mediul rural generate de poluarea din surse agricole si menajere, cu accent puternic pe calitatea apei, sanitație, comportament igienic și facilități sanitare, practici agricole prietenoase cu mediul.
Având în vedere că obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a poluării cu nutrienţi a apelor ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un management integrat al solului şi apelor, sperăm că toate cunoştinţele dobândite de către cetăţenii din mediul rural prin acest proiect vor schimba în timp mentalitatea satului românesc în spirit ecologic.

DIRECTOR EXECUTIV
biolog chimist Sever Ioan ROMAN

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]