Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud

Spitalul Orăşenesc Năsăud este unitate sanitară cu personalitate juridică, cu un număr de cinci secţii medicale, un compartiment de reumatologie, un compartiment chirurgie şi ortopedie infantilă în cadrul secţiei chirurgie generală, un compartiment de nou-născuţi şi un compartiment de neurologie, aprobate în baza Ordinului MSF nr. 491/20.05.2010, având un total de 165 paturi, cu următorul număr de paturi pe secţii şi compartimente: - secţia medicină internă – 55 paturi, din care: comp. reumatologie – 10 paturi, comp. neurologie – 10 paturi, comp. chirurgie şi ortopedie adulţi – 5 paturi,: secţia obstetrică-ginecologie – 30 paturi, comp. nou născuţi – 10 paturi; secţia ATI – 5 paturi; secţia pediatrie – 25 paturi.
Are în subordinea sa unităţi sanitare fără personalitate juridică: - Policlinica Năsăud, cu 14 cabinete de specialitate.
Posturile vacante, în număr de 63,5, sunt de strictă necesitate pentru a fi ocupate pentru că în secţii şi în urgenţă în schimburile de noapte este doar câte o asistentă medicală şi o infirmieră sau o îngrijitoare curăţenie pe tură, iar în situaţii de concedii nu se pot întocmi graficele de lucru. Încadrarea cu personal nu s-a putut realizat din cauza măsurilor de restricţie bugetară impuse de legislaţia în vigoare, cât şi din cauza subfinanţării.
Deşi unitatea are aprobat un număr de 165 paturi, la contractare CJAS BN a dimensionat contractul luând în calcul un număr de 142 paturi, adică 86% din capacitate. Pentru cele 142 paturi pentru care s-au contractat servicii medicale, valoarea procentului de referinţă nu este de 100% şi de 90%, iar în plus, fiind spital de gradul IV, s-a aplicat o diminuare de 15%, astfel valoarea contractată nu a fost în procent de 100% ci de 75%, iar valoarea contractelor încheiate cu CJAS BN în anul 2012 totalizează 5.785 mii lei.
Întrucât contractul este subdimensionat, valoarea realizărilor este mult peste cel contractat, adică CJAS BN a contractat un număr de 4980 de cazuri, iar numărul de cazuri realizat este de 5.718 cazuri, prin urmare, un număr de 738 de cazuri de specializare au fost peste cel contractat pentru care unitatea ar trebui să încaseze suma de 766 mii lei. Din cazurile realizate peste contract pentru 223 de cazuri era imposibilă dirijarea spre alte unităţi spitaliceşti întrucât sunt 73 de mame care au fost internate pentru a naşte, prin urmare 73 de copii nou născuţi şi 77 de copii în vârstă de până la 18 ani, pentru care conform Legii 95/2006 privind reforma în sănătate, beneficiază de gratuitatea actului medical, sume pe care CJAS BN avea obligaţia decontării acestor cazuri.
Numărul de cazuri de urgenţă medico-chirurgicală prezentate în structura de primire urgenţă au fost de 13.416 cazuri, din care 4563 cazuri au fost internate, celelalte 8853 de cazuri, după ce au fost consultate şi stabilizate de personalul medical care efectua serviciul de gardă, s-a considerat că nu necesită internarea şi au fost dirijate spre medicii de familie. Cazuri internate până la 5718 au fost prin reprogramare, pacienţii fiind înscrişi pe listele de aşteptare, fiind cazuri care puteau fi reprogramate.
Gradul de operabilitate înregistrat pe secţiile cu specialitate chirurgicală este de 44,88%, deşi nu avem medic anestezist.
Nu s-a constatat, în decursul anului 2012, nicio infecţie nosocomială, iar mortalitatea raportată la numărul total de externări în anul 2012 este de 0,5 faţă de 0,85 asumate prin indicatori.
În decursul anului 2012, indicele de complexitate a crescut de la 0,7189 la 0,8284 per caz.
Din veniturile încasate în valoare de 6.682 mii lei s-au realizat cheltuieli, după cum urmează:
- cheltuieli de personal în valoare de 5.251 mii lei
- cheltuieli materiale în valoare de 1.459 mii lei
- cheltuieli de capital în valoare de 77 mii lei
Câştigul mediu per salariat pe categorii de salariaţi este următorul:
- medici – 2.914,04 lei lunar
- asistenţi – 1.588,35 lei lunar
- personal auxiliar sanitar – 1.191,96 lei lunar
- muncitori şi personal de deservire – 1.243,86 lei lunar
- medici incluşi în liniile de gardă – 2.098,17 lei lunar.
Din sumele finanţate de Primăria oraşului Năsăud, în valoare de 150 mii lei, au fost efectuate cheltuieli materiale, după cum urmează:
- cheltuieli pentru plata energiei electrice şi gaz – 50 mii lei
- cheltuieli cu materialele pentru reparaţii efectuate pentru amenajarea laboratorului de analize medicale, cât şi pentru înlocuirea unei părţi din tâmplărie, în special uşi de exterior şi din bucătărie şi spălătorie, unde tâmplăria avea un grad ridicat de uzură din cauza aburului, suma de 100 mii lei.
Manager,
Dr. George Adrian

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5