Colţul filatelistului

Terminologie filatelică

În afara unor lucrări de „specialitate” de pe vremea lui Moş Teacă (totuşi, pe atunci filatelia era „mişcare de mase”, de unde se vede că tot răul are şi un zi de bine), care mai mult încurcă şi derutează pe cititor, fără să-i aducă vreo cât de măruntă lămurire, identificăm cu nelinişte şi lucrări purtând acelaşi stigmat. Mai mult încă, materialele şi pliantele publicitare comise de către ROMFILATELIA abundă de terminologie confuză şi atipică. Un colecţionar începător neavizat o poate însuşi, iar apoi utiliza ca atare, fără a avea idee că greşeşte. Noi am mai precizat, cu diferite ocazii, că ROMFILATELIA nu are nimic de-a face cu FILATELIA, între denumirea primei şi aceea a nobilei activităţi culturale nefiind decât o nefericită coincidenţă (firma în chestiune se ocupă cu producţia de viniete, foarte costisitoare, fără caracter poştal sau… filatelic. Doar nişte viniete şi atât).

În vederea eliminării confuziilor şi exprimărilor neadecvate aducem precizări asupra categoriilor de termeni filatelici care desemnează grupuri de piese. (Aici se manifestă o serie de confuzii periculoase).

COLIŢA: produs poştal cu pronunţat caracter filatelic, de dimensiuni mai mari decât marca standard, pe care figurează una sau mai multe imagini ale timbrelor aferente emisiunii care o conţine. Sunt situaţii în care o emisiune consistă într-o singură coliţă. Coliţa poate fi: dantelată şi/sau nedantelată; numerotată sau nenumerotată; gumată sau negumată; pe hârtie medie sau pe carton filatelic. De cele mai multe ori ea se confundă cu panoul.

PANOUL: grup de mărci asemănătoare, uneori identice, aferente unei emisiuni, de dimensiuni mai mari decât ale mărcilor standard.

Panourile pot să fie: dantelate şi/sau nedantelate; numerotate sau nenumerotate; gumate sau negumate. Intră în compunerea seriei mărcilor emisiunii care figurează, în totalitate, pe acestea.

BLOCUL: grup de cel puţin 4 mărci poştale identice, dispuse pe două rânduri suprapuse. Provine din aceeaşi coală tipografică. Uneori se întâlnesc blocuri de 6, 8 şi 9 mărci dispuse pe două sau trei rânduri suprapuse. Grupul de 10 sau mai multe mărci poştale dispuse pe cel puţin două rânduri suprapuse se numeşte minicoală şi poate să aibă sau nu, manşetă.

De la un timp încoace, pe pliantele publicitare comise de către ROMFILATELIA se întâlneşte denumirea: bloc coliţă. Facem precizarea că acest „termen” nu există în teoria şi practica filatelică (el ar putea fi rezultatul unei atitudini comerciale care n-are nimic de-a face cu filatelia) el neavând nicio semnificaţie. Alăturarea celor două substantive are nefericitul rezultat de-a isca un termen ilogic. Blocul este bloc, grup de sine stătător, indiferent dacă are sau nu are manşetă. Coliţa este coliţă, indiferent dacă pe ea figurează patru, una sau niciuna dintre mărcile emisiunii căreia coliţa îi aparţine! Blocul poate conţine viniete, tete-beche etc. Coliţa, nu!

STRAIFUL: grup de trei sau mai multe mărci identice, legate între ele pe un şir sau rând. Mărcile provin din aceeaşi coală. Poate avea în compunere: tete-beche, erori, varietăţi, curiozităţi şi uneori una sau mai multe viniete.

PERECHEA: grup de două mărci identice provenind din aceeaşi coală, dispuse pe un rând sau pe un şir..

În anumite cazuri extrem de rare pot face pereche o piesă standard cu eroarea sa de culoare sau valoare. De asemenea, două mărci răsturnate pot face pereche. Atunci când ele sunt suprapuse pe un şir, perechea poartă denumirea de tete-beche. Termenul nu se utilizează în cazul perechii de piese răsturnate alăturate.

COALA: grupul cel mai mare de mărci poştale identice. Este de două feluri: tipografică şi comercială. Poate conţine în compunerea ei: erori, varietăţi, curiozităţi, tete-beche, piese răsturnate alăturate, viniete etc.

Folosirea neadecvată a termenilor analizaţi mai sus produce exprimări ilogice, confuze, adevărate barbarii lingvistice!

Mihai Lucian Valea

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5