200 de lei la hectar pentru înfiinţarea culturilor de toamnă

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat un proiect de hotărâre de guvern care prevede acordarea de plăţi suplimentare agricultorilor care vor înfiinţa culturi în toamna acestui an.
Ar urma să beneficieze de subvenţii de 200 de lei pe hectar (în limita a 150 de hectare) persoanele fizice, persoanele fizice autorizate întreprinderile familiale şi societăţile comerciale cu profil agricol care au depuse/depun la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de sprijin pe unitatea de suprafaţă în acest an.
Culturile de toamnă pentru care se doreşte acordarea de subvenţii sunt cele de grâu comun, orz, orzoaică, rapiţă, triticale, secară şi grâu dur.
Termenul limită de depunere a cererilor de sprijin financiar, la Direcţia Agricolă, va fi 16 noiembrie.
Pentru obţinerea subvenţiei, solicitanţii vor completa cereri-tip însoţite de următoarele documente: copie de pe actul de identitate al solicitantului sau al reprezentantului legal; dovada unui cont activ la bancă/trezorerie; copie a certificatului de înregistrare fiscală conţinând numărul de ordine din Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, după caz; adeverinţa eliberată de consiliul local, care atestă, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren aflată în exploatare în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; adeverinţa în original, eliberată de centrele locale sau judeţean, după caz, ale APIA privind suprafaţa exploataţiei conform cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă - campania 2012.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5