Tineri pentru drepturile tinerilor, proiect derulat de Liceul Teoretic Sanitar, cu sprijinul Primăriei Bistrița

La Liceul Teoretic Sanitar, luna mai și câteva zile din luna iunie au fost dedicate proiectului TINERI PENTRU DREPTURILE TINERILOR . Adolescenții liceeni au căutat informații despre principalele drepturi ale omului, ale copilului, modul în care acestea au fost respectate, promovate sau încălcate de-a lungul istoriei omenirii.

Pentru a preveni apariția unor mișcări rasiste, xenofobe, homofobe, extremiste, radicale, care pot degenera în acțiuni violente s-au susținut dezbateri  pornind de la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene Titlul II: Libertățile – Art. 14 despre următoarele drepturi:

 Dreptul la educație. Dreptul la educație este unul dintre drepturile universale ale omului. Este un drept esențial pentru fiecare ființă umană care trăiește într-o societate. Părinții sunt liberi să aleagă ce tip de educație este oferită copiilor lor, iar statul este obligat să ofere o educație de cea mai înaltă

calitate.

Dreptul la libertate. Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță. Libertatea de exprimare este un principiu care susține libertatea unui om sau a unei comunități, de a-și exprima opiniile și ideile. Dreptul la cetățenie și liberă credință Dreptul la cetățenie și liberă credință cuprinde libertatea gândirii, conștiinței şi religiei. Acesta implică libertatea de a avea sau de a adopta în mod propriu, o religie sau o credință.

Dreptul la demnitate și siguranță. Este interzisă orice atingere adusă onoarei și reputației unei persoane, fără consimțământul acesteia sau fără respectarea limitelor prevăzute. Libertatea individuală și siguranță persoanei sunt inviolabile.

Dreptul la sănătate. Orice persoană are dreptul la sănătate fie fizică sau mentală. Aceasta presupune acces la medicamente esențiale și în timp util, la servicii de sănătate dar și de informare și educație sanitară.

Pentru ca, în vremurile pe care le trăim, aceste drepturi să fie respectate și promovate, încă sunt necesare eforturi susținute în acest sens. Încă mai asistăm, în anumite zone din lume sau din țară, în anumite comunități la fapte reprobabile comise în numele unor rase, etnii sau religii care se pretind a fi superioare, iar victimele nu au avut nici o altă vină decât aceea de a fi altfel decât făptuitorii, din punctul de vedere al religiei, rasei, culorii pielii, limbii vorbite, apartenenței culturale sau al originii etnice. Totodată, discursul instigator la ură devine o amenințare tot mai puternică la adresa libertății de exprimare și toleranței, pe măsură ce se răspândește prin mediul online și media clasice, literatură și în dezbaterea politică, inclusiv în parlamentele unor democrații consolidate.

Noțiunile amintite mai sus au fost integrate în discursul didactic, în cadrul orelor de Religie și de Dirigenție, la clasa a IX-a – tema „Tinerii și provocările lumii contemporane”, la clasa a X-a -temele „Dreptate și iubire”, „Libertate și libertinaj”, la clasa XI-a în cadrul capitolului de Istorie a Religiilor: Iudaismul, Islamul, Creștinismul, Budismul, la clasa a XII-a în cadrul proiectului Fii avocat în școala ta! ,tema „Fii cool, fără să fii penal!”, în cadrul Opționalului „Adolescență și autocunoaștere ”clasa a XI-a C- tema „Copilăria și drepturile copilului”, la clasele IX-XI – temele: „Constantin și Elena” – egalitatea de șanse dintre femei și bărbați în Imperiul Roman, condiția femeii și a drepturilor acesteia de-a lungul istoriei omenirii, „Ispasul. Ziua Eroilor”- drepturi apărate cu prețul vieții, „Să ne cunoaștem eroii” – comemorare a eroilor militari români locali.

Au fost dezbătute noțiuni legate de istoria  Holocaustului în România, istoria comunității rome, introducerea concluzii menite să stimuleze toleranța și prevenirea atrocităților, combaterea discriminării, promovarea educației civice și a rezilienței societății românești, elevii au fost încurajați în construirea unor punți culturale ale toleranței și respectului reciproc,  să-și cunoască și să-și asumarea propria istorie, cât și înțelegerea contribuției unor comunități din România la dezvoltarea și modernizarea țării noastre, să promoveze dialogul interreligios, să evidențieze contribuția multiplelor comunităților religioase în societatea românească, care pun în valoare patrimoniul cultural – religios, să definească principalele caracteristici ale istoriei regimului comunist din România(pentru a arăta ce se poate întâmpla atunci când un regim politic se îndepărtează de la valorile societăților democratice, precum și pentru a combate mai eficient prejudecăți și teze false).

În urma acestui proiect, elevii au  dobândit informații despre contribuția minorităților etnice și religioase din România la dezvoltarea și modernizarea țării noastre, informații generale despre alte culturi și religii, precum și faptul că toate acestea promovează iubirea, înțelegerea, pacea, ajutorul reciproc, respectul față de drepturile omului.  

În urma acestor activități, Consiliul Școlar al Elevilor liceului nostru au realizat, drept concluzii, pliante sugestive  privind drepturile amintite care au fost distribuite tuturor elevilor. În acest sens, aducem mulțumiri Primăriei Municipiului Bistrița pentru finanțarea acestui proiect, finanțare care a contribuit la desfășurarea lui în condiții optime.

Mulțumim  Transilvania Print  pentru calitatea produselor oferite (pliante, tricouri, insigne, afiș). Mulțumesc inițiatorilor acestui proiect: doamna director, profesor Rebrean Cristina și contribuției remarcabile a reprezentaților elevilor din Consiliul Școlar: Szekely Patrik, Hoha Alisa, Nițu-Moțoc Ana-Camelia,  Sütő Andreea Estera Karina. Felicitări! Împreună suntem mai puternici!

Am integrat acest proiect în cadrul STRATEGIEI NAȚIONALE din 13 mai 2021 pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023 publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 19 mai 2021, Notă Aprobată prin HOTĂRÂREA Guvernului României nr. 539 din 13 mai 2021.

Profesor coordonator: Vultur Laura-Mariana, Consilier Proiecte și Programe Educative

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5