Biserica Baptistă din Năsăud, la 10 ani de la edificare

la Biserica Baptistă s-a desfăşurat o seară cultural-religioasă, o componentă a educaţiei religioase, de orientare, îndrumare şi conducere spre lumea divină dedicată aniversării a 10 ani de când s-a inaugurat locaşul de închinăciune si 20 de ani decând pastorul Radu Cifor slujeşte Casa Domnului din localitate.
Aici s-a simţit un proces, o activitate de amploare dedicată evenimentului şi totodată un rezultat el educaţiei creştine.
Aniversarea unui deceniu de la edificarea locaşului de închinăciune este un gest de păstrare a tradiţiilor creştine, de înnoire spirituală şi de creeare a împărăţiei lăuntrice.
La aceste manifestări a participat corul Bisericii Baptiste „Golgota” din Bistriţa, condus de Teofil Cifor, ca problemă de comunicare în grup, cât şi solişti vocali şi instrumentişti, recitatori, predicatori, ce au ameliorat spiritele şi relaţiile interumane, cât şi performantizarea activtăţii de propagandă misionară.
În această sală de rugăciune mi s-a părut că aud cuvintele rostite de Jan Amos Comenius(1592-1670) care a lăsat posterităţii printre multe alte lucruri „Didactica magna”, arta de a învăţa pe altul şi de a învăţa singur. Este cel dintâi mare pedagog care armonizează educaţia religioasă cu celelalte dimensiuni educaţionale. El se adresează tuturor diriguitorilor lucrurilor omeneşti, conducătorilor de stat, păstorilor, bisericilor,directorilor de şcolii, părinţilor pentru a da o justă învăţătură tineretului să-ţi amintească de creatorul său, să se teamă de El şi să-i urmeze poruncile. Aceasta fiind principala datorie a omului care se pregăteşte pentru eternitate prin cele trei grade ale pregătirii: cunoaşterea sa proprie, stăpânirea de sine şi îndreptarea spre Dumnezeu.
A fost la Năsăud o zi în care credincioşii ce frecventează biserica baptistă s-au bucurat împreună cu Dumnezeu. O expresie a închinării, slăvirii Domnului, o trăire în fapt a religiozităţii induviduale şi comunitare.
Muzica religioasă prin corul de la Bistriţa şi soliştii instrumentişti Crina şi Emanuela Lupu cât şi soţii Hanet şi ceilalţi solişti şi recitatori au creat o stare de eliberare lăuntrică mijlocind apropierea de Dumnezeu şi comunicare cu El.
În acestă seară cultural-religioasă s-au limpezit gândurile participanţilor, au adâncit rugăciunea şi au creat o stare de solidaritate cu semenii, au dat curs smereniei, bucuriei, închinării şi slăvirii lui Dumnezeu.
Seara cultural-religioasă dedicată celor 10 ani de la naşterea Casei Domnului a fost o concentrare spirituală exprimată prin modele exemplare ale stilului de viaţă, modele de reflecţie asupra lumii şi vieţii, asupra destinului omului în lumea pământeană şi în cea transcedentară.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5