Decizia de pensie, în Bistriţa-Năsăud, ajunge în termenul de 45 zile

De-a lungul timpului, viața unui om are parte de multe evenimente importante, care-l pot marca. Unul dintre acestea este și pensionarea. Nu doar retragerea din muncă îşi dă emoţii, ci şi veniturile pe care le vei avea.  De altfel, întrebarea cea mai frecventă este „ce pensie aveţi?”.
Ei bine, pentru a putea da răspunsul la această întrebare, nouă persoane din cadrul  Serviciului Stabiliri Pensii lucrează, în medie, cu aproximativ 700 dosare, lunar. Fiecare dosar, dincolo de nişte hârtii, reprezintă viaţa unui om. Pe lângă presiunea de a te încadra în termenul legal de emitere a deciziei, există şi grija de a nu greşi, chair dacă şi greşeala este omenească.
 
De la aceste gânduri am pornit discuţia cu Andreea Deme, şeful Serviciului de Stabilire Pensii.
Rep: Ce tipuri de dosare ajung la acest serviciu şi care este volumul  de muncă, în medie, într-o singură lună?
Andreea Deme: În total, lunar intră în lucru aproximativ 700-800 dosare. Este vorba despre cele cinci tipuri de pensii - pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțial, pensia de invalidate și pensia de urmaș, plus cele la care intervin modificări de drepturi. De asemenea, sunt și dosarele pentru acordarea drepturilor  prevăzute de Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 și Legea 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și de Legea 189/2000.
Rep.: Practic, câte persoane lucrează cu aceste dosare?
A.D.: Suntem nouă persoane, la care se adaugă și doamna care le înregistrează la ghișeu, doamna Maria Rad, cea cu care beneficiarii intră în contact.
Rep: Care este, în fapt, circuitul unui dosar până la emiterea deciziei de pensie?
A.D.: În prima etapă, dosarul este înregistrat la ghișeu, unde are loc și o primă verificare, în sensul de a avea toate actele necesare. Al doilea pas, este stabilirea pensiilor. Sunt cinci persoane care au această atribuție, adică iau dosarul, se uită pe toate actele, introduc datele în sistemul informatic -  și mă refer la salarii, sporuri. De aici, dosarul ajunge la cele 3 persoane care verifică, dacă datele culese sunt corecte. Ulterior, funcționarii de la „Stabiliri pensii” listează decizia de pensionare, care este semnată atât de persoana care a întocmit, cât şi de cea care a verificat dosarul. Următorul pas este viza de control financiar preventiv. Practic, este cea de a treia verificare şi, finalmente, ajunge la directorul Direcţiei Stabilire şi Plăţi Prestaţii, care o semnează.
Tocmai de aceea trece prin atâtea filtre, pentru a reduce pe cât posibil erorile umane. La volumul de muncă pe care îl avem, astfel de greşeli pot să apară.
Rep: Care este termenul legal de soluţionare a unei cereri de pensionare? Reuşiţi să vă încadraţi în acest termen?
A.D.: Potrivit legii, termenul de soluţionare al cererilor este de 45 zile. La dosarele noi ne încadrăm, de cele mai multe ori mult mai repede decât durata maximă.
         Sunt dosare pe care lucrăm 10 minute, dar sunt şi cazuri când pentru a prelucra un singur dosar este nevoie de două ore şi mai mult. Depinde de complexitatea dosarului. Cele mai grele dosare sunt cele ale foştilor angajaţi de la CFR, Mina Rodna, din sănătate, învăţământ, de la „Sticla” etc., asta pentru că sunt grupe de vârstă, o multitudine de sporuri.
         Unele întârzieri apar la dosarele unde intervin modificări, în acele cazuri când, după pensionarea pentru limita de vârstă, mai lucrează, iar apoi depun cererea de recalculare.  
         Normal, prima dată se lucrează pe dosarele celor care nu au încă drepturile, pentru emiterea deciziei de pensionare, apoi pentru cei care solicită recalcularea. Pensionarii nu pierd niciun ban, pentru că, după depunerea cererii de recalculare, drepturile se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare, chiar dacă este soluţionată mai târziu. Pe cuponul de pensie, apar acele diferenţe din urmă.
Rep: Ce se întâmplă când apar nemulţumiri ale oamenilor? Ce reclamă?
A.D.: Principala nemulţumire este cuantumul mic al pensiei. Rareori s-a întâmplat să fie introdus un salariu greşit, care să fi determinat o anumită valoare. Aceste lucruri s-au remediat.
Pe decizia de pensie scrie că aceasta poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul contestaţiei, dosarul se reverifică şi se trimite la Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice. Şi ei mai verifică dosarul şi apoi emit o hotârâre. În majoritatea cazurilor, ceea ce s-a stabilit la Bistriţa este şi la CNPP. Contestaţiile asta vizează, fie cuantumul pensiei, fie faptul că nu au fost luate în considerare anumite acte, adeverinţe, asta pentru că arhivele multor fabrici sunt cu probleme. Îi înţelegem că sunt nemulţumiţi, dar aşa este legea.
Rep: Care este cea mai mare pensie din judeţ?
A.D.: Cea mai mare pensiefără a lua în calcul pensii speciale ale magistraţilor, aviatorilor etc., este de aproximariv 5500 lei şi este încasată de o doamnă din Bistriţa care a lucrat în sistemul bancar.
Într-adevăr, sunt foarte multe pensii mici, pentru că şi nivelul de salarizare, cu câteva excepţii, este foarte mic în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Rep.: Ce îi sfătuiţi pe tineri să facă pentru a se bucura de o pensie bună?
A.M.: Totul depinde de locul de muncă şi de salariul pentru care se plătesc contribuţii.
 
Modul de calcul al pensiilor
 
CUANTUMUL PENSIEI se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual, realizat de asigurat în perioada de cotizare, cu valoarea unui punct de pensie.
 
  • Punctajul lunar - se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/soldă brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistic.
  • Punctajul anual - se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.
  • Punctajul mediu anual - se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare.
 Punctajul anual al asiguratului nu poate fi mai mare de 5 puncte într-un an calendaristic, pentru stagiul de cotizare realizat după data de 1 aprilie 2001.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează, după caz:
  • Cuantumul pensiei de invaliditate;
  • Cuantumul altor drepturi de asigurări sociale obţinute în perioada respectivă;
  • 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioada în care a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, respectiv din perioada în care a satisfăcut serviciul militar.
      În anul 2015 valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.
       Pentru anul 2015, indicele de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.
Asiguraţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5