Inovarea fluxului tehnologic a firmei SC ASIX –RO PRODCOM SRL prin achiziţia de echipamente moderne