ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAŢII

Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ

Nr. înregistrare: 2276/10.08.2022

 

ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ

ÎNCHIRIERE SPAŢII

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Centrul Județean Pentru Cultură Bistrița- Năsăud, codul fiscal 4347763, Bistriţa,  Strada General Grigore Bălan, nr.11, judeţul: Bistriţa Năsăud, Cod poştal: 420016, Telefon: 0263.212.023, Fax: 0263.232.571, E-mail: [email protected], adresa de internet: www.cjcbn.ro,  Persoană de contact: Bumb Ioana

 

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spaţii situate în incinta Centrului Cultural Dacia, din Bistriţa, Bulevardul Decebal, nr. 3-5, Judeţul Bistriţa Năsăud, aflat în administrarea Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, astfel:
 • Spaţiul nr. 1- în suprafaţă de 88,82mp, în scopul desfăşurării activităţilor specifice agenţiilor de turism, cafenelelor, cofetăriilor şi gelateriilor (alimentaţie publică);
 • Spaţiul nr. 2- în suprafaţă de 4 mp, în scopul amplasării de dozatoare pentru băuturi calde şi reci şi dozatoare pentru snacks-uri.

Inchirierea se face conform art. 333 şi art. 335 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ şi a Hotărârii Consililiul Administrativ al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, nr. 10/12.07.2022, Adresa RADEF nr. 187/25.01.2022.

 

 1.  Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: pe baza unei solicitări scrise, de la sediul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, din Bistriţa, strada General Grigore Bălan, nr. 11.
  2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Financiar Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ din Cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, din Bistriţa, strada General Grigore Bălan, nr. 11, sala 41, persoană de contact: Bumb Ioana, Telefon: 0263.212.023, Fax: 0263.232.571, E-mail: [email protected]
  3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ: Caietul de sarcini poate fi achiziţionat la preţul de 50 de lei şi poate fi achitat în numerar  la casieria Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud din Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr.11.
  4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor privind documentaţia de atribuire este 29.08.2022, ora 11:00.

 

 1.     Informaţii privind ofertele:

4.1  Data limită de depunere a ofertelor: 05.09.2022, ora 10:00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Serviciul Financiar Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ din Cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, din Bistriţa, strada General Grigore Bălan, nr. 11, sala 41, persoană de contact: Bumb Ioana.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar (în doua plicuri unul interior si unul exterior).

 

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.09.2022, ora 14:00, la Serviciul Financiar Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ din Cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, din Bistriţa, strada General Grigore Bălan, nr. 11, sala 39.

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bistriţa Năsăud,  Municipiul Bistriţa, Str. Alba Iulia, Nr. 1, Cod poştal 420178 Judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon: 0263.213.528, fax: 0263.231509.
 1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.08.2022.

 

 

Manager,

Pugna Alexandru

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5