„Amenajare piste de biciclete, pod rutier peste râul Someșul Mare și asfaltare străzi în orașul Sîngeorz Băi”

 

 

Comunicat de presă

Data: 22.01.2019

 

Privind demararea proiectului

„Amenajare piste de biciclete, pod rutier peste râul Someșul Mare și asfaltare străzi în orașul Sîngeorz Băi” 

 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAȘUL SÎNGEORZ-BĂI, în calitate de beneficiar, comunică lansarea proiectului „Amenajare piste de biciclete, pod rutier peste râul Someșul Mare și asfaltare străzi în orașul Sîngeorz Băi”, cod SMIS 126357.

Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP), iar ORGANISMUL INTERMEDIAR este AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST (ADR NV).

 

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea emisiilor de carbon în orașul Sîngeorz-Băi, bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general prin: asfaltarea străzilor de categoria 4; construirea unei piste de biciclete; construirea unui pod dedicat exclusiv pentru piste de biciclete și traseu pietonal; achiziționarea unui microbuz electric; reabilitarea pasarelei pietonale peste râul Someșul Mare (care reprezintă obiectivul nefinalizat al prezentului proiect); achiziționarea de biciclete și construirea a două stații pentru acestea. Prezentul proiect contribuie prin activitățile și obiectivele specifice stabilite la realizarea obiectivului specific 3.2 al Priorității de investiții 4e, respectiv la promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 37 luni, respectiv între 01.01.2019 și 31.01.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 22.822.743,90 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 22.572.174,97 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 19.186.348,74 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 3.385.826,23 lei.

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Sîngeorz-Băi

Strada Izvoarelor, Nr. 2, Orașul Sîngeorz-Băi, Jud. Bistrița-Năsăud, CP 425300, România

Telefon: 0744518581, Fax: 0263370749, E-mail: singeorzbai2017@gmail.com

Persoană de contact: Șestac Ana Călina, Consilier primar

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5