A cincea rectificare bugetară a bugetului județean. Fonduri pentru DGASPC, Spitalul Județean, refacerea infrastructurii afectate de inundații

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va dezbate, în ședința extraordinară de luni, proiectul de hotărâre privind a cincea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020.

         Demersul vine ca urmare a repartizării de sume pentru Județul Bistrița-Năsăud în vederea asigurării finanțării serviciilor din sistemului de protecție a copilului și a finanțării centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, respectiv pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr.5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, aprobată prin Legea nr.115 din 8 iulie, rectificată în Monitorul Oficial nr.652 din 23 iulie 2020 și repartizării de sume primite din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale conform Hotărârii Guvernului nr.554 din 16.07.2020 și Hotărârii Guvernului nr.571 din 22.07.2020, în vederea efectuării unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse. Drept urmare, este necesară majorarea cu suma de 16.447 mii lei a veniturilor bugetului județului Bistrița-Năsăud pe anul 2020.

În plus, în structura cheltuielilor, având în vedere solicitările structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a instituțiilor subordonate, vor fi efectuate o serie de modificări.

Astfel, pentru asigurarea funcționării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, vor fi majorate creditele bugetare cu suma de 9.000 mii lei, din care 6.590 mii lei la „Cheltuieli de personal” și 2.410 mii lei la „Bunuri și servicii.

Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistrița va beneficia de 300 mii lei, pentru efectuarea unor lucrări apărute în execuția lucrărilor pentru finalizarea obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare internat P+3E situat în Bistrița, B-dul Independenței nr.23.

 În scopul punerii în valoare a monumentului istoric – Castel Teleki – din localitatea Posmuș și a domeniului aferent acestuia, se va aloca suma de 476 mii lei pentru răscumpărarea concesiunii terenului în vederea rezilierii Contractului de concesiune existent.

 În vederea achiziționării unui teren pentru construirea în județul Bistrița-Năsăud a unei locuințe maxim protejate pentru tinerii adulți cu handicap, în urma încheierii Convenției de Asociere între Județul BistrițaNăsăud, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și Fundația Hope and Homes for Children România aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr.69/2020, se va repartiza suma de 255 mii.

Serviciul managementul investițiilor publice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a solicitat alocarea de fonduri pentru „Casa de tip familial situată în municipiul Bistrița, localitate componentă Unirea, str. Slătiniței nr.2E” – cu suma de 300 mii lei necesară asigurării utilităților până la limita proprietății și pentru „Întocmire documentație tehnico-economică faza DALI în vederea reabilitării corpurilor de clădire în care își desfășoară activitatea Laboratorul TBC și Arhiva Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” - cu suma de 50 mii lei necesară pentru reabilitarea și modernizarea clădirii în vederea desfășurării activității în condiții optime și pentru reducerea consumurilor energetice.  

În urma alocării de sume pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020, conform Hotărârii de Guvern nr.554 din 16.07.2020 și Hotărârii de Guvern nr.571 din 22.07.2020, vor fi majorate cu 2.530 mii lei creditele bugetare pentru secțiunea de funcționare.

Având în vedere situația specială în care se vor organiza și desfășura alegerile locale, în contextul pandemiei existente, este prevăzută suma de 2.325 mii lei pentru dotarea biroului electoral de circumscripție județeană, inclusiv cu materiale sanitare de protecție.

De asemenea, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud privind înființarea și înscrierea echipei de handbal feminin din cadrul clubului în Divizia A, sezonul competițional 2020-2021, se solicită alocarea de fonduri suplimentare în sumă de 873 mii lei pentru asigurarea unui buget estimativ de organizare și funcționare pentru: taxă anuală de înscriere în sezonul competițional 2020-2021 conform Regulamentului Federației Române de Handbal, taxă privind grila de formare și grila de transfer pentru sportivele de Divizia A prevăzute în Regulamentul de Transfer al Federației Române de Handbal, remunerație conform contract de activitate sportivă pe ramură de handbal Divizia A, cheltuieli arbitraj pentru participarea la competiții naționale de handbal desfășurate acasă (arbitrii Federația Română de Handbal, observator federal, arbitrii locali Asociația Județeană de Handbal), cheltuieli de deplasare (cazare, masă, transport, alte cheltuieli) pentru participarea echipei și a staff-ului tehnic la competiții interne conform programului stabilit de Federația Română de Handbal, achiziția echipamentului echipei de handbal feminin Divizia A și a staff-ului tehnic, precum și alte cheltuieli privind desfășurarea activității sportive pentru Divizia A din cadrul clubului, respectiv materiale sportive, servicii de asistență medicală, servicii de pază și protecție conform regulamentelor FRH.

Nu în ultimul rând, Spitalul Județean de Urgență Bistrița solicită majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, cu suma de 4.572 mii lei, urmare a actelor adiționale de suplimentare a sumelor contractate inițial cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5