Vicepreşedintele Vasile Puica: Peste 56% din bugetul judeţului va fi destinat investiţiilor

Consiliul Judeţean a aprobat, în unanimitate, proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2018. „Toate eforturile care s-au făcut, toate realizările la nivelul judeţului sunt şi munca dumneavoastră. Vreau să vă felicit pentru modul sincer şi activ în care aşi participat la realizarea unor obiective ale judeţului, la luarea unor decizii importante pentru judeţul nostru. Toate eforturile noastre sunt şi vor fi puse în slujba şi pentru binele cetăţeanului”, a transmis în debutul şedinţei, Vasile Puica vicepreşedintele Consiliului Judeţean.

Astfel, pentru anul 2018 veniturile totale prognozate în bugetul local însumează 417, 304 milioane lei și asigură atât finanțarea secțiunii de funcționare cât și finanțarea secțiunii de dezvoltare. De cealaltă parte, cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2018 sunt în sumă de 434,476 milioane lei, diferenţa reprezantând-o excedentul de anul trecut de peste 17 milioane lei. Comparativ cu anul trecut când veniturile şi cheltuielile au fost de aproximativ 200 milioane lei, la începutul anului, bugetul judeţului din acest an este de două ori mai mare.

La cheltuieli, pentru secţiunea de funcţionare este alocată suma de 190,140 milioane lei, din care peste 94 milioane lei merg spre asistenţă socială. În scfhimb, pentru secţiunea de dezvoltare, cheltuielile însumează 244,336 milioane lei.

Cea mai mare sumă este direcţionată la Transporturi – drumuri şi poduri. Peste 232 milioane lei reprezintă investiţiile în infrastructura rutieră, Consiliul Judeţean având în implementare atât proiecte cu finanţare europeană, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Drumul Poarta Transilvaniei, dar şi cu finanţare guvernamentală, în cadrul etapei a II-a din PNDL.

Pentru asistenţă socială a fost direcţionată suma de 114.621 milioane lei, aici fiind cuprinse sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor alocate prin legea bugetului de stat pentru susținerea sistemului de protecție a copilului în sumă de 13.646 mii lei,  pentru susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap în sumă de 9186 mii lei şi pentru cămine pentru persoane vârstnice cu suma de 119 mii lei. Suma de 4.578 mii lei se asigură din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor cu asistenţa socială în această instituţie. De asemenea, ca sursă de finanțare a DGASPC Bistriţa-Năsăud se cuprind și subvențiile de la bugetul de stat  în sumă de 87.092 mii lei alocate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap aflate în sistemul de protecție socială asigurat de DGASPC Bistriţa-Năsăud, precum și subvențiile de la alte bugete care se achită de primării pentru susținerea persoanelor aflate în sistemul de protecție socială al DGASPC Bistriţa-Năsăud și care nu au familie sau venituri care să acopere integral costurile pentru întreținerea acestora.

La capitolul Învăţământ - finanțarea unităților de învățământ special, susținerea Programului pentru școli al României și bursele acordate elevilor cu rezultate deosebite – este prevăzută suma de 11,164 milioane lei.

        Pentru cultură şi religie, bugetul de cheltuieli are prevăzută suma de 38,873 milioane lei, din care  2 milioane lei pentru Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc”, 4,515 milioane lei pentru Complexul Muzeal şi 8,234 milioane lei pentru Centrul Judeţean pentru Cultură. O altă sumă importantă  - 12,272 milioane lei - merge în zona monumentelor, fiind vorba de proiectul de restaurare a Castelului de la Posmuş. Activităţile sportive vor beneficia de o finanţare de 4,550 milioane lei, pentru echipa de handbal feminin şi Crosul Gabriela Szabo. La caest capitol, intră şi plata salariilor pentru personalul neclerical, în sumă totală de 5,854 milioane lei, pentru 315 persoane, dar şi susținerea unor servicii culturale sau religioase cu suma de 1,450 milioane lei, din care 600 mii lei pentru susţinerea unităţilor de cult prin sprijin financiar acordat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002  şi 850 mii lei pentru alte servicii culturale (asociaţii şi fundaţii şi acordare premii elevilor cu rezultate deosebite).

Pentru Spitalul Judeţean, Consiliul Judeţean îşi propune alocarea a 4 milioane lei, atât pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, cât şi pentru cheltuieli de capital.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5