Adunarea generală a Filialei 1 Bistriţa a SCMD pe luna mai, 2010

Joi, 27 mai 2010, a avut loc Adunarea generală a filialei noastre. Aşa cum s-a stabilit de către membrii Filialei în cadrul Adunării generale din luna aprilie, în ultima zi de joi din fiecare lună s-a statuat să ne adunăm în vederea stabilirii unor măsuri concrete privind situaţia social-politică existente în ţară.

Preşedintele, colonel (r) Maftei Taloş, a supus aprobării următoarea Ordine de zi: 1. Completarea Biroului Operativ Judeţean al Filialei 1 Bistriţa cu următoarele compartimente – A. Compartiment Juridic; B. Compartiment patrimoniu;

C. Compartiment financiar-contabilitate; D. Compartiment muncă şi ocuparea forţei de muncă; E. Compartiment media şi comunicare; F. Compartiment relaţii cu alte instituţii, organizaţii, etc.; G. Compartiment organizare.

2. Prezentarea unor măsuri pentru perioada următoare.

3. Prezentarea unui program de activitate trimestrial.

4. Prezentarea ultimelor documentelor de la sediul central al SCMD şi alte probleme organizatorice.

Trecându-se la punctul 1 al Ordinii de zi, s-a supus la vot completarea Biroului Operativ judeţean cu compartimentele respective. Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Au fost aleşi ca responsabili de compartimente următorii: mr. (r) FEIER AUGUSTIN – compartimentul juridic; colonel (r) IONIŢĂ FLOREA – compartimentul patrimoniu; lt. col (r) ORBAN IOAN – compartimentul financiar contabilitate; colonel (r) FILIP DORIN - compartimentul media şi comunicare; colonel (r) GAFTONE IOAN – compartimentul relaţii cu alte instituţii, sindicate, organizaţii, etc.; lt. col. (r) SUCIU NICOLAE – compartiment organizare.

Cu acest prilej s-au stabilit şi direcţionalii pentru poliţie, jandarmerie, pompieri, ca şi pentru alte localităţi – respectiv pentru Prundu Bârgăului şi Năsăud.

La punctul 2 al ordinii de zi s-a stabilit organizarea unei întâlniri cu prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru includerea Filialei 1 Bistriţa a SCMD în Comisia Judeţeană de Dialog Social. În scopul atragerii unor noi membrii s-a hotărât trimiterea tuturor cadrelor militare din întregul sistem naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a unor scrisori din partea Biroului Operativ Judeţean. (Textul acestei scrisori îl trimitem în ANEXA nr. 1). Domnul colonel (r) Vasile Galoş a dat citire textului scrisorii care a fost supus aprobării adunării generale. A fost adoptat cu unanimitate de voturi. Tot la acest punct a fost prezentat, din nou, Statutul SCMD.

La punctul 3 al ordinii de zi, colonel (r) Taloş Maftei a prezentat câteva din măsurile imediate stabilite în Programul de activitate trimestrial. Printre acestea au fost: reflectarea activităţii Filialei 1 Bistriţa a SCMD în mas media locală şi pe blogul pe care îl avem la dispoziţie; participarea şi sprijinirea acţiunilor sindicale pe plan local; întâlnirea Biroului Operativ Judeţean cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale judeţene şi stabilirea unor protocoale de acţiune comună; organizarea unor întâlniri periodice cu parlamentarii judeţului, cu reprezentanţii adminstraţiei locale prefect, preşedinte Consiliu Judeţean, primar, consilieri locali, etc).

La punctul 4 al ordinii de zi, secratarul filialei, col. (r) Filip Dorin a dat citire scrisorii trimise de preşedintele SCMD, domnul col. (r) dr. Mircea Dogaru, ministrului apărării naţionale, Gabriel Oprea, după votul din Senat a proiectului Legii unice a pensiilor, apoi a prezentat răspunsul dat de domnul preşedinte întrebărilor unor membrii ai sindicatului. A prezentat şi atitudinea conducerii centrale a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, respectiv a generalului (r) Mihai Iliescufaţă de SCMD. Poziţia Filialei Judeţene a ANCMRR este aceea de UNITATE în diversitate şi nu de dezbinare, aşa cum rezultă din scrisoarea „de uz intern” a generalului Iliescu. Poziţia sindicatului şi implicit a membrilor filialei noastre este foarte clară: sindicatul sprijină pe toate căile LEGALE apărarea drepturilor TUTUROR CADRELOR MILITARE, inclusiv a celor active, din ÎNTREG SISTEMUL NAŢIONAL de APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ şi SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ. Aşadar, sindicatul este un liant nu o unealtă a lui Băsescu, cel care foloseşte principiul „dezbină ca să stăpâneşti”. Domnul general Iliescu, după cum au observat şi membrii noştri de sindicat, se raliază trup şi suflet acestui principiu. Unde vă este DEMNITATEA ŞI ONOAREA, domnule general ?

Colonel (r) Amariei Vasile a prezentat propunerea legislativă iniţiată de SCMD

Depusă la Camera Deputaţilor cu privire la modificarea Legii 80/1995, Statutul Cadrelor Militare. În esenţă se solicită schimbarea denumirii de militar „în rezervă şi în retragere” ci sintagmele cadre militare „în activitate” şi „în rezervă”.

În încheierea adunării, secretarul filialei a prezentat situaţia la zi a membrilor de sindicat precum şi măsurile pentru plata cotizaţiei în totalitate.

Pt. Conformitate

Secretarul Filialei 1 Bistriţa a SCMD

Colonel (r) FILIP DORIN

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5