Vezi când se constituie Consiliul Judeţean şi cele 62 de consilii locale!

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

PREFECT

 

ORDIN

privind convocarea consilierilor judeţeni şi consilierilor locali declaraţi aleşi la alegerile locale din iunie 2016 la şedinţele de constituire ale Consiliului judeţean Bistriţa-Năsăud şi ale consiliilor locale din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

- procesul - verbal al Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr.6 Bistriţa-Năsăud  privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

- procesele verbale ale circumscripţiilor electorale comunale, orăşeneşti şi municipală privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliul local la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

- prevederile art. 30 - 34, art.89, art.90 şi art.101 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 1 din Anexa nr. 1 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 aprobată cu modificări prin Legea nr. 673/2002;

- prevederile art. 47 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 6 alin. (1) pct. 2 lit. „i” şi alin. (2) lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare.

- referatul nr. II/D/12948 din 21.06.2016 al Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul administrativ, privind convocarea consilierilor judeţeni şi consilierilor locali declaraţi aleşi la alegerile locale din iunie 2016 la şedinţele de constituire ale Consiliului judeţean Bistriţa-Năsăud şi ale consiliilor locale din judeţul Bistriţa-Năsăud;

- nota de fundamentare nr. II/D/12949 din 21.06.2016 a  Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul administrativ.

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (2) şi art. 26 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul:

 

 

O R D I N

 

 

        Art. 1. Se convoacă consilierii judeţeni şi consilierii locali declaraţi aleşi la alegerile locale din iunie 2016 la şedinţele de constituire ale Consiliului judeţean Bistriţa-Năsăud şi ale consiliilor locale din judeţul Bistriţa-Năsăud, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

        Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin se încredinţează Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul administrativ.

Art. 3. Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la cunoştinţă publică în mass-media locală şi pe site-ul www.prefecturabn.ro prin grija Compartimentul organizarea proceselor electorale şi apostilă.

        Art. 4. Prezentul ordin se comunică, de către Compartimentul organizarea proceselor electorale şi apostilă, cu:

-         Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud;

-         Subprefectul judeţului Bistriţa-Năsăud;

-         Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud;

-         consiliile locale menţionate în Anexa la prezentul ordin;

-         Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul administrativ din cadrul instituţiei prefectului;

-         Judecătoria Bistriţa;

-         Judecătoria Beclean;

-         Judecătoria Năsăud;

-         partidele politice.

             

PREFECT

OVIDIU - VICTOR FRENŢ

 

 

 

 

AVIZAT DE LEGALITATE

                                                                         ŞEF SERVICIU

                                                                          CARMEN TODERAŞC   

 

             

Nr. 184

Din 21.06.2016

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

 

         Anexa la Ordinul Prefectului nr. 184 din 21.06.2016

           

 

Nr. crt.

Consiliul judeţean / Consiliul local al municipiului / oraşului / comunei

Data şedinţei de constituire

Ora

1.         

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

24.06.2016

12:00

2.         

Bistriţa

24.06.2016

09:00

3.         

Beclean

22.06.2016

14:00

4.         

Năsăud

25.06.2016

10:00

5.         

Sîngeorz-Băi

23.06.2016

11:00

6.         

Bistriţa Bîrgăului

22.06.2016

13:00

7.         

Braniştea

25.06.2016

16:00

8.         

Budacu de Jos

23.06.2016

16:00

9.         

Budeşti

22.06.2016

14:00

10.      

Căianu Mic

23.06.2016

11:00

11.      

Cetate

23.06.2016

14:00

12.      

Chiochiş

24.06.2016

12:00

13.      

Chiuza

24.06.2016

09:00

14.      

Ciceu-Giurgeşti

23.06.2016

13:00

15.      

Ciceu-Mihăieşti

23.06.2016

11:00

16.      

Coşbuc

22.06.2016

16:00

17.      

Dumitra

24.06.2016

09:00

18.      

Dumitriţa

22.06.2016

09:00

19.      

Feldru

22.06.2016

10:00

20.      

Galaţii Bistriţei

24.06.2016

11:00

21.      

Ilva Mare

23.06.2016

13:00

22.      

Ilva Mică

22.06.2016

12:00

23.      

Josenii Bîrgăului

22.06.2016

09:00

24.      

Lechinţa

24.06.2016

13:00

25.      

Leşu

22.06.2016

14:00

26.      

Livezile

23.06.2016

09:00

27.      

Lunca Ilvei

23.06.2016

15:00

28.      

Maieru

22.06.2016

16:00

29.      

Matei

24.06.2016

15:00

30.      

Măgura Ilvei

23.06.2016

11:00

31.      

Mărişelu

24.06.2016

10:00

32.      

Miceştii de Cîmpie

22.06.2016

12:00

33.      

Milaş

25.06.2016

10:00

34.      

Monor

22.06.2016

10:00

35.      

Negrileşti

23.06.2016

15:00

36.      

Nimigea

24.06.2016

11:00

37.      

Nuşeni

23.06.2016

15:00

38.      

Parva

25.06.2016

14:00

39.      

Petru Rareş

23.06.2016

09:00

40.      

Poiana Ilvei

22.06.2016

16:00

41.      

Prundu Bîrgăului

22.06.2016

11:00

42.      

Rebra

25.06.2016

12:00

43.      

Rebrişoara

23.06.2016

09:00

44.      

Rodna

22.06.2016

14:00

45.      

Romuli

22.06.2016

13:00

46.      

Runcu Salvei

24.06.2016

15:00

47.      

Salva

22.06.2016

09:00

48.      

Silivaşu de Cîmpie

25.06.2016

14:00

49.      

Sînmihaiu de Cîmpie

22.06.2016

10:00

50.      

Spermezeu

23.06.2016

13:00

51.      

Şanţ

22.06.2016

12:00

52.      

Şieu

24.06.2016

12:00

53.      

Şieu-Măgheruş

23.06.2016

09:00

54.      

Şieu-Odorhei

23.06.2016

13:00

55.      

Şieuţ

24.06.2016

14:00

56.      

Şintereag

23.06.2016

11:00

57.      

Teaca

24.06.2016

09:00

58.      

Telciu

22.06.2016

11:00

59.      

Tiha Bîrgăului

22.06.2016

15:00

60.      

Tîrlişua

23.06.2016

15:00

61.      

Uriu

23.06.2016

09:00

62.      

Urmeniş

25.06.2016

12:00

63.      

Zagra

24.06.2016

13:00

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5