Subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii

Conform Legii nr. 34/1998 asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pot primi subvenții alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistență socială acordate persoanelor care, potrivit dispozițiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea (art. 1 alin. 1). De la bugetul de stat se pot aloca subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistență socială se adresează unor beneficiari din mai multe județe ale țării și care au încheiat convenții cu Ministerul Muncii, Famileii, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru prestarea acestor servicii.

Principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească asociațiile/fundațiile pentru a putea beneficia de subvenție în temeiul Legii nr. 34/1998 sunt următoarele: sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite și acreditate sau licențiate să acorde servicii sociale, potrivit legii, și acordă de cel puțin 12 luni servicii de asistență socială într-un cadru organizat denumit în continuare unitate de asistență socială. Subvențiile se acordă pentru acele servicii care se încadrează în liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale care sunt aprobate anual prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. Trebuie atenționat asupra faptului că subvențiile se acordă în completarea resurselor financiare destinate de către asociație sau fundație pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistență socială și vor fi utilizate în exclusivitate pentru aceste servicii.

Pentru anul 2014 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1883/04.09.2013 stabilește unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat: centre rezidențiale, centre care acordă cazare mai mult de 24 ore, adăposturi de noapte, cantine sociale și alte servicii de acordare a hranei, unități de îngrijiri la domiciliu și centre de zi. Nivelul lunar al subvenției care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată este următorul: 250 lei/persoană pentru centrul rezidențial, 175 lei/persoană pentru centrul de zi, 120 lei/persoană pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu, 90 lei/persoană pentru cantina socială sau alte servici de acordare a hranei.

Documentația în vederea obținerii subvenției se înaintează în pachet închis și se înregistrează la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) până la data de 31.10.2013. Documentația cuprinde cererea de solicitare a subvenției, raportul privind activitatea asociației/fundației în domeniul asistenței sociale, certificatul de acreditare (copie), diverse acte contabile și avize de funcționare. Evaluarea și selecționarea asociațiilor/fundațiilor în vederea acordării subvențiilor se realizează de către Comisia de evaluare și selecționare constituită la nivelul MMFPSPV, cu sprijinul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială care au obligația întocmirii rapoartelor privind oportunitatea acordării subvențiilor. Asociațiile/fundațiile selecționate precum și nivelul subvențiilor ce urmează a fi acordate se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Asistența de specialitate (atât sub aspect metodologic cât și în legătură cu utilizarea subvențiilor acordate de la bugetul de stat) se asigură de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud. Persoana de contact: inspector social Moroșan Diana Roxana, tel 0263232224 sau 0263213753 - interior 16.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5