Volume reeditate: Macedon Pop, Vicarii năsăudeni

Editori dr. Adrian Onofreiu şi dr. Lucian Vaida

Sub egida Muzeului Grăniceresc Năsăudean a apărut volumul „Vicarii năsăudeni”, ediţie adnotată şi adăugită de Nestor Şimon. Editori sunt doctorul în Istorie Adrian Onofreiu – arhivist la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului B-N şi doctorul în Istorie Lucian Vaida – directorul Muzeului Grăniceresc Năsăudean, volumul apărând la Editura Mega Cluj-Napoca.
Aşa cum precizează autorii (editorii), în „Notă asupra ediţiei”, „volumul de faţă reprezintă o reeditare a lucrării, la aproape 130 ani de la prima apariţie, într-o variantă adnotată şi adăugită de către Nestor Şimon. Manuscrisul se află în păstrare la Serviciul Judeţean B-N al Arhivelor Statului (colecţia Iulian Marţian, dosar 23/B)”.
Conferenţiar doctor Ioan Cârja, de la Facultatea de Istorie şi Filozofie din Cluj-Napoca, în „Studiu introductiv” precizează că „Lucrarea de faţă se doreşte a fi încă un pas înainte în acest demers recuperatoriu... prin reeditarea unui text care a văzut deja lumina tiparului, lucrarea lui Macedon Pop, intitulată „Activitatea vicarilor foranei episco-peşti gr-eco-cat-olici din Districtul Năsăudului, de la înfiinţarea vicariatului până la Vicariul Anchedim Pop inchisive”, tipărită la Budapesta în anul 1875”.
Nestor Şimon a adnotat lucrarea, contribuţia lui fiind una de amploare, fapt care justifică pe deplin demersul restitutiv iniţiat de Adrian Onofreiu şi Lucian Vaida, cei care semnează această a doua ediţie şi repun, astfel, textul în circulaţie, un progres în cunoaşterea istoriei graniţei năsăudene, a spaţiului transilvănean în ansamblu... adnotările lui Nestor Şimon văd acum, pentru prima dată, lumina tiparului...”.
Promotorii noii ediţii, în transcrierea lucrării, au optat pentru o actualizare şi fluidizare a textului. Editorii, în „Notă asupra ediţiei” spun: „Suntem datori să consemnăm sprijinul pe care cercetătorul şi lingvistul Mircea Prahase l-a acordat... apariţia volumului s-a realizat cu concursul d-lui Alexandru Gavrilaş, managerul Complexului Muzeal B-N... transcrierea textelor s-a făcut de către d-na Rodica Pop de la Muzeul Grăniceresc Năsăudean. Îi rugăm pe toţi să găsească în aceste rânduri expresia gratitudinii noastre”.
Structura cărţii începe cu o „Precuvântare” (datată februarie 1875 şi semnată de Maxim Pop), urmată de câteva consideraţii către cititori ale lui Maxim Pop, care se continuă cu o adnotare făcută de Nestor Şimon, continuând cu completări şi adnotări la textul de bază. Cartea continuă sub forma unor micromonografii, perioadele de păstorire a şapte vicari năsăudeni: Ioan Papa, Halmagyi, Ioan Nemeş, Ioan Marian, Macedon Pop, Achedim Pop şi Grigore Moisil. Aceste capitole dedicate vicarilor foranei ai Rodnei reprezintă o contribuţie importantă la istoria bisericească a ţinutului grăniceresc năsăudean.
Lansarea volumului va avea loc pe 4 Decembrie, la Năsăud.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5