Cursuri de formare profesională a adulţilor prin AJOFM BN

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud, prin Centrul de Formare Profesională Bistriţa şi alţi furnizori autorizaţi, realizează formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi a persoanelor angajate care doresc să dobândească o nouă calificare.

Cursurile de calificare organizate de A.J.O.F.M. B.N. au durata de 10-20 săptămâni, în raport de nivelul de calificare pe care îl presupune ocupaţia (calificarea) respectivă.

Finanţarea activităţii de formare profesională se face din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele categorii de persoane :

1) şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi,

2) persoane care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ sau după satisfacerea stagiului militar,

3) persoane care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie,

4) persoanele încadrate în muncă, la revenirea din concediul pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respective 3 ani în cazul copilului cu handicap,

5) persoanele care au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate,

6) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indicatorul social de referinţă şi a care sunt înregistrate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă,

7) persoanele care execută o pedeapsă privată de libertate, în locuri de detenţie anume destinate, şi care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei.

Precizăm că prin O.U.G.126/08.10.2008 se aduce o modificare importantă prevederilor Legii76/2002, în favoarea persoanelor înscrise la un curs de calificare, respectiv la art.66 din legea citată, se introduce un nou aliniat,(5), cu următorul cuprins :

(5)Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.

De la începutul anului şi până în prezent A.J.O.F.M. B-N prin C.F.P. Bistriţa a început 48 de cursuri de formare profesională la care participa un număr de 1018 de persoane, dintre acestea 925 sunt persoane care beneficiază de gratuitate şi 93 sunt persoane care îşi plătesc contravaloarea cursului (fiind salariaţi ai unor societăţi comerciale).

Conform art.48.1 din Legea nr. 76/2002-privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare, « în scopul prevenirii şomajului şi consolidării locurilor de muncă prin creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor încadrate în muncă, angajatorilor care organizează, în baza planului anual de formare profesională, programe de formare profesională pentru proprii angajaţi, derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii, li se acordă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o sumă reprezentând 50 % din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20 % din personalul angajat« . Angajatorii pot beneficia de această subvenţie pentru derularea unui singur program de formare profesională în cursul unui an. Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională, pentru care s-a acordat subvenţia, cel puţin 1 ani de la data acordării sumei.

În acest an a beneficiat de această prevedere legală SC Leoni Wiring Sistem RO pentru un număr de 100 angajaţi proprii care s-au calificat în meseria de confecţioner cablaje auto şi SC Comelf SA pentru un număr de 52 angajaţi care s-au calificate în meseria de lucrător prelucrări la rece.

Beneficiază de gratuitate, conform Legii, 63 persoane aflate în detenţie la Penitenciarul Bistriţa. Aici am început şi finalizat 2 cursuri, unul de dulgher cu un număr de 28 persoane şi al doilea de zidar cu 16 persoane. La ora actuală, la Penitenciarul Bistriţa avem în derulare un curs de dulgher cu un număr de 19 persoane care se va încheia la 16 februarie 2009.

De la începutul anului până la această dată s-au finalizat un număr de 41 de cursuri în următoarele meserii: zidar, dulgher, fierar betonist, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, lucrător în comerţ, ospătar, bucătar şi operator calculator electronic şi reţele. În derulare avem 7 cursuri cu un număr de 134 de cursanţi.

În raport cu cerinţele de pe piaţa muncii, A.J.O.F.M. B-N va organiza şi alte cursuri de formare profesională, în alte ocupaţii. Persoanele interesate au posibilitatea sa ne contacteze la sediul Centrului de Formare Profesională Bistriţa, str. Gării, nr.2-4.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5