200.000 de euro pentru proiecte de încurajare a activităţilor economice şi turistice în mediul rural

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă deschiderea în perioada 16 Noiembrie – 11 Decembrie 2009 a sesiunii pentru depunerea proiectelor în cadrul Măsurii 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” şi a Măsurii 313 - „Încurajarea activităţilor turistice”. Suma alocată pentru finanţarea proiectelor care pot fi depuse în această sesiune este de 47.928.710 euro pentru Măsura 312, respectiv 83.114.820,45 euro pentru Măsura 313.

Sprijinul nerambursabil acordat în cadrul acestor măsuri de investiţii este de maxim 200 000 de euro pentru un proiect.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor în cadrul acestei sesiuni este vineri, 11 decembrie, ora 12:00.

Cererile de finanţare pentru proiectele de investiţii se depun la sediile Oficiilor Judeţene ale APDRP pe raza cărora se realizează investiţia.

Pentru a fi selectat spre finanţare, proiectul trebuie să acumuleze puncte, conform criteriilor de selecţie menţionate în Ghid. Procedura de selecţie şi documentele de informare pentru depunerea proiectelor sunt afişate pe pagina oficială de internet a APDRP, www.apdrp.ro sau pot fi obţinute gratuit de la sediile APDRP din fiecare regiune, judeţ, cât şi din Bucureşti.

Cofinanţarea nerambursabilă a proiectelor de investiţii se poate face în cuantum de până la 70% pentru activităţile antreprenoriale ale micro-întreprinderilor şi poate fi cuprinsă între 50% şi 100% pentru cele din domeniul turismului rural.

Ca exemplu, pentru un proiect finanţat prin Măsura 312 un beneficiar poate obţine 200.000 de euro având o contribuţie personală de 85.000 de euro. De asemenea, pentru Măsura 313, cu 200 de mii de euro contribuţie personală, beneficiarul poate implementa un proiect a cărui valoare totală eligibilă poate ajunge la 400.000 de euro.

Informaţii suplimentare

Măsura 312 - „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi ” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Investiţiile în activităţi non-agricole productive privesc industria uşoară. Spre exemplu articolele de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc. Sunt, de asemenea, eligibile investiţiile în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă), în mecanică fină, asamblarea maşinilor, producţia de unelte şi obiecte casnice, de ambalaje sau alte asemenea investiţii.

Investiţiile pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local au în vedere, de exemplu, prelucrarea fierului sau a lânii, olaritul, brodatul, sau confecţionarea instrumentelor muzicale tradiţionale. Totdată, pot fi finanţate şi activităţile de marketing – mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi.

În ceea ce priveşte crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală, printre investiţiile eligibile sunt cele pentru serviciile de croitorie, frizerie, cizmărie, dar şi cele care asigură conectarea şi difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul – altele decât achiziţia mijloacelor de transport.

Sunt, de asemenea, eligibile investiţiile în protecţia fitosanitară şi însămânţare artificială a animalelor, în servicii pentru reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.

Lista completă a codurilor CAEN care pot fi finanţate prin această Măsură este disponibilă pe pagina web a Agenţiei, www.apdrp.ro.

Măsura 313 - „Încurajarea activităţilor turistice” face parte din Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Investiţiile eligibile în cadrul Măsurii 313 sunt împărţite pe patru componente.

Componenta „a” a acestei măsuri se referă la investiţii în infrastructura de primire turistică şi anume la construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere. Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finanţate prin această măsură cu funcţiuni de cazare sunt vilele, bungalow-urile, cabanele turistice, campingurile, satele de vacanţă, popasurile turistice, căsuţele tip camping, pensiunile turistice şi agroturistice, structurile de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare.

A doua componentă (componenta „b”) se referă la investiţii în activităţi recreaţionale. Astfel, aici se încadrează investiţiile private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora, rafting etc.

Investiţiile în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, ş.a. reprezintă cea de a treia componentă (componenta „c”) a Măsurii 313.

Prin ultima componentă se poate primi finanţare pentru dezvoltarea şi marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural - componenta „d”. Aşadar, este eligibilă elaborarea materialelor promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice (broşuri de prezentare, panouri de informare, etc).

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5