Breviar astrist – februarie 2016

Ioan Seni – președinte Desp. ASTRA Năsăud

Perioada 1-13 februarie a fost marcată de pregătirea adunării generale anuale, desfășurată, conform tradiției, în a doua sâmbătă a lunii februarie. Președinta Cercului ASTRA oraș, Dna ec. Floarea Pleș s-a implicat în toate fazele pregătirii și desfășurării Adunării anuale, demonstrându-și calitățile de gazdă primitoare. Președintele și secretarul Despărțământului, prof. Ioan Seni, respectiv Ovidiu Maghiar au pregătit expoziția de fotografii, reprezentând pe membrii ASTREI năsăudene implicați în diverse acțiuni astriste. Pictorii Marius Bodea, Lucian Bichigean, Nechita Bumbu, Angela Găurean și Ioan Radu Nistor au pregătit expoziția de pictură, cu lucrări personale. Dna Virginia Linul (Salva) a organizat expoziția de artă populară cu produse din atelierul său de creație. D-l George Nechiti (Feldru) a organizat expoziția etnografică cu fotografii din Muzeul său personal, panou pe care l-a donat ASTREI. În deschiderea Adunării au fost vernisate toate aceste expoziții găzduite excelent de Casa de Cultură „Liviu Rebreanu”, expoziții despre care a vorbit președinta Floarea Pleș. Președintele Ioan Seni le-a mulțumit tuturor pentru efortul implicării, trecând apoi la Galeria academicienilor năsăudeni, organizată în sediul ASTREI năsăudene, aducând mulțumirile cuvenite pictorului Marius Bodea, pentru portretele academicienilor realizate în cărbune și directorului Silviu Rus, pentru designul întregii galerii. Textul și bibliografia fiecărui academician aparțin profesorului Ioan Seni. Despre academicienii năsăudeni a vorbit și prof. dr. Gh. Pleș. Revista Astra Năsăudeană a fost prezentată de prof. Mircea Daroși care a adust mulțumiri colaboratorilor și finanțatorului – Consiliul Județean prin Biblioteca Jud. „George Coșbuc”. Mulțumiri se aduc D-nelor Gabi Onul și Dana Fetti Someșan pentru primirea făcută astriștilor în Centru de Informare Turistică a orașului. Mulțumiri au fost aduse și administrației locale – primar Mircea Romocea, viceprimar Nicolae Găitan și consilierilor locali care au susținut acest demers. Mulțumiri se cuvin Corului „Laudațio” care, în timp record a învățat și apoi a prezentat la Adunare, Imnul ASTREI, dirijor – prof. argidiacon Cornel Pop. Mulțumiri binemeritate s-au adus primarului Mircea Romocea care a pus la dispoziția astriștilor, sala festivă a Primăriei și aparatura video necesară, dar a salutat într-un neaoș stil năsăudean pe toți delegații prezenți la adunare, apreciindu-le interesul lor pentru tot ceea ce ține de identitatea noastră românească: istorie, cultură, limbă, tradiții, aspecte pe care astriștii le realizează prin solidaritate, prietenie și cu mult optimism. Calde mulțumiri se aduc profesorului universitar emerit dr. Ironim Marțian pentru conferința prezentată Adunării, omagiind personalitatea academicianului Dumitru Protase la împlinirea vârstei de 90 de ani. Mulțumiri speciale se cuvin raportorilor la Adunare: Ioan Seni – președinte, pentru Raportul anual, Vica Istrate – secretar financiar, pentru Raportul financiar, Mariana Dâmbu – președinte, pentru Raportul Comisiei de cenzori, Ioan Mititean – vicepreședinte, pentru Proiectul de acțiuni în care a evidențiat acțiunile comune ale ASTREI și ale Ligii Scriitorilor, filiala Năsăud, pe care o conduce în calitate de președinte, Romulus Berceni – vicepreședinte, pentru Rezoluția Adunării. Numeroase și consistente au fost luările de cuvânt: Floarea Pleș aduce mulțumiri tuturor astriștilor din oraș care se implică în acțiuni educative, evidențiindu-se în promovarea civismului voluntar; Felicită copiii de la Clubul elevilor care s-au evidențiat la Blaj, în concursul „Ocrotiți de Eminescu”, ediția a XVI-a, grup pe care l-a condus împreună cu prof. Maria Gonda. Col. dr. Vasile Tutula (Cluj-Napoca) apreciază bogata activitate a ASTREI, protestând împotriva guvernanților care proiectează diminuarea orelor de limba română, de latină și istorie din școli. Cere ASTREI să ia atitudine. Ing. Valeri Toderici – președinte VRR Cluj-Napoca mulțumește astriștilor năsăudeni pentru colaborare și susținerea activităților comune; Lucreția Mititean prezintă mesajul Desp. ASTRA Săcele Brașov. Ioan Seni prezintă mesajele astriștilor de la Iași și Blaj; Romulus Berceni protestează împotriva devastării și înstrăinării resurselor țării de către guvernanții țării, este îngrijorat de creșterea analfabetismului și a abandonului școlar; Prof. Constantin Costea (Miercurea Ciuc) apreciază parteneriatul cu astriștii năsăudeni și mulțumește Doctorului Gh. Traian Dascăl pentru donația bustului „Liviu Rebreanu” care va fi amplasat în fața Școlii cu același nume din Miercurea Ciuc; Iuliu Marius Morariu (Salva) prezintă revista „ASTRA Salvensis” și mesajul astriștilor din Sebeș Alba; Vasile Tutula cere ca Notele de protest ale ASTREI să fie semnate de astriștii care-și consemnează și datele de identitate; D-l Marius Chiuzan (Bistrița) cere ca și ASTRA să protesteze împotriva legii care promovează căsătoria între persoane de același sex; Pr. Sergiu Boldirescu (Florești, R Moldova) era bucuros că a ajuns să-i cunoască pe astriștii de la Năsăud și-și dorește o colaborare concretă, cu reușite benefice reciproce; Ing. Ștefan Ghioc se miră de legile elaborate de guvernanții țării și de starea în care au adus populația, fără ca cineva să fie pedepsit pentru răul făcut; Dr Gavril Țărmure felicită autoritățile locale, pe membrii ASTREI pentru reușitele culturale din ultimul timp și promite sprijin concret pentru populația Năsăudului, inclusiv editarea volumului privitor la academicienii năsăudeni, la împlinirea a 150 de ani de la înființarea Academiei Române; Universitarul Ironim Marțian (Cluj-Napoca) propune mai multe acțiuni comune între năsăudeni și clujeni: sărbătorirea lui George Coșbuc, la împlinirea a 150 de ani de la nașterea sa; intervenții la Primăria și CL Năsăud pentru editarea vol. III din Monografia Năsăudului, volum gata de tipar; crearea municipiului Năsăud; revizuirea organizării administrative a ținutului năsăudean; reactivarea Casei de Cultură Năsăud și a Muzeului din Prislop; ASTRA să organizeze conferințe la sate; să se catehizeze elevii doar în biserici; protestează împotriva traseismului politic și diminuarea orelor de latină, română și istorie din școli; susținerea românilor de peste Prut; susținerea Unirii Basarabiei la Țara Mamă. Dr. ec. Radu Gavrilă (Dej) apreciază efortul astriștilor năsăudeni și dejeni de a realiza acțiuni educative comune prin care să ne protejăm valorile moștenite de la înaintași, dar să promovăm și acțiuni moderne, tipice UE; Prof. dr. Ligia Dănilă (Beclean) a insistat pe tradiția schimburilor de experiență cu astriștii năsăudeni și beneficiul acestora. Conf. univ. dr. Maria Barbă (Cahul, R Moldova) aduce mulțumiri astriștilor năsăudeni care susțin acțiunile comune cu astriștii din Cahul, evidențiind eforturile președintei Floarea Pleș, a personalului de la Mănăstirea din Ilva Mare și a astriștilor ilveni; Conf. univ. dr. Denisa Manea remarcă relațiile deosebite dintre universitarii clujeni, filiala Năsăud și cei din Cahul, apreciind efortul fiecărei părți în schimburile de experiență pe care le-au organizat. Speră în continuitatea acestor activități deosebit de utile. Documentele Adunării și propunerile făcute sunt aprobate prin vot unanim. Președintele Asociațiunii – prof. univ. dr. Dumitru Acu a felicitat pe astriștii năsăudeni pentru reușitele lor, a adus mulțumiri autorităților locale pentru sprijin, înțelegere și susținere a fenomenului astrist, insistând pe activitățile pe care le poate promova Asociațiunea ASTRA, împreună cu Academia Română și alte instituții sau ONG-uri patriotice, în folosul țării. A prezentat mesajul Academiei și al astriștilor din Reghin, anunțând că Adunarea Anuală a Asociațiunii va avea loc la Alba Iulia (7-9 oct. 2016). Al. Știrbu (Bistrița) a propus schimbarea denumirii de „despărțământ”. Și-au achitat cotizația anuală astriștii din Josenii Bârgăului prin Mihai Beltag, din Rodna prin Iacob Gușă, din Posmuș prin Ioan Someșan, din Salva prin Filip Ana, din Bistrița (C.T. „Grigore Moisil”) prin Pampa Tudorica, din Romuli prin Gabi Herța, din Rebra prin Ștefan Bachiș, din Nepos prin Mircea Daroși. Astriștii din orașul Năsăud au depus cotizația anterior Adunării prin Gicu Andriescu, Livia Gavrilaș și Ioana Lăpușneanu. Alți cotizanți: conf. dr. Denisa Manea, insp. șc. Angelo Manea, dr. Al. Bar (Bistrița). Din totalul cotizației 30% a fost depus ASTREI Centrale prin președintele prof. univ.dr. D-tru Acu. S-a semnat în Cartea de Onoare a Despărțământului. Comisiile de lucru ale Adunării formate din Viorica și Ștefan Ghioc, Maria Deac, Vasile Cleja, Gabi Herța și Augustina Gușă și-au onorat cu cinste misiunea. Președintele Ioan Seni a oferit diplome de recunoștință celor merituoși. Masa festivă a celor 136 de participanți a avut loc la restaurantul „Sălăuța” și s-a bucurat de prestația artiștilor Genuca Ceuca, Liviuța Istrate și grupul ei de cântăreți, Cornelia Horobeț, Florin Persecă. Pe lângă Primărie și Casa de Cultură, Adunarea generală a mai fost susținută de dir. Dorel Sima, dir. Radu Marțian,, Gavrilă Salvan, Grigore Iuga și alți astriști binevoitori. Mulțumim tuturor.
17-18 februarie – la Măgura Ilvei, președintele Ioan Seni si secretarul Ovidiu Maghiar participau la conferința internațională „Arta medierii conflictelor”, cu Christel și Gunter Kaul din Germania, translator Leonida Pop.
20 febr. Casa de Cultură găzduia Concertul Orchestrei Camerata Transilvania, dirijor Petronius Negrescu, solist Claudiu Hontilă, având în repertoriu compoziții de Vivaldi și Mozart. Năsăudenii se bucură de progresele Casei de Cultură – director Silviu Rus, susținut de directorul Centrului Jud. de Cultură Dr. Gavril Țărmure.
22 febr. Clujul universitar o conducea la cele veșnice pe prof. univ. dr. Ariana Protase, soția academicianului Dumitru Protase. Printre cei care au fost alături de distinsul academician au fost și năsăudenii Ioan Mititean, Ovidiu Maghiar, familia Floarea și Lucian Vaida; Ioan Seni, Ioan Cârcu, Vasile Tutula, Ironim Marțian...
Aducem mulțumiri anticipate binevoitorilor care vor depune 2% din impozitul încasat de Stat în anul 2015, în contul Societății Culturale Despărțământul Năsăud al Astrei, CUI 18062707, cont deschis la Banca Comercială Năsăud: RO94RNCB0040148332330001.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5