Consiliul Judeţean a aprobat construirea Complexului Sportiv de către CNI. Cofinanţare de un milion de lei pentru utilităţi şi sistematizarea terenului

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a aprobat, în şedinţă extraordinară, construirea obiectivului de investiții ”Complex Sportiv localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița”, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., și însușirea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții.

         De asemenea, aleşii judeţeni au aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului, teren proprietatea UAT Județul Bistrița-Năsăud în suprafață de 30.166 mp, în vederea şi pe perioada construirii de către „C.N.I.” – S.A. a Complexului  Sportiv.

Potrivit hotărârii adoptate, Consiliul Judeţean va asigura finanțarea din bugetul județului Bistrița-Năsăud a cheltuielilor în sumă de 1,054,250.82 lei (inclusiv TVA) pentru asigurarea racordurilor la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) și sistematizarea terenului. Valoarea investiţiei, conform documentaţiei tehnice, depăşeşte 90 milioane lei, însă preţurile finale vor fi date în urma procedurii de achiziţie publică.  

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. Nu în ultimul rând, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani.

         “Este important că am făcut un pas important astăzi spre construcţia unei noi săli sportive”, a spus preşedintele CJ, în plenul Consiliului Judeţean.  

***

Procedurile pentru realizarea Complexului Sportiv au fost deja demarate, în prezent fiind elaborat studiul de fezabilitate aferent acestuia.

Prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1095 din 15.02.2019, a fost aprobată Lista – sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului ”Complexuri sportive”, iar la poziția 14 din listă este prevăzut obiectivul de investiții ”Complex sportiv localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”.

         Prin tema de proiectare se solicită realizarea unei săli multifuncționale – Săli Polivalente cu o capacitate de minim 2675 de locuri, cu anexe sportive și tehnice aferente, cu dotări complementare de alimentație publică, spații comerciale închiriabile, locuri de parcare, în condițiile unei utilizări flexibile, și amenajarea unor terenuri de sport exterioare, cum ar fi pistă de alergare, două terenuri de handbal și un teren de baschet, cu respectarea normelor în domeniu care permit omologarea sălii la standarde naționale și internaționale și organizarea unei mari varietăți de competiții sportive, concerte și alte activități.

 

***

 

         Strategia de dezvoltare durabilă viitoare a județului Bistrița-Năsăud susține crearea de noi spații pentru desfășurarea evenimentelor sportive, recreere, evenimente culturale, prin realizarea unui complex sportiv care va include o sală de sport multifuncțională, în care se vor putea desfășura sporturi multiple și competiții sportive la nivel național și internațional, activități culturale, concerte, simpozioane, expoziții, etc.

Județul Bistrița-Năsăud și Municipiul Bistrița sunt recunoscute ca puncte de reper în sportul românesc prin evoluția echipelor și a sportivilor bistrițeni de-a lungul timpului, în ultimii ani remarcându-se evoluția echipei de handbal feminin CS ”GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, a sportivilor care își desfășoară activitatea la Centrul Olimpic de Tenis de Masă Bistrița-Năsăud, dar și a unor competiții sportive precum Campionatul Mondial de Culturism și Fitness sau Cupa Județului Bistrița-Năsăud la handbal feminin. În prezent în municipiul Bistrița există o sală polivalentă cu o capacitate de mai puțin de 1000 de locuri, care limitează  desfășurarea unor activități sportive de o anumită anvergură și posibilitatea pregătirii echipelor sportive de performanță.

Prin investiția de față se are în vedere asigurarea unor condiții optime pentru desfășurarea de activități sportive, posibilitatea organizării unor competiții internaționale oficiale majore, a pregătirii echipelor sportive de performanță. Prin realizarea unui astfel de obiectiv se vine în întâmpinarea nevoii sociale identificate la nivel național de creare a unei infrastructuri care să dezvolte sportul de masă şi să satisfacă cerințele de pregătire sportivă și de organizare a evenimentelor din acest sector. În inițierea unui astfel de demers s-a ținut cont de numărul spațiilor special amenajate, destinate practicării sporturilor, care este insuficient în raport cu necesitățile reale ale societății.      

Lipsa infrastructurii sportive în conformitate cu normele europene împiedică, din motive logistice, participarea echipelor sportive la competiții internaționale întrucât acestea au nevoie, în pregătire, de respectarea unor standarde de calitate atât pentru antrenamente cât şi pentru spațiile în care se desfășoară acestea.

Activitățile specifice se adresează în egală măsură copiilor, tinerilor, dar şi adulților, promovând întărirea stării de sănătate a populației, petrecerea timpului liber în mod plăcut şi util și nu în ultimul rând performanța sportivă. Pe lângă activitățile culturale și sportive de mare impact social, se pot asigura și activități specifice în vederea popularizării sportului, precum și remarcarea pe plan național și internațional a zonei, atragerea de turiști români și străini, la evenimentele respective.

Pentru ca în municipiul Bistrița să se desfășoare activități sportive și culturale în cele mai bune condiții, atât din punct de vedere al spațiului cât și din punct de vedere al fluxurilor specifice unor astfel de activități este necesară realizarea unui obiectiv socio-cultural-sportiv la standarde corespunzătoare cerințelor actuale.

Principalele obiective care doresc a fi obținute prin realizarea acestei investiții sunt creșterea gradului de participare activă a populației de toate vârstele la activități sportive cu caracter permanent în interesul ridicării și păstrării nivelului de sănătate individuală, îmbunătățirii gradului de coeziune, integrare și încredere socială, creșterea gradului de practicare a activităților sportive cu precădere în rândul copiilor și tinerilor în scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și responsabili, creșterea nivelului și calității reprezentării României la cele mai înalte competiții sportive de performanță.

Obiectivul specific al proiectului constă în realizarea unui Complex sportiv ce va deservi activitatea sportivă și competițională la nivel profesionist, precum și activități socio-culturale și de agrement pentru publicul larg.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5