Studiul de fezabilitate pentru lotul 2 al Autostrăzii Nordului, Bistriţa-Vatra Dornei, estimat la 19 milioane lei, finanţat din fonduri europene

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, au convenit, în data de 06.09.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.161 pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteză Baia Mare - Suceava: Lot 2 Bistrița- Vatra Dornei”, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere – sprijin pregătire proiecte de investiții, Operatiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.
Obiectivul general al proiectului este de asigurarea unei legături rutiere, la cel mai înalt standard posibil, între obiectivele de investiții care fac parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere, respectiv „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Româno-Ungară - Drum Expres M49 Ungaria)” și „Drum expres Satu Mare - Baia Mare și legăturile la drumurile existente” în partea de nord vest și Drum Expres Pașcani – Suceava și Drum Expres Suceava - Siret în partea de nord est aflate pe rețeaua TEN-T.
Valoarea totală a proiectului este de 19.336.059,77 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 13.873.382,43 lei, 15% contribuția proprie – 2.448.243,95 lei, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 34 luni, respectiv între data 01.03. 2021 și 31.12. 2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5