Asociația Tucești, Composesoratul de Păşune şi Pădure, convoacă Adunarea Generală Anuală

Convocator

         Consiliul Director al Asociaţiei Tuceşti, Composesoratul de Păşune şi Pădure, din satul Simioneşti, comuna Budacu de Jos, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ a Composesoratului, în data de 24.02.2024 (sâmbătă), la ora 16.00, la Căminul Cultural din Simioneşti, cu următoarea ordine de zi:

1. Darea de seamă asupra activităţii pe anul 2023 a bugetului de venituri şi cheltuieli.

2. Exploatarea păşunii pe anul 2024.

3. Reactualizarea statutului.

4. Exploatarea pădurii.

5. Diverse.

         În conformitate cu prevederile art. 13 alineatul 2 din Statutul Composesoratului, dacă la prima convocare nu se va întruni cvorumul statutar necesar, Adunarea Generală va fi reprogramată, fără nicio altă convocare, în prima zi liberă imediat următoare, adică în data de 09.03.2024 (sâmbătă), caz în care hotărârile Adunării Generale vor fi valabile cu majoritatea simplă de voturi a membrilor composesori prezenţi în cea de-a doua adunare.

         Alături de membrii composesori domiciliaţi în Simioneşti, îi invităm cu drag şi-i rugăm să participe şi pe membrii composesori domiciliaţi în alte localităţi.

         Detalii telefonice la 0741.360901.

Preşedinte,

Cătălin Pascu

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5