„Amenajare zonă de promenadă pe Valea Borcutului și asfaltare străzi în orașul Sîngeorz Băi”

 

Comunicat de presă

Data:  22.01.2019 

 

Privind demararea proiectului

„Amenajare zonă de promenadă pe Valea Borcutului și asfaltare străzi în orașul Sîngeorz Băi” 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAȘUL SÎNGEORZ-BĂI, în calitate de beneficiar, comunică lansarea proiectului „Amenajare zonă de promenadă pe Valea Borcutului și asfaltare străzi în orașul Sîngeorz Băi”, cod SMIS 126356. Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP), iar ORGANISMUL INTERMEDIAR este AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST (ADR NV).

 

Obiectivul general al proiectului/ scopul proiectului: Proiectul se încadrează în obiectivul specific 3.2 al Axei 3, prin reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă prin îndeplinirea obiectivelor specifice, implementate într-o manieră integrată, ce are ca scop final schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea transportului privat, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, precum și utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență în interiorul orașului Sîngeorz-Băi. În acest sens, se urmărește diminuarea semnificativă a traficului rutier cu autoturisme și a emisiilor de echivalent CO2 în orasul Sîngeorz-Bai. Astfel, activitățile sprijinite prin intermediul proiectului se vor implementa într-o manieră integrată și vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră, provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul orașului. Astfel, proiectul propus spre finanțare răspunde la Prioritatea de Investiții 4e, prin promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, derivată din sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele.  

 

Perioada de implementare a proiectului este de 37 luni, respectiv între 01.01.2019 și 31.01.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 22.830.002,42 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 22.697.024,61 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 19.292.470,93 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 3.404.553,68 lei.

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Sîngeorz-Băi

Strada Izvoarelor, Nr. 2, Orașul Sîngeorz-Băi, Jud. Bistrița-Năsăud, CP 425300, România

Telefon: 0744518581, Fax: 0263370749, E-mail: singeorzbai2017@gmail.com

Persoană de contact: Șestac Ana Călina, Consilier primar

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5