Clubul Sportiv Gloria 2018 Bistrița-Năsăud va avea secții de handbal, oină și atletism

Înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud, persoană juridică de drept public, instituție publică de interes județean aflată în subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud, începând cu data de 1 mai 2018, va fi dezbătută în ședința ordinară de miercuri.  Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud se  organizează și funcționează ca un club polisportiv și are secții pe ramură de sport la handbal, oină și atletism. Clubul va fi înscris ca structură sportivă în Registrul sportiv organizat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului. Sediul social al instituției publice se află în municipiul Bistrița, str.Piața Petru Rareș, nr.1-2, et.1, camera 6, județul Bistrița-Năsăud.

Scopul Clubului Sportiv "GLORIA 2018" Bistrița-Năsăud îl constituie organizarea și administrarea de activități sportive pentru comunitate, inclusiv a activităților de performanță, selecţie, pregătire și participare la competiţii interne și internaţionale. Pentru funcţionarea noii instituţii publice va fi aprobată organigrama, statul de funcţii, precum și regulamentul de organizare şi funcţionare.

Structura organizatorică a clubului sportiv va fi constituită din organul de conducere deliberativ, respectiv Consiliul de administrație; conducerea executivă asigurată de un director şi aparatul funcțional care cuprinde: Compartimentul coordonare secții pe ramură de sport, marketing, comunicare și organizare competiții, Compartimentul financiar-contabilitate, administrativ și resurse umane şi Compartimentul achiziții publice, secretariat și relații publice.

Numărul de posturi propus  pentru funcţionarea structurii sportive este de 6 posturi, din care un post de conducere şi 5 de execuţie. Personalul din cadrul clubului sportiv are calitatea de personal contractual, angajarea acestora realizându-se prin concurs, conform legislaţiei în vigoare. Salarizarea se va face în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Consiliul de Administrație va avea în compnenţă pe directorul Clubului Sportiv  "GLORIA 2018" Bistrița-Năsăud; trei consilieri județeni desemnați de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud prin hotărâre şi un reprezentant al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud desemnat prin dispoziție.

Potrivit documentaţiei, cadrul legal care permite susţinerea sportului de către Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud prin înfiinţarea unei structuri sportive este Legea nr.69/2000-Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea clubului sportiv se asigură din subvenţii de la bugetul local al judeţului Bistriţa-Năsăud şi din venituri proprii.

Pentru asigurarea funcţionării clubului, după înscrierea structurii sportive în Registrul sportiv din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, se va efectua  o rectificare bugetară în vederea asigurării fondurilor necesare.

„Propunerea înfiinţării clubului sportiv în subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsaud este justificată şi de faptul că, în ultimii ani, consiliul judeţean s-a implicat activ în susţinerea sportului prin contractele de susţinere financiară acordate echipei de handbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal Bistrita, prin alocarea de sume pentru domeniul sport, în cadrul proiectelor acordate prin finanțări nerambursabile, precum și prin participarea în calitate de organizatori sau coorganizatori la diferite competiţii internaţionale care au contribuit la promovarea judeţului pe plan național şi internaţional.

Prin politica adoptată pentru domeniul sport, Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud a  promovat cu prioritate ramurile/ disciplinele sportive de tradiţie la noi în judeţ, respectiv handbal şi atletism, încercând totodată să aducă în actualitate şi un sport declarat în anul 2014 ca fiind sport naţional, respectiv oina, pentru care este aprobat, Programul naţional "Redescoperă oina". În vederea promovării jocului de oină ca sport naţional al României, Programul naţional "Redescoperă oina" poate fi sprijinit de stat, de structuri ale administraţiei centrale, de organizaţii neguvernamentale şi de structuri ale administraţiei locale”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.  

 

 

.

Comentarii

22/04/18 22:00
Gavrilă N. Moldovan

După cum se vede pare o cacealma politică pentru a înființa posturi călduțe pentru clientela și cumetrenia politică. Inițial s-a discutat despre resucitarea fotbalului bistrițean, susținerea echipei ACS Dumitra pentru promovarea în Liga a III-a și fuziune, rerspectiv mutarea echipei pe stadionul „Jean Pădureanu” . Hanbal avem, iar de oină și de atletism ni se cam „fâlfâie” deocamdată.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5