“Construirea și dotarea a 3 case de tip familial și unui centru de zi în Cartierul Podirei, Orașul Beclean"

Comunicat de presă

Data:8.04.2020

 

Titlu “Construirea și dotarea a 3 case de tip

familial și unui centru de zi în Cartierul Podirei, Orașul Beclean"Beneficiarul DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI - BISTRIȚA-NĂSĂUD cu sediul social in Municipiul Bistrița, Str. Sucevei nr. 1-3, judetul Bistrița-Năsăud, cod postal 420099, România, derulează proiectul “Construirea și dotarea a 3 case de tip familial și unui centru de zi în Cartierul Podirei, Orașul Beclean", cod SMIS 129870, aferent Contractului de finanțare Nr. 5134 / 28.02.2020, finantat prin : REGIO-Programului Operational Regional 2014-2020 (POR 2014-2020), ), Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 4.649.686,52 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.562.816,52 lei, din care 3.193.971,50 lei contribuţie FEDR şi 1.277.588,62 lei contribuţie naţională.

Locul de implementare al proiectului: Regiunea de dezvoltare NORD-VEST, Județul Bistrița-Năsăud, Localitatea de implementare proiect Orașul Beclean, Adresă : nr. 47, Cartier Podirei, Aleea 8 (numarul cadastral/topografic 29355) ,nr. 38, Cartier Podirei, Aleea 8 ( numarul cadastral/topografic 29356) , teren intravilan cu numarul cadastral/topografic 29373 si teren intravilan cu numarul cadastral/topografic 29374 .

Data de început a proiectului : 13.03.2019

Data de finalizare a proiectului : 31.08.2021

Obiectivul general al proiectului este dat de dezvoltarea, modernizarea și diversificarea accesului copiilor/tinerilor dezinstituționalizați, la servicii sociale prin crearea și modernizarea infrastructurii la scară mică și prin asigurarea unui climat favorabil dezvoltării fizice, mintale, spirituale, morale și sociale în cadrul comunității de la nivelul orașului Beclean.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Închiderea Centrului de plasament de tip familial pentru copii Beclean, extinderea și diversificarea serviciilor sociale prestate cu

servicii sociale :codul 8790 CR-C-I ( case de tip familial) pentru fiecare casa de tip familial și 8891 CZ-C-IV (Centru de zi

pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului în familie), ocuparea unui loc de munca vacant.

2. Construirea și dotarea a 3 case de tip familial pentru 36 de copii/tineri în localitatea Beclean.

3. Construirea și dotarea unui Centru de zi pentru pregatirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie, în localitatea Beclean pentru 20 de copii/tineri in localitatea Beclean.

 

Rezultate aşteptate:

1. 1 centru de plasament închis, 2 servicii sociale nou înființate, 1 loc de muncă ocupat;

2. 3 case de tip familial construite și dotate și 1 centru de zi construit și dotat în localitatea Beclean;

3. 36 de copii/tineri dezinstituționalizati beneficiază de serviciul social de tip familial, 20 de copii/tineri/lună beneficiază de

programul de pregătire și sprijinire a integrării sau reintegrării copilului în familie.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5