“Astra Lăpuşană” – plăsmuire de suflet şi conştiinţă românească

Năsăudul şi Lăpuşul au prins legături de prietenie trainice prin cultură şi şcolile năsăudene care au dat roade şi în zona Maramureşului.

Aceste legături s-au sudat prin Societatea de Cultură Astra – care a radiat sentimentul apartenenţei la neamul românesc, în căutarea şi dobândirea demnităţii şi libertăţii naţionale.

Prin activităţi comune, vizite reciproce, legături cărturăreşti de suflet, cele două aşezări cu tradiţii nealterate constituie focare de cultură şi spiritualitate românească. Recenta vizită a unui grup de astrişti năsăudeni (Ioan Seni, Pavel Berengea şi Emilia Someşan) la aniversarea Centenarului Astrei Lăpuşane e o dovadă că nu ne despărţim unii de alţii, căutând mersul prin istorie.

În acest cadru sărbătoresc, preşedinta Astrei, prof. VALERIA BILŢ, îndeplinind dorinţa tatălui său, VALENTIN BILŢ, cărturarul de mare cuprindere, fostul preşedinte al societăţii, a lansat primul număr al revistei “ASTRA LĂPUŞANĂ”, ce conţine o aşezare de acţiuni, cărţi şi cărturari, ce pulsează cu atâta tărie istoria propriu-zisă a Lăpuşului, acum la 10 ani de la dispariţia iniţiatorului şi 100 de ani de la înfiinţarea DESPĂRŢĂMÂNTULUI LĂPUŞAN.

Revista culturală, ce s-a născut la finele anului 2008, este o publicaţie de memorie culturală şi, în acelaşi timp, de mediatizare a manifestărilor culturale şi literare ale prezentului, cuprinzând mai multe compartimente cu tematici vaste cum sunt: recuperarea documentelor ce atestă existenţa acestui despărţământ, evocarea personalităţii şi activităţii preşedinţilor care au condus societatea în etapele de fiinţare, rolul jucat în viaţa comunităţii, colaborarea cu alte despărţăminte din ţară, promovarea creaţiilor folclorice, obiceiuri, tradiţii din Ţara Lăpuşului şi Chioar şi promovarea creaţiilor literare şi a lucrărilor ştiinţifice ale cărturarilor din cele două ţinuturi.

De asemenea, revista îşi rezervă interesul pentru colaborarea cu intelectualii din ţară, în virtutea liberei circulaţii a valorilor.

Revista “ASTRA LĂPUŞANĂ” cu nr. 1 este dedicată trecutului, într-o exclusivitate pe care o considerăm legitimă. Apariţia acestui număr jubiliar lasă neştirbită puterea evocatoare a materialelor redactate în diverse momente ale activităţii Astrei din Ţara Lăpuşului.

Fiecare material ce completează revista constituie un tablou al devenirii Astrei Lăpuşene, a cărei activităţi a cunoscut sincope, dar şi reale perioade de efervescenţă, reflectând amprenta spiritului ce domină timpul fiecărei etape de fiinţare.

Iată o revistă tânără, care într-adevăr spune ceva, şi un lider astrist – Valeria Bilţ, care se întoarce la sursa tuturor surselor, cu mândria că ideile lui Valentin Bilţ au prins viaţă şi vor dura în timp cu deschideri largi, regăsind omul de ieri şi de azi, în măsura în care îl găseşte mai întâi pe Dumnezeu cel viu dintotdeauna.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5