Cursuri de formare a OFIȚERILOR/SUBOFIȚERILOR în activitate!

Comunicat de presă

🔺Vă puteţi înscrie pentru 53 de locuri la cursul de formare a OFIȚERILOR în activitate după cum urmează:

🔶15 locuri la Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în armată, București;

🔶38 de locuri la Școala de instruire pentru logistică „General-maior Constantin Constantiniu”, Chitila

🔹29.05 - 30.06.2023 - perioada de înscriere a candidaților;

🔹06.06 - 07.07.2023 - selecția candidaților.

🔴CRITERII DE RECRUTARE:

✅Vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare.

✅Studii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă, cu specializarea/programul de studii corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare.

✅Vechime:

- pentru candidaţii care sunt militari în activitate în cadrul MApN: cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri sau soldaţi/gradaţi profesionişti, în activitate (calculată de la data absolvirii studiilor militare/cursurilor de formare, respectiv a programului de instruire, şi până la data începerii cursului de formare a ofiţerilor în activitate) ȘI să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin "Foarte bun";

- pentru candidaţii civili, în rezervă sau din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: 3 ani experiență în domeniul studiilor de licenţă (să facă dovada că au lucrat cel puțin 3 ani în domeniul studiilor cerute).

❗️Se pot înscrie candidaţii care provin din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate sau în rezervă, al SGP în activitate sau în rezervă, precum şi din rândul civililor din cadrul şi din afara M.Ap.N.

🔺Vă puteţi înscrie pentru 635 de locuri la cursul de formare a SUBOFIȚERILOR în activitate după cum urmează:

🔶Pentru 345 de locuri la Școala de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” din Pitești, astfel:

- INFANTERIE (200 de locuri) - se pot înscrie NUMAI soldații/gradații profesioniști din MApN.

- INFANTERIE MARINĂ (10 locuri) - se pot înscrie NUMAI soldații/gradații profesioniști din MApN.

- VÂNĂTORI DE MUNTE (20 de locuri) - se pot înscrie NUMAI soldații/gradații profesioniști din MApN.

- CERCETARE (110 locuri) - se pot înscrie NUMAI soldații/gradații profesioniști din MApN.

- INFORMAȚII MILITARE (5 locuri) - se pot înscrie NUMAI soldații/gradații profesioniști din DGIA.

29.05 - 13.10.2023 - perioada de înscriere a candidaților;

03.07 - 27.10.2023 - susținerea probelor de selecție.

🔶35 de locuri la Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informațiilor și Apărare Cibernetică din Sibiu -TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI:

29.05 - 10.11.2023 - perioada de înscriere a candidaților;

03.07 - 24.11.2023 - susținerea probelor de selecție.

🔶20 de locuri la Școala de Instruire pentru Logistică „General-maior Constantin Constantiniu” din Chitila - CĂI FERATE:

29.05 - 13.10.2023 - perioada de înscriere a candidaților;

03.07 - 27.10.2023 - susținerea probelor de selecție.

🔶140 de locuri la Centrul de perfecționare medico-militară din Sibiu - SANITAR:

25.05 - 30.07.2023 - perioada de înscriere a candidaților;

03.07 - 11.08.2023 - susținerea probelor de selecție.

🔶30 de locuri la Centrul de instruire pentru muzici militare - MUZICI MILITARE:

29.05 - 14.07.2023 - perioada de înscriere a candidaților;

04 - 29.07.2023 - susținerea probelor de selecție

🔶65 de locuri la Școala de instruire a forțelor pentru operații speciale - PARAȘUTIȘTI și PARAȘUTIȘTI COMANDO

29.05 - 10.10.2023 - perioada de înscriere a candidaților;

03.07 - 27.10.2023 - susținerea probelor de selecție.

🔴CRITERII DE RECRUTARE pentru cursul de formare a SUBOFIȚERILOR în activitate:

✅Vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare.

✅Studii: ❗️absolvenţi ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și ai învățământului postliceal sau universitar de specialitate.❗️

✅Vechime:

- pentru candidaţii care sunt militari în activitate în cadrul MApN: cel puţin 1 an vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate (calculată de la data absolvirii programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare a ofiţerilor în activitate) ȘI să fi fost apreciat în ultimul document de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin "Foarte bun";

- pentru candidaţii care provin din rândul persoanelor care nu au grad de cadru militar în rezervă: 1 an experiență în domeniul studiilor necesare, corespunzătoare specialității militare (să facă dovada că au lucrat cel puțin 1 an în domeniul studiilor cerute).

Pentru mai multe detalii privind condițiile și criteriile de recrutare și selecție corespunzătoare fiecărei categorii de personal militar accesați legislația de specialitate disponibilă aici ➡https://www.recrutaremapn.ro/reglementari.php

🔴ÎNSCRIERE:

Înscrierile se fac online la https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php sau venind personal, la biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Bistriţa-Năsăud situat în Bistriţa, B-dul Republicii Nr. 3-5 sau la tel. 0263211271/ 0744699021.

🔵SELECȚIA aptitudinală constă în parcurgerea:

- probelor psihologice (test de aptitudini, de personalitate și situațional);

- probelor fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 45 sec. ; alergare pe distanța de 2000 m cu baremul de 9 min. și 45 de sec.);

- interviul de evaluare finală.

🔵CONCURSUL DE ADMITERE

Pentru informații despre calendarul examenelor de admitere și probele de concurs, consultați metodologiile de admitere și ghidurile emise de către unitățile/instituțiile organizatoare ale concursurilor de admitere (le găsiți pe site-urile unităților/institutiilor sau afișate la sediile acestora, precum și la birourile informare-recruatre).

 ÎNTOCMIT 

Căpitan IULIAN-EMIL DĂMĂCUŞ

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5