Trei scenarii pentru începerea cursurilor, în funcţie de incidenţa din fiecare localitate! Bistriţa şi Beclean, în scenariul galben!

Ministerul Educației a transmis ministerului Sănătății joi dimineață, spre aprobare, un draft final al ordinului comun privind redeschiderea școlilor în format fizic.

         Acesta va fi prezentat şi într-o videoconferinţă cu inspectoratele şcolare, programată astăzi de la ora 11.

         Practic, sunt trei scenarii, care ţin cont de rata de incidenţă a cazurilor de coronavirus la nivelul fiecărei localităţi!

Scenariul 1Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori
- Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie

Scenariul 2Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori -
a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie
b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Scenariul 3Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori -
a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar
b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

În judeţul nostru, ieri era o doar comuna Milaş în scenariul roşu, în scenariul galben sunt municipiul Bistriţa, oraşul Beclean, comunele Ciceu Giurgeşti, Ilva Mică, Lechinţa, Uriu, Poiana Ilvei, Rodna, Matei, Şintereag, Nuşeni, Budeşti, Silivaşu de Câmpie  şi Leşu.        

Toate celelalte localităţi care au incidenţa sub 1 sau chiar 0 sunt în scenariul verde.       

Cum arata scenariile, în funcţie de incidenţă! Localităţile care nu apar în tabel, au incidenţă 0, astfel că sunt în scenariul verde.

LOCALITATE

POPULATIE

CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE

MILAŞ

1235

3.24

CICEU-GIURGEŞTI

1491

2.01

MUNICIPIUL BISTRIŢA

96695

1.88

ILVA MICĂ

3399

1.77

LECHINŢA

6239

1.44

URIU

3809

1.31

POIANA ILVEI

1512

1.32

ORAŞ BECLEAN

12648

1.27

RODNA

6393

1.25

MATEI

2493

1.20

ŞINTEREAG

3637

1.10

NUŞENI

2812

1.07

BUDEŞTI

1827

1.09

LEŞU

2959

1.01

SILIVAŞU DE CÂMPIE

969

1.03

CĂIANU MIC

4313

0.93

MĂGURA ILVEI

2120

0.94

ŞIEU-ODORHEI

2318

0.86

NEGRILEŞTI

2501

0.80

CICEU - MIHĂIEŞTI

1229

0.81

PETRU RAREŞ

3747

0.80

MĂRIŞELU

2559

0.78

RUNCU SALVEI

1328

0.75

SÂNMIHAIU DE CÂMPIE

1461

0.68

SALVA

2737

0.73

DUMITRA

5748

0.70

BISTRIŢA BÂRGĂULUI

4588

0.65

BRANIŞTEA

3017

0.66

LUNCA ILVEI

3308

0.60

BUDACU DE JOS

3389

0.59

ZAGRA

3454

0.58

ŞANŢ

3530

0.57

JOSENII BÂRGĂULUI

5416

0.55

NIMIGEA

5419

0.55

URMENIŞ

1801

0.56

TEACA

5773

0.52

CHIUZA

2239

0.45

ORAŞ NĂSĂUD

11697

0.43

ŞIEU-MĂGHERUŞ

4729

0.42

ILVA MARE

2443

0.41

GALAŢII BISTRIŢEI

2536

0.39

LIVEZILE

5366

0.37

ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI

12072

0.33

ŞIEU

2889

0.35

PRUNDU BÂRGĂULUI

6408

0.31

DUMITRIŢA

3404

0.29

TÂRLIŞUA

3298

0.30

MAIERU

8259

0.24

REBRIŞOARA

4899

0.20

TELCIU

6027

0.17

TIHA BÂRGĂULUI

6724

0.15

FELDRU

7998

0.13

Draft de document!

DSP/DSPMB informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele școlare/universitare, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ superior, comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în vederea stabilirii scenariului de începere a cursurilor.

(2) ISJ/ISMB transmite unităţilor şcolare/ conexe informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.

(3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza in functie de evolutia epidemilogica prin raportare la prevederile art.3. 

Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă emite hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare.

ART. 6 Pentru pregătirea unităților de învățământ/instituțiilor conexe/instituțiilor de învățământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte: a) organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de 1 metru. In situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optima a mobilierului scolar;

b) stabilirea circuitelor funcţionale;

c) organizarea spaţiilor de recreere;

d) evaluarea necesarului de resurse umane; e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;

f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi/studenți şi personal.

ART. 7 (1) Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei certificări emise de medicul de medicina muncii. În acest caz conducerea unității /instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător.

(2) Preşcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiti de prezenta fizica in scoala.

(3) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin (2), conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online.

(4) Conducerile unităților de învățământ au obligația să respecte măsurile de protecție şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația preșcolarilor/elevilor menționați la alin. (2) să monitorizeze fiecare caz în parte.

(5) Preșcolarii/elevii menționați la alin (2), precum şi părinţii acestora, vor fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare.

(6)Preșcolarii/elevii care locuiesc impreuna cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicala a persoanei respective, daca aceasta nu a fost vaccinată şi exista riscul de contaminare cu SARS-CoV-2, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal.

(7)Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin.(6), conducerile unităţilor de învăţământ vor asigura desfășurarea procesului educaţional în sistem online. (8) Preșcolarii/elevii cu dizabilităţi, in functie de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice. (9) Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul DSP.

 

ART. 9 (1)Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în următoarele situații:

a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

b) La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional si postliceal. În această situație se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă. În situațiile prevăzute la alin.

(1) lit. a) și b), procesul de învățământ continuă în sistem online. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/instituției conexe, după consultarea DSP/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin (4) din Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020. (2) DSP/DSPMB va efectua anchete epidemiologice, va stabili care sunt contacții directi ai acestora si va decide împreună cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea. În situațiile prevăzute la alin (1) lit. a) și b) se aplică dispozițiile prevăzute la punctul VI.4 din anexa la prezentul ordin.

(3) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, in urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții directi ai acestora si va decide împreună cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea.

(4) Decizia de suspendare a activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(5) Criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul ordin nu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora. (6) Activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne vor fi gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizate la nivelul ministerelor din care fac parte și stabilite prin decizie a conducătorilor acestora și nu se supun dispozițiilor prezentului ordin. (7) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5