Noi proiecte pe agenda Consiliului Judeţean, în şedinţa extraordinară din 17 mai

ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

 

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 17 mai 2018, ora 1100

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-      adresa nr. VB/9702 din 14.05.2018 a Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice;

-      adresa nr. IIA/9703 din 14.05.2018 a Direcţiei economice;

-      prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-      avizul de legalitate nr. IBa/9711 din 14.05.2018 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregătire documente consiliu.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

 

        Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 17 mai 2018, ora 1100, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Bistrița-Năsăud în anul 2018.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unui imobil-construcție ”Anexă magazie, beci”, situat în municipiul Bistrița, str. Horea, nr. 20, în vederea casării, demolării şi valorificării materialelor rezultate.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

  1. Proiect de hotărâre privind închiderea circulației pe o perioadă de 6 luni pe "DJ 172D, Lot 3 – km 40+732-54+842 – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică" județul Bistrița-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 15.05.2018.

 

     Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

        - Administratorul public al judeţului;

        - Direcţia administraţie locală;

        - Direcţia economică;

        - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achiziţii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet preşedinte;

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

 

 

                                                                           Aviz de legalitate:

            SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                               MICA OPREA

 

 

 

 

 

Nr. 93

Din 14.05.2018

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5