DE LA EMINESCU LA NASA

Mileniul 3 de civilizaţie cosmică a Oamenilor, de cucerire, prin zborul cu rachete, sateliţi, staţii interplanetare, a Cosmosului! Epopeea cosmică a terrienilor, continuă, se desfăşoară după, pare-se un plan cosmic extraterestru! Oamenii cosmici se vor reîntoarce în Cosmosul de origine şi cărţile sacre ale Umanităţii, spun că strămoşii oamenilor au venit cu care de foc, care zburătoare din Cer! Adică, din Cosmos, din Stele! Ori identitatea cosmică a Oamenilor, de Cetăţeni ai Cosmosului, de reintegrare în Marea Familie Cosmică l-a fascinat şi obsedat, era firesc, ca o însuşire romantică, pe Cetăţeanul Cosmosului, purtând numele pământean, de Mihai Eminescu!

De ce acest incitant şi intrigant: Eminescu şi NASA! Ce ar putea avea ei în comun? Răspundem, moştenirea genetică a Oamenilor, gena cosmică a lor!

Un geniu, o conştiinţă parcă extraterestră în infinitul ei, şi o agenţie de cucerire a Cosmosului, prin zborul cu rachete, îşi pot da mâini ideatice peste timp, peste milenii?!

Da, fiindcă geniile, au calitatea de a fi atemporali, adică nemuritori, deci Cetăţeni ai Cosmosului, cu buletin cosmic, cu paşaport cosmic! Deci, Adevărul vă va face liberi, ne spune ISUS!

Ca orice geniu Eminescu era, un liber cugetător!

Eminescu Ştiinţificul, esenţa din totdeauna a Oamenilor, a poeţilor se desconspiră în Caiete! Afirmă poetul, cităm aproximativ: finalitatea poeziilor mele este să descopăr ecuaţiile matematice ale Universului, lumii terestre, continentelor, ţărilor, corpului omenesc, oraşelor, etc! Ciudată afirmaţie, paradoxală, faţă de unghiul prin care, încă, îi privim noi pe poeţi, nu?!

Căci Eminescu prin cosmopoezia sa "Luceafărul", "La Steaua", "Dacă treci râul Selenei", "Mementto mori", "Sărmanul Dionis", "Miron şi frumoasa fără corp" începe să strălucească într-o lumină cosmică, de ştiinţe ale Mileniului 3 - fiind contemporan cu noi şi de aceea şi cu cucerirea de către Oameni, a Cosmosului, cu NASA!

NASA spune prin oamenii săi de ştiinţă că Oamenii sunt nişte hibrizi între venusieni, extraterestrii de pe planeta Venus şi oamenii-maimuţe de pe Terra! E o ipoteză de Mileniul 3 de civilizaţie a Oamenilor!

De unde ştia Eminescu acelaşi lucru, acum peste 150 de ani în urmă, fapt ce-l afirmă, clar, în poemul-geneză al rasei omeneşti "Luceafărul", al cărui story, este extras parcă din comunicatul de ştiinţă de la NASA din secolul 21, Mileniul 3, căci şi în poem, este vorba de o hibridare între locuitorii venusieni, căci "Luceafărul" este Planeta Venus, iar Cătălina, Cătălin, reprezentanţii terrienilor! Eminescu trebuie recitit şi comentat, din nou, in programele şi manualele şcolare şi universitare, printr-o grilă de gândire cosmică, de memorie şi destin, cosmic, de a-i înţelege Mesajul, prin Timp, ca pe un Eminescu Ştiinţificul, şi nicidecum, altfel!

Să mergem mai departe cu asociaţiile de idei! în "Luceafărul" se prefigurează şi celebra de acum lege din teoria relativităţii a lui Einstein, cu ecuaţia sa: E=MxC2 şi anume versurile: "Porni Luceafărul/Creşteau în cer a lui aripe/Şi căi de mii de ani treceau/în tot atâtea clipe"!

Apoi în poezia "La Steaua" se pot face asociaţii iar interesante! Şi anume în urmă cu 5000 de ani în Egiptul antic, pe hărţile astronomice ale egiptenilor, de atunci, nu figura "Luceafărul" sau Venusul sau Planeta cea mai strălucitoare ca o Stea, din Sistemul nostru solar! După opinia oamenilor de ştiinţă de la NASA, planeta Venus ar fi intrat în urmă doar cu 4000 de ani în Sistemul nostru solar, sub formă de Cometă, producând perturbări! lată cum ilustrează, ne transmite informaţia astronomică prin Timp, călătorul prin timp, Mihai Eminescu: "La Steaua care-a răsărit" ş.a.m.d.! Deci, un nou membru cosmic al Sistemului nostru solar! Transmiterea peste secole, a informaţiei ştiinţifice, îl interesa pe poet, nu gloria ori bunăstarea! Desăvârşirea sa spirituală, prin ştiinţele Universului, de aceea, el atrage atenţia poeţilor, de ieri, de azi, de mâine, căci -"E uşor a scrie versuri/ când nimic/Nu ai a spune/ înşirând cuvinte goale/Ce din coadă dau să sune!", adică când nu transmiţi prin poezie adevăr şi informaţie ştiinţifică, arta fiind o amprentă sensibilă a ştiinţelor venind dintr-o rădăcină cosmică, comună! Mesajul lui Eminescu devine limpede, asociindu-l cu ştiinţele Mileniului 3, cu NASA! Cu cucerirea Cosmosului de către Oameni, esenţa Mi\eniu\ui 3 de civilizaţie al Umanităţii!

în poezia "Memento mori", apar arme nucleare, războaie nucleare între jupiterieni, o ipotetică civilizaţie extraterestră de pe Jupiter, Foc şi carele şi razele de foc ale lui Zamolxis, al pământenilor! Terra este în poezia lui Eminescu, un laborator de experienţe genetice, încrucişări de ADN, extratestru şi pământean - Luceafărul. Ori locul de desfăşurare a unor războaie atomice între civilizaţii ET şi titani pământeni! în poezia "Dacă treci râul Selenei", Eminescu scrie că întâlnim "case cu cerdacuri aurite, suspendate în aer! Cum am traduce noi, mesajul?! Cam astfel! Dacă zburăm dincolo de Lună, cu rachetele, întâlnim, staţii orbitale, sateliţi, viitoare oraşe spaţiale?!

Apoi în poezia "Miron şi frumoasa fără corp", ar fi cel puţin 2 întrebări: cine este frumoasa fără corp, vreo hologramă pe com¬puter şi de ce Miron, un cioban are în cap, nu o căciulă, şapcă, pălărie ci o ... ciudată cască, parcă de venerabil cosmonaut de la NASA, de azi?!

Crezând ca şi noi, cei de azi, că limbajul matematicii ar fi o posibilă limbă în dialogul cu fraţii din spaţii, Eminescu ne transmite importanţa să zicem a matematicii probabilistice , a teoriei certitudinii, a jocurilor, a hazardului, a principiului lui Heisenberg, în poezia "Dintre sute de catarge", a posibilităţilor şi a şanselor de manifestare, a teoriei istoriilor multiple ale Universului, Multiversului. Mesajul poeziei lui Eminescu este că noi Oamenii avem origini extraterestre, suntem Extraterestri!

Vă lăsăm pe D-voastră să-l recitiţi pe Cetăţeanul Cosmosului Mihai Eminescu şi mesajul său poetico-ştiinţifico-cosmic într-o Cheie Cosmică! De epopee a terrienilor, de cucerire a Cosmosului, ca oameni cosmici

nemuritori în zbor cu rachete, cu viteza Luminii, în Stele de Origine!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5