Blocarea reabilitării clădirii Colegiului Național Liviu Rebreanu, între incompetența guvernului, rea voință sau orgoliile primarului?

ÎNTERPELARE

 

Adresată, Domnului Viceprim-ministru Paul Stănescu,

Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Obiectul întrebării: Finanțarea investiției  “Consolidarea și modernizarea corpului A (corp liceu) Colegiul Național Liviu Rebreanu, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

Domnule ministru,

 Prin adresa Ministerului Dezvoltării Publice Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 143345/22.11.2017, respectiv adresa  MDRAP nr. 149820/16.02.2018, Ref. la documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții  “Consolidarea și modernizarea corpului A (corp liceu) Colegiul Național Liviu Rebreanu, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud“ s-a comunicat Primăriei Municipiului Bistrița, județul Bistrița – Năsăud,  faptul că în urma analizei de specialitate a documentației  tehnico-economică aferentă obiectivului menționat s-a constatat că nu sunt respectate prevederile art 6 din OUG nr. 28/2013[1], cu modificăriel și completările ulterioare.

Totodată s-a solicitat Primăriei municipiului Bistrița să facă dovada fie a obținerii dreptului de proprietate public sau privată asupra terenurilor și/sau construcțiilor pe care se realizează obiectivul de investiții, fie a obținerii dreptului de administrare a acestora, prevăzute de art. 867 și următoarele din Codul Civil[2].

Vă aducem la cunoștință faptul că Municipiul Bistrița a dobândit un drept de administrare asupra construcției ce face obiectul proiectului depus spre finanțare, pentru o perioadă de 92 de ani, drept de administrare constituit prin  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 19/2014 privind preluarea în administrare de către Municipiul Bistrița a unor imobile și mobile aflate în proprietatea Parohiei Evanghelice C.A. Bistrița.

Prin urmare, vă solictit respectuos să îmi comunicați care sunt motivele blocării acestei investiții, avănd în vedere cele menționate mai sus.

Vă mulțumesc. Vă solicit răspuns scris.

 Deputat USR de Bistrița-Năsăud,

Prof. Cristina - Ionela IURIŞNIŢI
[1] Articolul 6 - Obiectivele de investiții din cadrul programului se realizeaza pe terenuri si/sau constructii, dupa caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

[2] Noul cod civil Exercitarea dreptului de administrare Dreptul de administrare Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice - Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice. Secțiunea a 2-a - Dreptul de administrare

Art. 867 - Constituirea dreptului de administrare 

(1) Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.

(2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de administrare.                                                      

  Art. 868 - Exercitarea dreptului de administrare                                                                                                 

 (1) Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local.                                                        

 (2) Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire.                                                                                     

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5