Cerul şi Pământul s-au unit în rugăciune

„Înălţarea Domnului” şi „Ziua Eroilor”, în Parohia Rusu Bârgăului, n-au avut, poate, niciodată atâta încărcătură duhovnicească ca în acest an, simţindu-se, într-un mod special, prezenţa puterii Dumnezeieşti, care a poposit, pentru câteva ore, în mijlocul celor aflaţi la Sf. Liturghie, învăluind totul într-o strălucire neobişnuită şi aşternând o mângâietoare linişte şi pace sufletească greu de explicat.
În această mare Sărbătoare a „Înălţării Domnului” – Cerul şi Pământul s-au unit într-o sfântă rugăciune, făcându-ne să trăim, parcă aievea, momentul când Fiul lui Dumnezeu şi Om fiind, s-a urcat în Slava Sa cerească.
Credincioşii comunităţii din Rusu Bârgăului şi-au unit gândurile într-un glas de rugăciune în Sfânta Biserică, slăvind pe Dumnezeu cu luminată făclie a sufletului, mulţumind lui Hristos, în acelaşi timp, că i-a făcut părtaşi ai Sfintei Sale Înălţări.
După Sf. Liturghie, în profundă rugăciune şi ascultare de Dumnezeu, îmbrăcaţi în frumosul port popular, ce aminteşte de vremurile când înaintaşii îl purtau cu mândrie şi respect, şi-au însoţit preotul într-o scurtă procesiune la Monumentul Eroilor. Aici s-a oficiat parastasul de pomenire şi s-au rostit alese rugăciuni ca Dumnezeu să primească jertfa tuturor eroilor.
Se cuvine să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru inspiraţia Divină, că m-a făcut instrumentul prin care a lucrat, ca să ridice acest modest monument, în parcul din faţa şcolii, spre cinstirea bravilor bărbaţi ai comunităţii, căzuţi în cele 2 războaie mondiale, în semn de recunoştinţă. Acest monument sfinţit de către ierarh şi un sobor de preoţi îi va ţine mereu vii printre noi, de aceea se poate spune că, la Rus, eroii nu vor muri niciodată.
„Eroii nu mor niciodată” este o sintagmă născută dintr-un adevăr susţinut de dubla realitate a pronumelor personale: „Ei” şi „Noi”.
Ei, cei ce vin din adâncul istoriei şi-au asigurat nemurirea pe care nici cele mai născocitoare minţi nu le-o poate anula deoarece stau mărturie faptele lor măreţe, dorinţa fierbinte de libertate, de dreptate, credinţa neclintită în Dumnezeu, curajul pentru apărarea gliei străbune dus până la jertfa supremă.
Noi avem obligaţia să menţinem aprinsă flacăra nemuririi lor folosind orice prilej de a-i aduce în prezent, nelăsând să se aştearnă uitarea şi tăcerea peste ei şi făcându-i cunoscuţi şi cunoscând sacrificiile lor, să păstrăm vie admiraţia, respectul şi recunoştinţa generaţiilor actuale şi a celor ce vor veni faţă de eroii pentru care nici cuvintele limbii, nici florile ţării nu-s suficiente să le mulţumim. De aceea, plasarea monumentului la şcoală n-a fost întâmplătoare pentru că elevii mereu vor presăra pe-a lor morminte ale laurilor flori…
Aducerea lor acasă, pe cele 2 plăci a fost un moment de emoţie udat cu lacrimi, dar şi cu bucuriile rudeniilor ce au compensat tot efortul meu. „Văduva Ravica Bugnar (Tălaoia) a spus plângând: „N-am crezut că voi trăi să văd această minune la noi. Mare eşti, Doamne!”
Acest pământ sfinţit cu sângele şi osemintele lor ne înfioară şi ne aduce aminte de prorocul care exclama: „… cu adevărat pământ sfânt este acesta…”.
Hristos a răscumpărat cu sânge Dumnezeiesc neamul omenesc şi i-a dat deplină libertate în viaţă.
Eroii au urmat pilda jertfei Mântuitorului, lăsând casă, familie, plugu-n brazdă şi au apărat cu sângele lor glia, credinţa, limba, libertatea… date, în dar de către Dumnezeu.
Potrivit dicţionarului, noţiunea de erou este foarte cuprinzătoare, însă, uneori se reduce la eroii celor două războaie mondiale, dar mai sunt şi eroii grăniceri din Rus, din războaiele cu Napoleon, anul 1848, atâţia anonimi sacrificaţi de-a lungul zbuciumatei istorii de către stăpânii acestei aşezări, fie în războaiele pentru coroana Transilvaniei, fie în supliciile aplicate ca să „tacă”…, năvălirile barbare, care n-au ocolit comunitatea noastră şi atâtea jertfe… Repet şi acum că numărul eroilor din Rus este foarte mare şi nu poate fi cuprins într-o cifră.
Pentru aflarea eroilor din cele două războaie mondiale am cercetat câteva săptămâni documentele Arhivei judeţene, apoi am verificat prin familiile lor şi prin cei vârstnici.
Consider demn de apreciat efortul celor care ridică o troiţă, un monument, mai ales când te autosponsorizezi, pe care să se scrie doar „În memoria eroilor satului”, care cuprinde eroii din toate timpurile şi locurile.
După Revoluţie, când m-am implicat în această acţiune, prioritar era profitul nu „istoria”.
Mulţumesc acum inspectorilor generali care atunci când le-am cerut aprobarea pentru ridicarea unui monument mi-au spus: „nu doar vă aprobăm, ci vă şi felicităm pentru asemenea preocupări generoase”.
Cu aleasă consideraţie ne aplecăm frunţile în faţa eroilor grăniceri care ne-au lăsat o mare moştenire: religia ortodoxă, limba, libertatea, acest colţ de rai – o avere imensă, fiind cea mai bogată comunitate din Ţara Bârgăului.
Moştenirea lăsată au plătit-o cu preţul vieţii, cu râuri de sânge, ca să asigure Sfintei Biserici, şcolii şi urmaşilor lor viaţă tihnită, fără nevoi, să nu fie umiliţi de nimeni, niciodată…
Patrimoniul istoric al comunităţii Rusu Bârgăului, lăsat de ei, cuprindea: 11 munţi, din care unul s-a vândut, iar lemnul pădurilor, exploatat sălbatic; avea terenuri şi sute de hectare de păşune, acum mai sunt câteva zeci de hectare; sunt 7 clădiri grănicereşti (Sf. Biserică şi Casa parohială, şcoala cu două corpuri, sediul Primăriei fostei comune grănicereşti Borgo Rus, cu anexele, care au fost demolate, foarte vechi, de 100 şi peste 200 de ani, căminul cultural, cooperativa mixtă, la care bunicii, părinţii au fost acţionari – concesionate). Toate acestea sunt istorie, vorbesc despre obârşia şi identitatea noastră, de cumpătarea şi grija eroilor şi strămoşilor, care au lăsat urmaşilor Poruncă Sfântă să apere moştenirea cu puterea minţii.
„Vai de cei ce înstrăinează din această moştenire; Vai de cei ce se fac complici la înstrăinarea ei, că mare păcat săvârşesc în faţa lui Dumnezeu, a istoriei şi a strămoşilor.
Glasul eroilor poate se va auzi din inima Pământului, pentru că „Eroi au fost, eroi sunt încă/Şi-ar fi în neamul românesc”…
Prof. Rafila Mureşan

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5