Vezi cele cinci nominalizări pentru titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud !

 

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2017, orele 16ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-      Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-      avizul de legalitate nr. IAa/21382 din 22.11.2017 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2017, orele 16ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.   Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30 octombrie 2017.

 

2.   Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 2 noiembrie 2017.

 

3.   Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 10 noiembrie 2017.

 

4.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

5.   Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor elevilor și sportivilor din județul Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite în anul 2017.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

    

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare pentru elevii din instituțiile de învățământ din judeţul Bistriţa-Năsăud care au obținut premiul I la etapa județeană a Olimpiadelor Naționale Școlare.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

    

7.   Proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud elevilor din instituțiile de învățământ din judeţul Bistriţa-Năsăud, care au obținut premiul I la etapa județeană a Olimpiadelor Naționale Școlare pentru anul 2017.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

    

8.   Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2017 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului profesor universitar doctor IOAN LUMPERDEAN.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

9.   Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2017 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” doamnei ALEXANDRINA VASILICHI.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

10.           Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2017 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” doamnei ANUŢA CĂTUNA.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

11.           Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2017 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului General de brigadă doctor VIRGIL-OVIDIU POP.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

12.           Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2017 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului DOREL GOIA.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

13.           Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor în vederea evaluării finale a managementului la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

14.           Proiect de hotărâre privind stabilirea studenţilor care beneficiază de burse de excelență, burse de merit și burse de ajutor social pentru anul universitar 2017-2018.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

15.           Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole în lei şi a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru producţia de masă verde obţinută pe pajişti pentru anul 2018.

Inițiator: Vasile Puica – vicepreședintele Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

16.           Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea judeţului Bistriţa-Năsăud asupra imobilului proprietate privată situat în localitatea Colibița, judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. cadastral 25348 Comuna Bistrița Bîrgăului.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

17.           Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea întocmirii proiectelor de buget pe anul 2018, în baza Scrisorii cadru a Ministerului Finanţelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

18.           Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

19.           Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

 

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 23.11.2017.

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                - Administratorul public;

                - Direcţia administraţie locală;

                - Direcţia economică;

                - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

                - Compartiment audit public intern;

                - Birou achiziţii publice, contracte;

                - Compartiment Cabinet preşedinte;

                - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean;

        - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                                                          Aviz de legalitate:

            SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                             MICA OPREA

Nr. 347

Din 22.11.2017

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5