Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale

Comunicat de presă

Directorul coordonator al Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale, d-nul Tanco Petronel Claudiu, informează că programul de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, in baza OUG nr. 5/2003 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, precum si a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, modificată prin OUG 106/2009 şi Legea nr.358/2009, a demarat începând cu luna noiembrie 2009.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se acordă in conformitate cu dispoziţiile legale, în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, lunar, in functie de incadrarea in grilele de venituri (de la 0 la 615 lei), în cuantum de 15 lei până la 262 lei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite, dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece.

In judetul nostru, numarul beneficiarilor de ajutor de incalzire cu gaze naturale este de 13.354, suma solicitata plăţii acestui ajutor, pentru luna noiembrie fiind de 45.335 lei.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiază de un ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, in functie de venitul net pe membru de familie care nu trebuie sa depaseasca 615 lei. Cuantumul ajutorului acordat este de la 15 lei până la 155 lei.

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri este de 58 lei.

Situaţia centralizatoare cuprinzând dispoziţiile primarilor privind cuantumul ajutorului acordat fiecarei familii sau persoane singure în functie de veniturile medii nete lunare, se transmite lunar agenţiilor teritoriale, pentru luna anterioară, in vederea solicitarii necesarului de credite bugetare în vederea plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Sumele primite de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sunt transferate de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale agenţiilor teritoriale, iar acestea le transmit bugetelor locale ale societaţilor comerciale şi unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se efectuează de către reprezentanţii primariilor, lunar, pentru fiecare lună a sezonului rece.

Avand in vedere cele de mai sus comunicam celor 39.780 de beneficiari ai ajutorului de incălzire a locuinţei cu lemne cărbuni, sau combustibili petrolieri că au fost transferate Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale sumele necesare plaţii, în cuantum de 1.650.518 lei, urmând a se distribuii astazi sumele necesare fiecarei primării pentru a se face plăţile către beneficiari.

Director coordonator

Tanco Petronel Claudiu

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5