COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere adresa Preşedintelui Agenţiei Naţionale Pentru Prestaţii Sociale nr.7221/24.09.2009 şi adresa MMFPS nr. 2066/21.09.2009 referitoare la acordarea ajutoarelor pentru încălzire pentru sezonul rece 2009 – 2010, pentru buna desfăşurare a implementării unor programe de asistenţă socială care sunt finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

A. Cu privire la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Potrivit Notei semnată de domnul Marian Sârbu, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2009 – 31 martie 2010, deoarece prin Legea nr.18/2006 a bugetului de stat pentru anul 2009, în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu este asigurată suma necesară pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, solicitată pentru sezonul rece noiembrie 2009 – martie 2010 şi pentru a nu anula un drept care se acordă familiilor cu venituri reduse, plata acestor ajutoare se va realiza lunar şi nu în sumă totală la începutul sezonului rece cum este reglementat în prezent.

B. Cu privire la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

Începând cu data de 1 octombrie 2009, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.70 din 16 iulie 2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Contractul-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici a fost modificat, trecând de la citirea lunară a contoarelor la citirea la 3 luni a consumului. În acest sens, principalii furnizori de gaze naturale s-au adresat Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru a se găsi o nouă modalitate de plată a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței.

În data de 16.09.2009 au fost invitaţi la minister, pentru unele discuţii, reprezentanţi ai GDF Suez şi E-ON Gas România. În cadrul discuţiilor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a prezentat posibilităţile legale de plată a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale ținând cont de regulile care guvernează acordarea de credite bugetare din bugetul de stat.

Astfel, ca modalitate de plată a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, se popune:

plata integrală a valorii ajutorului pentru beneficiarii la care se aplică facturarea pe baza consumului efectiv;

plata lunară în proporţie de 60% din valoarea ajutorului pentru beneficiarii la care se aplică facturarea pe baza consumului estimat cu decontarea la 3 luni (regularizare) a restului de plată până la valoarea consumului sau, după caz al valorii ajutorului.

Plafonul de venituri şi cuantumurile ajutoarelor pentru cele trei sisteme de încălzire rămân neschimbate, respectiv la nivelurile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.1286/2008.

DIRECTOR COORDONATOR,

TANCO PETRONEL CLAUDIU

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5