185 de milioane de euro pentru încurajarea activităților turistice la sate

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) deschide în perioada 17 aprilie – 16 mai 2012 sesiunea pentru depunerea proiectelor de finanţare care se încadrează în Măsura 313 „Încurajarea activităților turistice” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru finanțarea proiectelor privind încurajare a activităților turistice sunt de 185.554.261 de euro.
Cu 30 de zile înaintea desfășurării acestei sesiuni de primire a proiectelor, pe pagina oficială de internet a APDRP (www.apdrp.ro) a fost publicată versiunea de lucru a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 313 spre consultare publică. Ulterior, în urma aprobării modificărilor propuse, a fost publicată varianta finală a acestui Ghid.
Ghidul Solicitantului versiunea 06 aplicabilă în sesiunea 2012 aduce modificări privind investițiile generatoare de profit, pentru care crește procentul finanțării cu fonduri nerambursabile. De exemplu, în cazul pensiunilor agroturistice, procentul public nerambursabil era de 70% din totalul cheltuielilor eligibile, iar în urma modificărilor aduse crește la 85%. De asemenea, a fost majorat și plafonul maxim al finanțării respectiv de la 70.000 de euro la 100.000 de euro pentru un proiect.
Totodată, proiectele de investiții ce vizează activitățile recreaționale beneficiază acum de un procent public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile majorat la 85%, de la 50% valoarea anterioară. În acest caz, plafonul maxim al finanțării este de 200.000 de euro.
În privința cheltuielilor de promovare aferente dezvoltării și marketingului serviciilor turistice rurale, costurile eligibile trebuie să se încadreze acum în limita a 10.000 de euro. Pentru același tip de investiții, în vederea creării de site-uri web, costurile eligibile trebuie să se încadreze în limita a 5.500 de euro.
În cazul proiectelor de investiții în agroturism, a fost eliminată restricția privind obligativitatea ca solicitantul să nu fi beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru investiții prin măsurile Axei I a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).
„Cei care doresc să investească în turism și să obțină fonduri europene, se pot orienta și spre agroturism. Dar să nu uităm că fondurile pentru agroturism se acordă doar pentru cei care realizează investiții acolo unde au domiciliul. O investiție într-o pensiune agroturistică, poate îmbina activităţile agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme, iar acest lucru le pot aduce venituri suplimentare.” , a declarat Mihai Gavril Vădan, directorul general al APDRP.
Selecția proiectelor în vederea acordării finanțării se va realiza conform criteriilor de selecție publicate in Ghidul Solicitantului, disponibil gratuit pe pagina de internet www.apdrp.ro .
Proiectele prin care se vor realiza investiții în zonele cu potențial turistic ridicat vor beneficia de cel mult 25 de puncte, iar cele care prin activitatea propusă creează locuri de muncă vor primi 5 de puncte.
Totodată, proiectele care prevăd investiții de producere a energiei din surse regenerabile primesc 10 puncte. Proiectele derulate de femei sau tineri cu vârsta de până la 40 de ani beneficiază de 5 puncte. Cele care includ investiții privind activitățile recreaționale vor primi 25 de puncte. În același timp proiectele de investiții în agroturism primesc 20 de puncte.
Punctajul minim acordat unui proiect este de 20 de puncte.
Proiectele declarate eligibile, și care beneficiază de punctaj egal, vor fi departajate în funcție de valoarea proiectelor. Solicitantul care are proiectul cu valoare mai mică va avea prioritate la finanțare europeană nerambursabilă. În cazul în care, după selecția efectuată, vor exista în continuare proiecte cu același punctaj și aceeași valoare, aceste proiecte vor primi finanțare europeană nerambursabilă.
Pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de selecție consultați inclusiv formularele specifice ale Manualului de procedură pentru evaluare selectare, de asemenea disponibil pe pagina de internet www.apdrp.ro.
Depunerea proiectelor aferente Măsurii 313 se va face la Oficiile Judeţene ale APDRP, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este miercuri,16 mai 2012, ora 12:00.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” se încadrează în Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.
Obiectivele specifice se referă la:
1. crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei;
2. creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;
3. crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;
4. creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.
Obiectivele operaţionale se referă la:
1. creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la scară mică;
2. dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică;
3. crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt:
- micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA) inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare;
- persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare;
- comunele, prin reprezentanţii lor legali, conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare;
- ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5