Anunț finalizare proiect ”Inovarea fluxului tehnologic a firmei SC ASIX-RO Prodcom SRL prin achiziția de echipamente moderne”

COMUNICAT DE PRESA
Data publicării: 16.11.2018
Anunț finalizare proiect ”Inovarea fluxului tehnologic a firmei SC ASIX-RO Prodcom SRL prin achiziția de echipamente moderne”


Titlul proiectului:Inovarea fluxului tehnologic a firmei SC ASIX-RO Prodcom SRL prin achiziția de echipamente moderne
Numele beneficiarului ASIX-RO PRODCOM SRL
Numele programului Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management   “Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”
Numele Organismului Intermediar    “Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest”
Valoarea totala a proiectului:  648.675,51
Valoarea finanțării nerambursabile:  434.295,56
Data începerii și data finalizării    Data începeri: 01.06.2016
                                                     Data finalizării: 31.12.2018
Codul MySMIS    104413
Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei S.C. ASIX-RO PRODCOM S.R.L, ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a societății, prin achiziționarea de echipamente și utilaje tehnologice specializate. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, și anume consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare.


Proiectul a presupus atingerea următoarelor rezultatelor: obținerea unei game de produse inovate în urma implementării proiectului, cum ar fi produse imprimate cu cerneluri speciale, eficiența energetică crescută la finalizarea implementării proiectului ca urmare a utilizării instalațiilor care folosesc surse de energie regenerabile și semnarea unui contract cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului, precum și 5 locuri de muncă create și asigurarea egalității de șanse prin angajarea cel puțin unei persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare al proiectului.

Date de contact beneficiar: (Bistrita Nasaud, strada Pietrosu, bl.10, județ Bistrita, tel. 0728295972; fax -; email: [email protected])

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020


www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5