Colţul filatelistului

150 de ani de la înfiinţarea „Direcţiei Generale de Poştă Unificată”

a. Breviar istoric
În timp ce, după 1859, anul înfăptuirii Unirii Principatelor, Moldova dispunea de un serviciu poştal de stat eficient, care introdusese deja şi uzul mărcilor poştale, Valahia avea un serviciu poştal rudimentar, traficul corespondenţelor realizându-se prin oficiile poştale străine care existau în Bucureşti şi unele oraşe din teritoriu. Unificarea sistemului poştal se situa printre priorităţile imperative care trebuiau înfăptuite în cadrul marelui act istoric al Unirii Principatelor. Însă greutăţi de ordin practic au impietat vreme îndelungată asupra realizării unificării celor două poşte. Sunt deja cunoscute: lipsa unui aparat poştal de stat bine organizat în Valahia; lipsa personalului managerial specializat; lipsa mijloacelor necesare transporturilor corespondenţei; lipsa utilajelor tehnice necesare pentru imprimarea eficientă a mărcilor poştale; lipsa logisticii minimale trebuitoare oficiilor poştale din teritoriu, începând de la clădiri pentru sedii şi până la ştampile etc.
Aşadar, alegerea lui Cuza ca domnitor în ambele principate nu a putut duce în mod automat şi imediat la crearea unui aparat de stat unificat. Abia la 24 ianuarie, 1862 – la 3 ani de la unire – cele două Adunări, ale Moldovei şi Valahiei, încep să funcţioneze ca un organ legislativ unificat.
La 31 martie 1862 se legiferează unificarea serviciilor poştale în cele două principate, deja unite, sub o singură „Direcţie Generală” cu sediul la Bucureşti. În fapt, cele două Direcţii Poştale din Iaşi şi Bucureşti vor continua să funcţioneze separat până la 1 august, 1862; abia atunci „Direcţia Generală Unificată a Poştei” devine operativă (Aceasta este denumirea oficială a noului organ administrativ. Nu se poate face vorbire de „Poşta Română Unită”. Acest deziderat va deveni realitate 60 de ani mai târziu, după încoronarea regelui Ferdinand I la Alba Iulia şi adoptarea noii Constituţii. Apud: prof. dr. I. Plăcinţeanu şi dr. N. Tricovici, în articolul: „Emisiunile „Principatele Unite” din revista „Filatelia” nr. 5/1957, pp.1-3).
La 31 martie 1862, legislativul prevedea ca pe întreg cuprinsul Principatelor Unite, transporturile de trimiteri poştale să se efectueze numai prin poşta de stat, desfiinţându-se astfel antreprizele particulare. De asemenea, se stipula extinderea francării trimiterilor poştale şi în Valahia. Se stabileşte ca atare un nou tarif poştal unificat. Aceste măsuri legiferate de către Adunarea legislativă la 1 martie 1862 au ca termen de intrare în vigoare data de 1 mai 1862. În fapt, realizarea Poştei Unificate se va finaliza abia la 1 august 1862.
Tariful poştal din 1862 avea la bază: reducerea taxelor poştale ca urmare a creşterii traficului de corespondenţă; introducerea taxelor unice pentru întreg cuprinsul Principatelor Unite indiferent de distanţă. Odată cu intrarea în vigoare a noului tarif, la 1 mai 1862, mărcile poştale aferente emisiunii „Moldova II” sunt retrase din circulaţie. Noile mărci poştale nu fuseseră încă imprimate, acest lucru realizându-se în cursul lunii mai şi începutul lunii iunie. Mărcile poştale „Principatele Unite” tipar de mână, au fost puse în circulaţie începând cu 26 iunie 1862 (după A. Potcoavă ar fi vorba de 28 iunie 1862) în Valahia, iar spre finele lunii iunie 1862 şi în Moldova (15 iulie 1862).
În condiţiile în care o poştă unificată nu era funcţională, tariful unic şi emisiunea unică de mărci poştale funcţionează eficient! Chiar şi în lipsa unui dirijism de la centru, oficiile poştale din teritoriu funcţionează. Ne-o demonstrează creşterea tot mai mare a necesarului de mărci poştale în capitală şi în teritoriu.
Datele asupra tirajelor totale aferente primei emisiuni de mărci poştale „Principatele Unite” sunt: pentru valoarea de 3 parale: 569.000 de exemplare. Pentru valoarea de 6 parale: 264.000 de exemplare. Pentru valoarea de 30 de parale: 706.400 de exemplare.
b. Emisiunea primelor mărci poştale „Principatele Unite”
Mai este cunoscută şi sub denumirea de „tipar de mână” şi cuprinde trei valori, pentru fiecare dintre ele stabilindu-se o culoare din compunerea drapelului naţional român. Pentru marca de 3 parale s-a stabilit culoarea galben; pentru marca de 6 parale s-a stabilit culoarea roşu; pentru marca de 30 de parale s-a stabilit culoarea albastru. Multitudinea de nuanţe aferente culorilor se datorează atât calităţii cernelurilor, cât mai ales numărului mare de tiraje aferente fiecărei valori. De la un tiraj la altul, ba chiar de la o coală la alta, din cadrul aceluiaşi tiraj, nu s-a putut realiza o nuanţă standard de culoare.
Desenul are un chenar dublu de forma unui octogon neregulat, având laturile oblice mai scurte. În centrul desenului se află simbolurile heraldice ale celor două principate: în stânga este vulturul Munteniei, având capul orientat spre dreapta, o cruce în cioc şi coroana pe cap. În dreapta este bourul Moldovei între coarnele căruia se află o stea cu cinci colţ
Uri, coama bogată a animalului distingându-se foarte bine. Dedesubt este o goarnă poştală cu muştiucul spre dreapta. Textul este marginal, pe toate cele patru laturi mari; are caractere latine. Vocabula „România” nu apare, dar este perfect sugerată de cele două steme unite.
Mărcile sunt nedantelate, gumate rudimentar, manual, cu gumă arabică brută.
Pentru imprimarea mărcilor s-a utilizat vechea instalaţie care fusese mutată de la Iaşi la Bucureşti. Pentru fiecare valoare din serie s-a utilizat la imprimare un clişeu având desenul unei singure mărci, astfel că imprimarea s-a executat piesă cu piesă pe patru rânduri a opt mărci fiecare rând. Dat fiind faptul că la fiecare două rânduri coala trebuie întoarsă şi reintrodusă, rândurile din interior formează „tete-beche”. Distanţele dintre mărci sunt inegale, iar rândurile neparalele.
Hârtia folosită la fabricarea mărcilor poştale „Principatele Unite” este subţire, pelur, medie, groasă, vărgată orizontal, albă, gălbui, azurată… La fiecare top de 100.000 de coli există o coală cu filigran publicitar: „C-L”. Se cunosc foarte puţine mărci poştale din această emisiune, având acest filigran publicitar.
La 1864, folosindu-se instalaţii noi, este scoasă cea de-a doua emisiune „Principatele Unite” – tipar de maşină. Această nouă emisiune nu o va exclude pe prima, mărcile aferente ambelor emisiuni continuând să aibă valabilitate de francare până la 21 ianuarie 1865.
Mihai Lucian Valea, coordonatorul Clubului filatelic „Bisnumphila” al Cercului Militar Bistriţa

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5