Aspiranţii la roba de magistraţi, în febra înscrierilor pentru concursul de admitere

Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, organizează, la Bucureşti, în perioada 26 august - 24 septembrie, o nouă sesiune a concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii.

Concursul se organizează pentru ocuparea a 200 de locuri de auditori de justiţie (100 de judecător şi 100 de procuror) şi se va desfăşura astfel: 26 august - probă scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunoştinţelor juridice, la drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal (câte 25 de întrebări din fiecare materie; sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin minim 80 de puncte din 100 posibile); 9 septembrie - test de verificare a raţionamentului logic (100 de itemi); 10-19 septembrie - interviu.

La concursul de admitere în Institutul Naţional al Magistraturii are dreptul să participe orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor: are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu; este licenţiată în drept; nu are antecedente penale sau cazier fiscal; cunoaşte limba română; este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.

Nota obţinută la concurs o reprezintă suma notelor de la fiecare dintre cele trei probe, calculată în raport cu următoarea pondere: proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice - 80%, proba de verificare a raţionamentului logic - 10%, interviul - 10%.

Pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii, candidatul trebuie să obţină media generală cel puţin 7. Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate pe 24 septembrie.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5